„Az olaszok a védőszakaszokat áttörték”

2022.09.01. 07:00 :: RózsafiJános

Veszprémi honvédek védelmi harcai Kostanjevicánál 1917 tavaszán – 2. rész

Kostanjevicánál 1917. május 19-től az olasz tüzérség tevékenysége igen hevessé vált. A település előtti 26. és a 27. számú védelmi szakaszokat megszálló veszprémi 31/III. zászlóalj századai visszahúzódtak a kavernákba, csak a figyelők maradtak a kijelölt őrhelyeken. Rendkívül feszülten teltek az órák, bármikor megindulhatott az ellenséges gyalogsági támadás. A századparancsnokságok tájékoztatást kaptak, hogy az olasz gyalogság tömegeit készenlétbe helyezték, várható az újabb offenzíva kezdete. 1917. május 23-án aztán drámai események helyszínévé vált a rommá lőtt település.

 

1917. május 17-én már valamennyi veszprémi 31-es századparancsnok rendelkezett egy másik tájékoztatással is, amelyet a 41. hadosztály parancsnoksága adott ki. Ebben kiemelték az „Ezredre kijutó harcfeladatokat”: „Kostanjevica feltétlen megtartása. Ennek folytán a Kostanjevicát megszálló zászlóalj az ellenségnek betörését megakadályozza, az 1/a vonalat – ha másképp nem lehetne – az 1/b vonalban végsőkig vívott harcban megtartja. Az 1/c vonal mögött elhelyezett ezredtartalék zászlóalj pedig azon esetben, ha az ellenségnek mégis sikerülne Kostanjevicába betörni, azt ellentámadással visszafoglalja.”

Az egykori védővonal maradványa Kostanjevica előtt Az egykori védővonal maradványa Kostanjevica előtt
(Forrás: internet)

Nem csak az ellenséges gyalogsági támadás kezdetét várták a veszprémi honvédek. 1917. május 22-én parancsot kaptak, hogy május 24-én 02 óra 15 perckor vállalkozást hajtsanak végre a 17-es és a 18-as tábori őrhelyről.

A 17. és a 18. tábori őrs helyzete a május 24-re tervezett vállalkozás idején A 17. és a 18. tábori őrs helyzete a május 24-re tervezett vállalkozás idején
(Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár. II. 608. 3. doboz)

Leírást kaptak az olasz állások előtti terepről is: „Az ellenséges vonal előtt van 3-6 soros drótakadály, mely egy északról délre húzódó 60 cm magas kőfal mögött van elhelyezve. Ellenséges fülelők a drótakadály között, vagy a drótakadály és a kőfal között állanak. Ellenséges akadály kaput nem látni.”

A vállalkozást rohamjárőrökkel és műszaki honvédekkel akarták végrehajtani, de a 23-án kezdődött olasz offenzíva minden tervet felborított.

A 31/III. zászlóalj elhelyezkedése az Északi (26) és a Déli (27) védőszakaszokban, és a dolinákban, 1917. május 22-én A 31/III. zászlóalj elhelyezkedése az Északi (26) és a Déli (27) védőszakaszokban, és a dolinákban, 1917. május 22-én (Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár. II. 608. 3. doboz)

Az olasz offenzíva kezdetének óráiban a fenti vázlat segítségével információt kaphatunk arról, hogy az előző részben megismert kavernákban melyik századok voltak elhelyezve, kinek a parancsnoksága alatt, és melyik kavernában volt a 31/III. zászlóalj-parancsnokság.

1917. május 23-án kora hajnaltól kezdve soha nem tapasztalt ágyú- és aknavetőtűz zúdult a 31-es honvédek állásaira. Nemcsak az első vonalakra, hanem az 1/c vonalban is erős zárótűz rombolt mindent. A telefon-összeköttetések megszakadtak, a futó küldöncök megsebesültek, meghaltak. Mivel a tájékoztatás sok esetben megszakadt, egyes parancsnokságok hírek nélkül maradtak. Telitalálat miatt felrobbant a Maxim kavernánál elhelyezett tartalék lőszer. A Weidner Diesel ezredes vezetésével a kavernában meghúzódó 31/III. zászlóalj-parancsnokság nagyon nehéz helyzetbe került. A mindent elsöprő tüzérségi tűz miatt nem volt összeköttetése a századparancsnokaival sem.

11 óra 55 perckor a tüzérségi tűz csendesedett. Percekkel később megkezdődött az első olasz gyalogsági támadás. A 31/III. zászlóalj a nagy erejű rohamot 14 óráig sikeresen visszaverte. Az első olasz támadás során halt hősi halált Garibaldi Franceschi (született 1897. november 17-én Modenában), a 138. olasz gyalogezred tisztjelöltje, aki civilben újságíró volt.

Zöld színnel jelölve az 1917 márciusában már használatban levő géppuskaállás, fekete színnel, amelyik májusra készült el. Május 23-án talán e két géppuska közül lőhette valamelyik a templom felé támadó Garibaldi Franceschi szakaszát Zöld színnel jelölve az 1917 márciusában már használatban levő géppuskaállás, fekete színnel, amelyik májusra készült el. Május 23-án talán e két géppuska közül lőhette valamelyik a templom felé támadó Garibaldi Franceschi szakaszát
(Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár. II. 608. 3. doboz)

Szakasza élén vezette a támadást a romokban álló Kostanjevica felé. A visszaemlékezések szerint egy összehajtogatott olasz trikolor volt a mellkasánál, és az volt a célja, hogy a sikeres támadás után kitűzze a zászlót. A roham közben először a karján sebesült meg, majd a lábán, és mégis tovább haladt, majd állítólag a templom romjainál kitűzte a zászlót. Ekkor egy géppuskasorozat kioltotta az életét. Halála után hadnaggyá léptették elő, és megkapta az Arany Vitézségi Érmet.

Korabeli festmény Garibaldi Franceschi haláláról Korabeli festmény Garibaldi Franceschi haláláról
(Forrás: www.combattentiliberazione.it)

Az első rohamok visszaverése után újra korábban soha nem tapasztalt tüzérségi tűz zúdult a védőkre. A pergőtűz még a romokat is elsöpörte, a kavernákban megbújó honvédeket szinte az őrületbe kergette. Lehetetlen volt a kavernákon kívül tartózkodni, a figyelők sorra meghaltak. Délután 4 órakor mindkét védelmi szakasz ellen támadásba lendült az olasz gyalogság.

Az olasz parancsnokok jó felderítési eredményekkel rendelkeztek a kavernák elhelyezkedéséről, ezért kavernától kavernáig haladtak előre. Kövessük a támadókat, ismerjük meg az egyes kavernákban rekedt honvédek sorsát.

Hans-kaverna, amelynek befogadó képessége: max 100 fő. Támer János népfelkelő főhadnagy parancsnoksága alatt a 9. század szorult be ide az olasz pergőtüzek miatt. Az olasz gyalogság hiába próbálta körülzárni a kavernát, Támeréknek sikerült kitörni, és a védelmi szakasz északi részéhez közel állást foglalniuk.

A támadók ezután kissé délre fordulva birtokba vették a Cisterna-kavernát (11. század). A védők, akik a kaverna kigyulladt faburkolata miatt igen nehéz helyzetben voltak, talán örültek, hogy megszabadultak pokoli helyzetükből.

Rövid idő múlva már a BK-12 (Barlang-kaverna) is elesett, az ott meghúzódott 10. század maradékával. Hasonló sorsra jutottak a rommá lőtt iskola alatti pincébe rekedt honvédek is.

A közeli 315-ös magaslati pont elfoglalása után a Maxim-kaverna felé folytatódott az olasz gyalogság támadása. Tisztában voltak azzal, hogy ott található a 31/III. zászlóalj parancsnoksága. Ezért a romok között lopakodó csoportoknak igen fontos célja volt a Maxim-kaverna elfoglalása. Nemcsak nekik, hanem a 27. védőszakaszt megtámadó zászlóaljaknak is. Délután 4 óra körül fogták el a 31/III. zászlóalj törzsét.

Itt álljunk meg egy pillanatra, és ismerjük meg a 27. védelmi szakasz két fontos kavernájának és védőinek történetét. Először a Ludwig-kavernánál maradjunk.

Az első olasz gyalogsági rohamokat a Molnár János tartalékos főhadnagy vezette 12. század legénysége sikeresen visszaverte. Igen nagy segítséget jelentett számukra a Rudolf kaverna előtt működő két géppuska is.

A Rudolf-kaverna előtti két géppuska helyzete A Rudolf-kaverna előtti két géppuska helyzete
(Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár. II. 608. 3. doboz)

A védők sikeres helytállását is bizonyítja, hogy jelentős számú olasz foglyot is ejtettek, akik aztán az újra kezdődött pergőtűz során ugyancsak a Ludwig-kavernába szorultak. A délutáni második nagy gyalogsági támadás során olyan veszteséget szenvedett az ott végsőkig kitartó 12. század néhány szakasza, hogy csak töredékük került fogságba.

Kicsit délebbre, a Rudolf kavernánál eléggé tragikusak voltak az olasz tüzérségi tűz utáni első percek. Amikor 11 óra 55 perckor csend lett, Mercz József tartalékos hadnagy a 12. század honvédjeivel a Rudolf kavernától teljesen leplezetlenül, elszántan az 1/a vonalba tört előre. A rögtön rájuk irányított olasz tüzérségi tűzben súlyos veszteségeket szenvedve visszafutottak a kavernába. Csak a kaverna előtti jól kiépített géppuskaállásokat nem hagyták el a kezelők, pusztító tüzet zúdítottak a Ludwig-kavernát támadó ellenségre is. Sajnos egy vaklárma miatt 12 óra 50 perckor újra megismétlődött Mercz hadnagyék kirohanása, amely ismét nagy veszteségekkel járt.

A délutáni gyalogsági támadás során elesett a kaverna és környéke, Mercz hadnagy kilenc emberével a balszárnyához csatlakozó dési 32. honvéd gyalogezred által megszállt védőszakaszba vonult vissza.

Wermes Gyula őrnagy, a dési 32/II. zászlóalj parancsnoka a jelentésében így számolt be az északi szomszédjában zajló eseményekről: „Az olaszok a védőszakaszokat áttörték, jobbra és hátra saját csapattestével minden összeköttetését elvesztette, a 31/III. zászlóalj kis része hátramenekült, nagyobb része azonban Weider Diesel ezredessel Kostanjevicában foglyul esett és az olaszok által már elkísértetett. Az Ő [ti. Mercz hadnagy] századának egy része a Rudolf kavernában rekedt és ott foglyul őriztetik, az ellenség Kostanjevica déli és keleti szegélyét megszállta.”

A zöld vonal: ellenséges erők 1917. május 23-án délután 6 óra 30 perckor a dési 32. honvéd gyalogezred jelentésében A zöld vonal: ellenséges erők 1917. május 23-án délután 6 óra 30 perckor a dési 32. honvéd gyalogezred jelentésében (Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár. II. 609. 1. doboz)

Kostanjevicánál az északról és délről támadó olasz gyalogság teljes sikert ért el. Nagy eredményük volt a falu elfoglalásán kívül, hogy a Maxim-kavernát elérve fogságba ejtették a 31/III. zászlóalj parancsnokát, Weidner Diesel ezredest és törzsét. A kritikus helyzetet az is fokozta, hogy rövidesen az 1/c vonal előtt is megjelentek az olasz felderítő járőrök. Délután 4 óra 50 perckor Kostanjevica elesett.

Kostanjevica romokban Kostanjevica romokban
(Forrás: internet)

A falu területe maga volt a földi pokol. Mivel a támadást végrehajtó Barletta dandár két ezredének, a 137. és a 138. gyalogezrednek századai összekeveredtek a rohamok alkalmával, a tisztek elkezdték a kötelékek rendezését. Nem volt könnyű dolguk az égő, füstölgő romok között. Mindenfelé sebesültek, halottak hevertek, kutatni kellett a megbúvó honvédek után is, vagy hátra kellett kísérniük a már fogságba esetteket. Az olasz gyalogosok még mindig a felfokozott harctéri lelkiállapotban voltak, amely szintén nehezítette a tisztek dolgát, akik már tisztában voltak azzal is, hogy minden pillanatban megkezdődhet a magyar ellentámadás.

Jól gondolták. Mivel a jobbszárny melletti 25. védelmi szakaszt tartó nagykanizsai 20. és a balszárnyhoz csatlakozó dési 32. honvéd gyalogezred szilárdan megtartotta és visszakanyarította az állásait, a támadók győzelme elszigetelt előretörés volt.

Délután 5 óra 50 perckor megkezdődött az ellentámadás szervezése, majd Kostanjevicán újra elszabadult a pokol.

Szólj hozzá!

Címkék: kostanjevica magyar királyi nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred 10. isonzói csata m. kir. veszprémi 31. gyalogezred magyar királyi 41. honvéd gyaloghadosztály magyar királyi dési 32. honvéd gyalogezred

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr6517920971

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Ösztöndíj

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása