„Egész nap irgalmatlanul marsoltunk a hegyek között…”

2023.08.28. 07:00 :: PollmannFerenc

Somogyi Lajos első világháborús naplója – 11. rész

1915 őszén a Kövess-féle 3. osztrák–magyar hadsereg (benne Somogyiék ütege) tovább üldözi a rendkívül szívósan védekező, de folyamatosan hátráló szerbeket, méghozzá igen nehéz terepen, Közép-Szerbiában. Az útviszonyok siralmasak és az idő is egyre esősebbre változik. Azért az ellátásra nem lehet panasz: a hadizsákmányból időnként fényűző lakomára is telik. A naplóíró október végén megünnepelheti frontszolgálata első évfordulóját, amihez szerény előléptetés is dukál…

 

[1915. október] 20. Csúnya időnk van. Vagy 50 különböző ágyú van köröskörül felállítva, de alig lövünk párat, Abmars. A szerbek megint visszavonultak és a gyalázatos rossz sáros úton megyünk a Stellunghoz. A többi tüzérség mind lemarad, egyik sem bírja a tempót, éppen jókor jövünk, megállunk a vasúti alagút felett a szellőztetőnél és már lőjük a hátráló szerbeket. Csak 1 óra hosszat tart az egész és már meglógtak a rácok, a németek mindenütt utána. Éjjelre ott maradunk, egész éjjel egyedül ülök a telefonnál és tüzet rakok.

21. Megyünk előre Parcaniba. A Gr. Km.tól a drótot leszedjük reggel 6-kor kezdjük és estére érjük utol a Battrit, de már megyünk tovább, mert nem tudunk lőni oly messzire.

22. Reggel megint előre, mink húzzuk a drótot a Batrie után, az egyik telefonistát Vorm. Leistert egy német srapnell, ami hátulról jött és idő előtt explodált, megsebesítette a lábán, a lovunkat, ami a materiált vitte, agyonvágta. Este az öreg lakásában dienstet tartunk.

23. Reggel nagy esőben előre megyünk. 5-6-szor megállunk, de a szerbek egész nap nem állnak meg, egész nap utána irgalmatlan rossz utakon, csatakosan, vizesen. Estére végre egy faluban pihenünk.

Valahol Szerbiában, járhatatlan utakon Valahol Szerbiában, járhatatlan utakon
(Forrás: A világháború képes krónikája, V. kötet 289. old.)

24. Csodák-csodája, szép napos idő. Megyünk előre. Minden 2 km-nél megállunk, stellungot építünk, 1/2 órát ácsorgunk, majd újra tovább, ez egész nap így megy. Este holtra fáradtan érünk a Stellungba. A konyha későn jön utánunk, az egyetlen éjjel, hogy nem kell Leitungot húzni.

25. Ma is remek idő van. Előre megyünk, de amikor Stellungba akarunk állni, észrevesznek és srapnell és gránáttüzet kapunk. A B. stand 500 m-re van az Infanterie rajvonaltól egy csőszkunyhóban, a szőlőskertben. A civilek még ott vannak a házakban, ami a 2 tűzvonal mögött van. 3 tyúkot levágunk, krumpli – hozzávaló van, főzünk csirkepörköltet. A padláson requirálok egy kosár diót, egy-kettőre szétszedjük, volt vagy 10 kiló. Megindul a német rajvonal több kilométer szélességben és nyomul előre. A szerbek látva a túlerőt, visszamennek. Mink sem tudunk már lőni. Abmars van, a drótokat le kell szedni. Sajnos a csirkepörkölt még nincs kész, épp a krumplit tettük bele, kénytelen voltam bográcsostul elvinni. A Stellungnál találtunk egy házban 3 hordó sligovicát, mindenki megrakta a kulacsát és ivott, amennyi kellett. Az úton [a] 201. német regiment végtelen hosszú sora jött. Én másodmagammal a csirkepörköltöt kondérban, rúdra téve vittem, mint valami hadizsákmányt. Az út mentén levő házakból a németek mindent kihordtak. Túrót, mézet, szilvát, pálinkát ¬– bort, ezt minden házban lehetett találni. Egy parasztházban bársony kabátot találtam, nerc prémmel, értékes darab volt. A hegytetőről az egész frontra, ahol jártunk remek kilátás nyílt. A túlsó oldalon van Arangyelovác város. A város mögötti részen még ropogtak a fegyverek, mikor mink már ereszkedtünk le a hegyről. Útközben egy kanonirt, mert nem teljesítette a parancsot, a kadett lelőtt, de csak a lábán találta. A város főutcája kövezett, gyalogjárója van, az üzletek előtt fehér zászló van. Már tele németekkel, bábeli zűrzavar, a sok tüzérség kolonne, trén egymás hátán mozog. Mink a templom mellé lagerozunk, végre sikerül a drága értékes csirkepörköltet, amit idáig cipeltem – egy civilnél elkészíteni. 2 zsák finom aszalt szilvát is találunk, alaposan eltömjük a hasunkat. A város mellett még Angriff van, mikor lefekszünk a sátrunkba.

Kézírással a naplóban az ún. Höfer-jelentés részlete

Okt. 25.

Kövess tábornok hadserege harcolva közeledik Arangyelováchoz.

Höfer

Okt. 26.

Német csapatok az ellenséget Arangyelovácon túl űzték vissza.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

26. Ma egy éve, hogy katona vagyok. A Jubileum remekül lesz megünnepelve. Reggel indulunk Arangyelovácból, a város mögötti márványbányához megyünk, közben lő a szerb gránáttal, mint a civilek mondják, a tőlünk zsákmányolt ágyúkkal. Ezen a helyen fogtak el tavaly 46 000 embert a mi hadseregünktől. Egy ágyúnk Stellungba áll, de nem lő. Nem is lövünk, mert parancs jön, a legénység lássa el magát 3 napra élelemmel, süssön-főzzön-requiráljon, amennyi belefér. Nosza, kezdődik a Matinée. Az összes jókarban levő és lélegző disznókat, malacokat, tyúkokat, kacsákat lelőjük. Az egyik része süti-főzi, a másik része lisztet, kenyeret, zsírt, pálinkát, bort, almát, hord össze. Minden házban olyan sütés-főzés van, mint falun szokott disznóöléskor lenni. Ráadásul még szivart, cigarettát is faszolunk, estére olyan lucculusi dáridót csapunk, hogy rosszul leszünk a sok zabától. Még éjjel 12 órakor is megy a sütés, van is hús, zsír 2 hétre való. Minden kézzel fogható edény megtelik, el vagyunk látva, a szegény civilek csak éhes szemekkel statisztáltak, még a lábosokat, fazekakat is elcipeltük.

27. Zuhogó esőben Abmars. Általános előnyomulás, mint szokott lenni. Egy helyen az egész elakad, 2 óráig ázunk egy helyben. Estére beérünk Dohi-Satonyára, ahol a házakban alszunk. Mink a szobában, a parasztok valami 30-an a hideg, szűk kis konyhában.

26. Ma Rast. Egész nap sütés-főzés. A barátfülét mézzel leöntve esszük, még úgy sem ízlik, már olyan finnyásak lettünk. Csak kenyér nincs, se cukor, a teát, kávét már egy hete keserűen isszuk.

29. Reggel 4-kor Abmars, az eső szakad, mint rendesen. Felállunk a Stellungba, az Infanterie még a hátunk mögött van, onnan nyomul előre. A Beobachtung már a faluban van, a másik végén még bent vannak a szerbek.

30. Megint előre a falun át. Utánunk a trén, nehéztüzérség is. Lövünk egy párat, majd a pausában Angriff egy malac ellen, amiből estére pörkölt lesz. Este ott maradunk.

31. Nem esik. Nagyon előre megyünk, vissza kell fordulni, összejövünk a komáromi 12-es közösökkel, mert a front mindig összébb szorul. Egy falu szélére állunk St[ellung].ba, párat lövünk, majd újra tovább. Én hátramaradok a drótot leszedni, találkozok a 201-es németekkel, az egész regiment énekel, mintha gyakorlatra masíroznának. A Batt. reggelig egy szilvásban marad.

Nov. 1. Mindszentek napja. Szép napos idő. Egész délelőtt masírozunk, majd megint egy falu szélére állunk. Párat lövünk, még van annyi időm, hogy szétnézzek a faluban. A civilek mind otthon vannak, persze főleg nők és gyerekek. Félórája még a szerbek voltak bent. Nem valami barátságosan fogadtak, de azért sikerült finom túrót, diót és császárkörtét összeszedni. Mikor az ágyúkhoz visszamentem, megjött az örömhír, faszolunk 1/2 kenyeret. Több mint 10 napja nem ettünk semmi kenyeret. Helyette sült kukoricát, vagy kukoricamálét. Kragujevácot, ami tőlünk balra van, erősen lőtte a tüzérségünk. Mink nem kerülünk oda. A B[atterie]. megy a faluba bekvártélyozni magát. Bejutunk a paplakba, kinek elegáns lakása van, nagy könyvtárral, remek szőnyegekkel, pazarul berendezett szobák és nagy cselédség. Borral kínál meg a szakállas „pópa”, azonkívül finom befőttel (tök-dinnyehéj), Elfogunk 2 szerb katonát, kik fegyver nélkül jönnek. Jön a trénünk, vele a cigányok is, estére szép hangversenyünk van a telefonzimmerben gyertyafény mellett. Megjött a kinevezés „Vormeister” lettem. Éjjel a telefonnál, hogy ne aludjunk el, egész éjjel mézet nyomkodunk a sejtekből.

Kézírással a naplóban a Höfer-jelentés részlete

Nov. 1.

Ma reggel 7 és 8 óra között a Kragujevaci Arzenalra és Kaszárnyára szövetséges csapatok kitűzték a lobogókat.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

2. Ebédre csirkepaprikást főzünk. 1 órakor Abmars, közben az öreg az úton Rapportot tart. Tovább menve, az első ágyú alatt beszakad egy híd, mire megcsinálják, este lesz. A sötétben 10 km-t gyaIogolva 11 órára beállunk a Stellungba, de közben a szerbek tovább lógtak. Befekszünk egy kukoricabódéba és jót durmolunk.

3. 6 órakor Abmars. Egy falun keresztül, hol előző nap véres harc volt. A házak közt szanaszét hevernek a szerb hullák. 4 francia ágyú birtokáért folyt a harc, háromszor kellett elvenni a szerbektől, olyan keményen rohamoztak újra, míg végre birtokunkba került. Véres kézitusák voltak, a hullák mind fejlövéstől haltak meg. 3 km-re előre beállunk Stellungba. Egész estig lövünk.

4. Ma gyászos napunk van. Elindulunk a Stellungba és az öreg nem a kijelölt helyre megy, hanem előre az úton, az Infanterie háta mögé. Nagy szerencsénkre a német tisztek figyelmeztetnek, hogy vigyázzunk, mert az út be van lőve. 100 lépés distánzban megy át az egyik prozni a másik után. Mink elől a telefon Tragtierral és a tisztekkel. Egyszerre a szerbek leadnak 4 lövést az útra, 2 gránát pont előttünk vág be, rögtön oldalt bevágunk a mezőre. A főhadnagy parancsára visszajövünk az útra, de [a szerb] újra belövi, erre mink egy fa mögé állva deckolunk. A „Lafetta” megy előre, a tisztek is visszafutnak. A II. prozni a „Rohr”-os megy a lafetta után, a szerbek folyton lövik az utat, egy srapnell pont a rohr előtt explodál, az első „Fahrkanonier” öt kuglitól találva rögtön meghal. A lovat is eltalálja pár kugli. A másik tüzérnek semmi baja, előre ugrott az első lóval és rohantak tovább. A többiek mind oldalt fahroltak a Stellunghoz. 1 Vormeister is megsebesült. Mikor a szerbek elhallgatnak, mind a 3 ágyúnk Stellungban áll. A szerbek újra lövik az utat, de az ágyúk közé is bevágnak a srapnellek. A mellettem ülő Klein telefonistának a térde alatt kugli ment a lábába. Na, ez már mehet hosszú szabadságra! Estére a faluban az öreggel együtt alszunk, a ház előtt rengeteg lekváros hordó, tele szilvalekvárral.

5. Abmars van a 85. Brigádhoz, ami tőlünk jobbra van. Egész nap irgalmatlan helyeken marsoltunk a hegyek között. Én előre mentem almát requirálni, közben eltévedtem. Nem találtam a Battriet, a 201-es németek között masíroztam egy faluig. Előttünk folyt a Morava, és a vizen túl Kraljevó város, amit erősen lőtt a tüzérségünk.

Kraljevo, a Milán király út A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból (Arcanum Digitális Tudománytár)

Kézírással a naplóban a Höfer-jelentés és a német főhadiszállás jelentésének a részletei

Nov. 5.

Kövess tábornok hadserege a szerbeket Csacaktól délre a hegységbe szorítja vissza. E hadsereg német csapatai Kraljevóhoz közelednek.

Höfer

Nov. 5.

Német főhadiszállás

Csacaktól délre áthaladtunk a Jelica Planina gerince. Csapataink visszaverték az ellenséget. A Kotlejnik hegyvidék mindkét oldalán és az üldözés folyamán elérték a nyugati Morava északi partját Kraljevo alatt és fölött 1200 szerb fogoly van.

Nov. 6.

Kraljevót német csapatok megszállták.

Höfer

Nov. 6.

Német főhadiszállás

Kraljevót elfoglaltuk. Attól keletre üldözzük az ellenséget.

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból Kraljevo, a Milán király út
(Forrás: nmkv.rs)

A német főhadiszállás jelentésének az eredeti szövege a korabeli sajtóból A német főhadiszállás jelentésének az eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

A német főhadiszállás jelentésének az eredeti szövege a korabeli sajtóból A német főhadiszállás jelentésének az eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

Következő rész: „Megint elmúlt egy év, talán a legemlékezetesebb az életemben…”

Összes rész: Somogyi Lajos első világháborús naplója

Szólj hozzá!

Címkék: tüzér Somogyi Lajos telefonista Kraljevo Arangyelovác Parcani

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr6418201767

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása