Utolsó kommentek:

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2024.06.17. 23:16:56

A 61-esek kapcsán fenn említett „Az aknásokból fogoly nem kell!” mondathoz Kókay László naplójának a részlete 1918. június 15-ről:

"...elhatároztam, hogy afféle embertelenségeket, miket a macskásokkal szoktak az erre az olasz fegyverre a legjobban haragvó bakák csinálni (pl. 1917. okt. 26-án a 61-esek) nem fogok megengedni." Vagyis megtörtént...

Itt olvasható: nagyhaboru.blog.hu/2018/07/02/a_macskasok_megnyuzasa

Bejegyzés: „Sisakos, fegyveres kísértetek rohannak fel-alá...”

ízes 2024.05.19. 10:39:26

Köszönjük! Megható, elgondolkodtató! A magyar lèlek, a magyar ember megismerèsèhez kiválò gondolat-èbresztő !Jò lenne, ha külföldön is sokan megismernèk, átèreznèk!

Bejegyzés: Pünkösdi vers a lövészárokból

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2024.04.29. 23:17:46

Ugyanezek a napok ugyanitt, csak az állásokban megélve és megörökítve az eseményeket Kókay László naplójában:

nagyhaboru.blog.hu/2018/02/19/szetlott_allasok_beomlo_kavernak_siro_es_neveto_katonak

Bejegyzés: „Az égő glicerin folyik a fékekből”

bloggerman77 2024.04.25. 11:51:50

Ha jól tudom, minden szökött katonából átvedlett rablót zöldkádernek hívtak, nem csak a horvátországiakat. Azért a háború végén az már tényleg az állam szétesését mutatta, hogy 50 ezer ilyen szökevény grasszált, és nem tudtak ellenük fellépni.

Bejegyzés: Jovó Csaruga, Szlavónia népszerű rablóvezére

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2024.04.23. 12:00:41

Strém egy szélhámos volt.
"(...) Ezek a gondolatok és feltevések akkor vetődtek fel bennünk, amikor megjártuk mi is a száműzöttek nagy szibériai útját és sínylődtünk a Bajkál-tó mögött, ahol — ha nem tévedek — a múlt század derekán az orosz település vége volt. Az elfogott negyvennyolcas hősöket is valószínűleg ott telepítették le. Kerestük a nyomaikat. S amikor találkoztunk egy faluval, amelynek az volt a neve: Magyaron, megdobbant szívünkben a semmi mással sem igazolt bizonyosság, hogy az 1848-as honvédek egyik településén haladtunk keresztül.

De nemsokára kézzelfoghatóbb bizonyítékot kaptunk. Szavahihető barátaim Csitán beszéltek egy Balogh nevű orosz tiszttel, aki ugyan magyarul már nem tudott, azt azonban határozottan tudta, hogy nagyapja magyar honvéd volt, akit 1849-ben fogtak el a kozákok Magyarországon. Balogh praporcsik volt, azaz zászlós, és valószínűleg csak a mozgósítás alatt vonult be mint tartalékos, mert nős volt és ebben a legalsó tiszti rangban a ténylegesek fiatalságuk miatt, többnyire nőtlenek szoktak lenni. Balogh maga kereste fel az átutazó magyar hadifogolytiszteket, és míg a vonat állt — órákig, néha napokig — boldogan és lelkesen vitte lakására »honfitársait«. Felesége rögtön beállította a szamovárt s minden jó falatot az asztalra rakott, amennyire tellett az ottani egyre sivárabb viszonyok között, mialatt férje igyekezett minél többet megtudni arról, hogy micsoda ország is az a Vengrija (Magyarország) és miféle emberek azok a vengrik. Mindenesetre megható találkozás volt, de sajnos, a legfontosabbat — azt, hogy beszélt-e neki az apja vagy a nagyapja valamit Petőfiről — elfelejtették tőle megkérdezni. Azt azonban említette, hogy nagyapját Erdélyben fogták el és onnan sokadmagával hozták Szibériába, ott megtelepedett, orosz nőt vett feleségül, de mindig magyarnak tartotta magát és ennek emléke élénken él benne, az unoka szívében is. "
adt.arcanum.com/hu/view/Ujsag_1939-07/?pg=471&layout=s&query=str%C3%A9m

Bejegyzés: A kelet-szibériai hadifogoly-hazaszállítási akció

BartókBéla 2024.04.17. 23:29:05

@Willi Beutler: Thank you very much Mr.Beutler for your informations.
Those are very useful for the further family reserach.
I think Mrs. Hermine Katharina Ludwig-Glaser was the 2nd wife of General-Major Heinrich Bolzano.
He had a first wife but I can persume that they had no children.
Here is a page from a register of marriages from Vienna in 1896 with interesting details:
(Look at the notes in the middle with No 132)
data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/01-st-stephan/02-094/?pg=275

Bejegyzés: Ki volt Heinrich Bolzano vezérőrnagy?

Willi Beutler 2024.04.17. 17:38:33

Seine Ehefrau hieß Hermine Katharina Mayer geb. Ludwig, auf Grund der Adoption durch den ungarischen Staatsbürger Marcell Heinrich Glaser mit Wohnsitz in Budapest, führte sie den Familiennamen "Ludwig-Glaser". Sie war in 1. Ehe mit dem Teilhaber der Brauerei "Jagt" Eugen Arthur Mayer verheiratet.
Ihre Eltern waren der Fabrikbesitzer Ferdinand Ludwig und dessen Ehefrau Katharina geb. Hittaller.
Ihre Söhne Erwin Arthur Ferdinand Mayer und Benno Ferdinand Eugen Mayer nahmen mit Genehmigung der Steiermärkischen Landesregierung in Graz vom 25.11.1927 den Familiennamen "Bolzano" an. Erwin war um 1930 einer der besten professionellen Tennisspieler in Österreich und trainierte unter anderem die polnische Nationalmannschaft.
Er war in 2. Ehe mit meiner Tante Gerda Elisabeth geb. Hohenstein verheiratet.

Bejegyzés: Ki volt Heinrich Bolzano vezérőrnagy?

PollmannFerenc 2024.04.11. 14:03:06

@m17: Kövess magyarságáról: mindahhoz, amit a posztban írtam, nem sokat tudok hozzátenni. Beszélték, hogy parancsnokként nemigen tűrte a magyar szót - igaz-e, nem-e? -, ám 1918 után nyilván felfedezte ő is a magyar nemzethez való eredendő tartozását, ugyanúgy, ahogy pl. Arz Arthur. Kövess nyilván tisztában volt félig magyar származásával, de félig szász gyökereivel is: a Birodalom fennállása idején mindennek azonban döntő jelentősége nem volt. Ami számított: a feltétlen uralkodó- ill. dinasztiahűség.
Magánéletével nem sokat foglalkoztam: sok minden mással sem... Nem szabályos "rövid életrajz" (Kurzbio), amit írtam. Manapság már könnyű dolga van annak, aki pl. Kövess életéről többet szeretne megtudni: az interneten nem is sokat kell hozzá kutakodni, de kábé 10 éve megjelent egy jól használható életrajz is, melynek szerzője sokat profitált a tábornagy hadtörténész fi (Kövess Géza) kéziratából, amit apjáról írt, és ami sajnálatos módon mindmáig kiadatlan maradt...

Bejegyzés: Kövess 170 – 100

m17 2024.04.11. 09:42:44

Köszönöm a gondolatébresztő és sok információt, ismeretet tartalmazó bejegyzést!
2-3 gondolat jut az eszembe az alapkérdéssel kapcsolatban. Hogy például magyarnak tekinthető-e ő vagy sem. Szerintem a legfontosabb ismérv az, hogy ő saját magát minek tekintette. Erre pedig a válasz az, hogy nem tartotta fontosnak a nemzetiségét, hanem úgy, ahogy az a kor császárhű arisztokratáira általában jellemző volt, az uralkodóhoz és a dinasztához volt kötődése. Ez a dinasztikus kötődés nagyon sajátos jellemzője volt a Monarchiának, egyben komoly gyengesége is, hiszen szembe ment a korszellemmel, amit a nemzetállamok kialakulása, felfokozott nacionalizmus jellemzett. Ferenc József saját magát az általa csodált feudális társadalmi viszonyokra támaszkodó utolsó "klasszikus" uralkodónak tekintette. De ez másik történet.
Az utólagos heroizálásnak a magyar történelem nagy alakjaival való összehasonlítása erősen sántít, hiszen sem Zrínyi, sem (és talán legkevésbé) Rákóczi nem mutatott fel olyan makulátlan katonai pályafutást, mint amit Kövessnek tulajdonított az utókor.
Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy ő volt a Monarchia egyik legsikeresebb tábornoka a nagy Háborúban.
Magánéletével, főleg az összeomlást követő időszakkal nem sokat foglalkozik a bejegyzés, inkább csak halálával, és hogy Budapesten temették el. Pedig érdekes lenne mgtudni, hogy miért történt ez így? Így végrendelkezett, vagy az osztrákok nem akartak méltó temetést adni neki? Ez utóbbi nem túl valószínű, hiszen sok nem osztrák származású monarchiás főtiszt és tábornok végső nyughelye van osztrák földön.
Érdemes talán megjegyezni, hogy legidősebb fia 1914-ben elesett. Középső fia lett a bécsi Hadtörténeti Múzeum vezetője, akiről a bejegyzésben is olvashatunk. Legkisebb fia Budapesten élt és halt meg fiatalon, zaklatott életvitele következtében. A három fiú három teljesen különböző történet: ez is érdekes és furcsa fényt vet a háborús hős apa háború utáni éveire. Tragikus kor volt az a Monarchia és a dinasztia lojális alattvalói számára.

Bejegyzés: Kövess 170 – 100

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2024.03.30. 09:48:03

@BartókBéla: Szerencsére ők csak rövidebb időszakra, s nem lettek koronás (vagy kalapos) magyar királyok is. :)

Bejegyzés: A kapucinus kripta, a Habsburg-család temetkezési helye Bécsben

BartókBéla 2024.03.29. 22:32:00

Köszönjük a beszámolót, valóban a magyar történelem kitörölhetetlen részei lettek mint pl. az Oszmánok...
Mária Ludovika Beatrix császárné szarkofágjára szoktak virágot vinni a magyarországi tisztjelöltek?

Bejegyzés: A kapucinus kripta, a Habsburg-család temetkezési helye Bécsben

Fosca 2024.03.04. 15:23:16

Nagyszüleinknek minden elismerés! ???Szép, tartalmas életút, és megérdemelt jutalom a sorstól az utolsó olasz utazás... ?Meghatódtam, gratulálok Árpád!

Bejegyzés: Király Iván, a tudós tanár

Galaric 2024.02.12. 14:18:08

Nagyon érdekes sorozat volt. Köszönöm a megosztását.

Bejegyzés: „A magyar szellem és a magyar virtus mindvégig legfőbb jellemvonásunk maradt”

jajnemár 2024.02.01. 09:34:24

Szép összefoglaló, köszönjük!
Sajnos, azt tudjuk, mennyire érzi magáénak ezeket a temetőket (és a régi német temetőket, stb.) a szerb állam, figyelni kell ezekre is. Különben minden külön értestés nélkül felszámolják őket, és minden gátlás nélkül rátemetkeznek a régi parcellák eltüntetett sirjaira. Sok példa van erre Szerbiában...

Bejegyzés: A szabadkai I. világháborús hősi temető

PollmannFerenc 2024.01.29. 18:26:10

@PintérTamás: Az persze igaz, hogy Szerbia és Montenegró szívesen osztozott volna rajta, de ennek nem volt realitása

Bejegyzés: A kettős monarchia „harmadik fele”: Bosznia-Hercegovina és a Nagy Háború

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2024.01.29. 11:20:49

@PollmannFerenc: Senki sem... :) Csak egy korábbi hozzászólásában Béla vetette fel a fikciós lehetőségét annak, ami akkor "elmaradt" és 1995-ben valamilyen módon megvalósult.

Bejegyzés: A kettős monarchia „harmadik fele”: Bosznia-Hercegovina és a Nagy Háború

PollmannFerenc 2024.01.29. 10:15:58

@PintérTamás: Én nem tudok 1878-as elmaradt felosztásról... A berlini kongresszus idejére (1878 nyara) lényegében nagyhatalmi konszenzus volt abban a kérdésben, hogy Ausztria-Magyarország szállja meg és igazgassa Bosznia-Hercegovinát. Egyedül Törökország ellenezte a dolgot, de nem volt esélye rá, hogy megakadályozza annak végrehajtását.

Bejegyzés: A kettős monarchia „harmadik fele”: Bosznia-Hercegovina és a Nagy Háború

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2024.01.28. 20:47:44

@BartókBéla: Az 1878-as elmaradt és az 1995-ös daytoni "felosztás" párhuzamba állítása nagyon érdekes felvetés. Vajon 1878-ban lett volna lehetőség/szándék etnikai alapon felosztani a területet? Az alternatív történelem kedvelőinek széles teret ad(na) egy ilyen spekulációs játék... :)

Bejegyzés: A kettős monarchia „harmadik fele”: Bosznia-Hercegovina és a Nagy Háború

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása