Cseh Károly, az adai tanító

2023.05.18. 07:00 :: MolnárTibor

A Bács-Bodrog vármegyei Adán született Cseh Károly a tanítóképző elvégzését követően szülőhelyén kapott tanítói állást. Jelentős szerepe volt a helyi sportélet megteremtésében. Az első világháború kitörésekor ő sem kerülte el a sorsát: tisztjelöltként került 1915-ben a frontra. 1916-ban a m. kir. 310. honvéd gyalogezredben szolgálva esett orosz hadifogságba. A krasznojarszki hadifogolytáborban ismerkedett meg a kommunista eszmékkel, amelyek átalakították az életét. 1921-ben tért haza. A sokoldalú népművelő tanító sorsa 1945-ben bekövetkezett tragikus haláláig bővelkedett a fordulatokban.

Cseh János tanító és Melkuhn Katalin fia, Cseh Károly Imre 1891. november 2-án Adán látta meg a napvilágot: a szülői ház/tanítói lakás a zsinagóga mellett, az iskola épületében volt.

 

Cseh Károly születésének/keresztelésének bejegyzése az adai római katolikus anyakönyvben Cseh Károly születésének/keresztelésének bejegyzése az adai római katolikus anyakönyvben
(Forrás: Kalocsai Érseki Levéltár)

A Bács-Bodrog vármegyei településen 1900-ban 12 112, 1910-ben pedig 12 500-an éltek: magyarok mellett szerbek és zsidó is – Rákosi/Rosenfeld Mátyás is itt született 1892-ben.

 

Ada (Bács-Bodorog vm., ma: Szerbia) az 1910-es évek elején Ada (Bács-Bodorog vm., ma: Szerbia) az 1910-es évek elején
(Forrás: korabeli képeslap, magángyűjtemény)

Az elemi iskolát szülővárosában végezte. Apja nyomdokaiba lépve tanulmányait az 1902/03-as iskolaévtől az újverbászi (ma: Vrbas, Szerbia) községi algimnáziumban folytatta, ahol három osztályt végzett.

 

Az újverbászi községi algimnázium épülete az 1900-sa évek elején Az újverbászi községi algimnázium épülete az 1900-sa évek elején
(Forrás: magángyűjtemény)

A gimnázium IV. osztályát az 1905/06-os tanévben a zentai községi főgimnáziumban fejezte be elégséges eredménnyel. 1906-tól a temesvári tanítóképző hallgatója lett.

 

A zentai községi főgimnázium negyedik osztályának osztályában névkönyve az 1906/07-es tanévben Cseh Károly adataival

A zentai községi főgimnázium negyedik osztályának osztályában névkönyve az 1906/07-es tanévben Cseh Károly adataival A zentai községi főgimnázium negyedik osztályának osztályában névkönyve az 1906/07-es tanévben Cseh Károly adataival
(Forrás: Zentai Történelmi Levéltár)

A tanítóképzőt végül Kalocsán fejezte be 1911-ben. Ezt követően Adán elvégezte a hathetes mezőgazdasági szaktanfolyamot. 1911 őszén a középtanyai Bakos-féle r. k. vegyes elemi népiskolában kezdett tanítani.

 

Cseh Károly, a fiatal tanító Cseh Károly, a fiatal tanító
(Forrás: Forrás: Urbán János: Fáklyafényben. Cseh Károly élete és válogatott írásai. Újvidék, 1974. A továbbiakban: Urbán.)

 

Az adai Bakos-féle középtanyai r. k. vegyes elemi iskola 1911/12-es iskolaévre vonatkozó anyakönyvének borítója, Cseh Károly tanító aláírásával Az adai Bakos-féle középtanyai r. k. vegyes elemi iskola 1911/12-es iskolaévre vonatkozó anyakönyvének borítója, Cseh Károly tanító aláírásával
(Forrás: Zentai Történelmi Levéltár)

Kedvelte a sportot, különösen a focit: 1912 augusztusában részt vett az Adai Sport Club (ASC) megalapításában, a csapat színeiül a kék-fehéret választották. Nevéhez fűződik a focipálya kialakítása, amely a vásártéren kapott helyet. A csapat első mérkőzésén – amelyet a moholi Sport Egylet ellen játszottak és 19-0-ra megnyertek – Károly a jobbhátvéd posztján játszott.

1913-ban az adai földműves-szövetség titkárává választották.

1913 őszén egyéves önkéntesként katonai szolgálatra Szabadkára, a m. kir. 6. honvéd gyalogezredhez vonult be. Tiszti tanfolyamot végzett: 1915. augusztus 1-gyel tisztjelölté léptették elő.

 

Cseh Károly m. kir. zászlós Cseh Károly m. kir. zászlós
(Forrás: Urbán)

Az orosz hadszíntérre került. 1916-ben tartalékos zászlósként – a Riffl-féle kombinált ezredként is emlegetett m. kir. 310. honvéd gyalogezred 7. századának kötelékében – orosz hadifogságba került.

 

Az 1917. február 6-ai 521-es számú Veszteség lajstrom, amelyben nyilvánosságra hozták Cseh Károly hadifogságba kerülését

Az 1917. február 6-ai 521-es számú Veszteség lajstrom, amelyben nyilvánosságra hozták Cseh Károly hadifogságba kerülését Az 1917. február 6-ai 521-es számú Veszteség lajstrom, amelyben nyilvánosságra hozták Cseh Károly hadifogságba kerülését
(Forrás: Arcanum)

Az ezred – amely nevét első parancsnokáról, Riffl Sándor őrnagyról kapta – 1915 májusában az orosz hadszíntéren alakult meg, 1915. október 4-étől hivatalosan m. kir. 310. honvéd gyalogezred néven került hadrendbe.

 

A m. kir. 310. honvéd gyalogezred sapkajelvénye A m. kir. 310. honvéd gyalogezred sapkajelvénye
(Forrás: https://kituntetes.webnode.hu/sapkajelvenyek/gyalogezredek/honved-gyalogezredek/a310-honved-gyalogezred/)

Cseh zászlós Szibériába, a krasznojarszki fogolytáborba került. Érdekes, hogy szüleinek innen küldött német nyelven íródott tábori lapján rendfokozata hadnagyként van feltüntetve.

 

Cseh Károly szüleinek 1917. február 1-jén írt tábori lapja a krasznojaszki (Oroszország) hadifogolytáborból Cseh Károly szüleinek 1917. február 1-jén írt tábori lapja a krasznojaszki (Oroszország) hadifogolytáborból
(Forrás: Urbán)

A hadifogság első benyomásairól egy novellájában írta:

„Aztán vonatra raktak. Mikor ez átfúrta magát a nagy orosz tájakon, megmásztuk az Ural lankáit, reszkető feszültséggel lestük a fehérlő síkot, Szibériát, ahol – úgy tudtuk – éhes farkasok csordái üvöltve száguldanak a vágtató szánok után, s a megriadt emberek elöltöltős puskával lövik le a lovaik nyakára ugró fenevadakat. Ehelyett végeláthatatlan nyírfák finom színgarmadája, feltarolt avarok kármin-tengere, piros bádogtetős falvak vidám zsongása, csilingelő városok vidám ritmusa fogadott, ahol emberábrázatú emberek, vágyakozó arcú lányok, gondtalanul játszó gyerekek integettek jó szívvel felénk, míg durva tekintettel csak a cifratornyú templomok, a sokrácsú börtönök s a kancsukás rendőrök néztek le ránk.”

1917-ben a kraszojarszki fogolytáborba is eljutott a magyar hadifoglyok Szentpéterváron megjelenő Nemzeti Szocialista című újságjának néhány száma, amiből Cseh és fogolytársai megismerkedtek a marxizmus tanaival. Cseh 1918 áprilisában Irkutszkban részt vett azon a kongresszuson, amelyen megalakították Szibéria Külföldi Munkásainak Kommunista Pártját. Krasznojarszban előbb Fáklya, majd Jenyiszej címmel újságot adták ki. Cseh ekkor már a vörösök oldalán harcolt.

Cseh Károly 1920. január 20-án házasságot kötött Gromcsenkó Paulinával.

1920 tavaszán őrnagyként az omszki a magyar vörös egység parancsnoka volt. Az 1920 nyarán vívott harcokban a vörösök V. hadseregében a III. internacionalista ezred politikai biztosaként könnyebben megsebesült. Felépülését követően agitátor- és parancsnokképző tanfolyamon vett részt. 1921 tavaszán egy olyan moszkvai tanfolyamon is elvégzett, amelyen az európai országokba hazatérő volt vörös katonákat illegális munkára és harcra képezték ki.

1921-ben a nagybecskereki főispán 32 olyan személy adatait tartalmazó névjegyzéket küldött szét, amelyen az Oroszországban különleges tanfolyamon tanultak nevei szerepeltek: a negyedik helyen az 1921 augusztusában hazatérő Cseh Károly neve volt olvasható. Ez azt jelentette, hogy a délszláv hatóságok veszélyes kommunista agitátorként tartották nyilván.

 

Az orosz hadifogságból hazatért Cseh Károly Az orosz hadifogságból hazatért Cseh Károly
(Forrás: Urbán)

A hadbavonult adaiak közül 416-nak nem adatott meg a szerencse, hogy hazatérjenek az világháború harctereiről. Egy részük emlékét a temetői kápolna falán elhelyezett, 2014-ben felújított emléktábla őrzi.

 

Kápolna az adai temetőben, falán az első világháborús hősi halottak emléktáblájával

Kápolna az adai temetőben, falán az első világháborús hősi halottak emléktáblájával Kápolna az adai temetőben, falán az első világháborús hősi halottak emléktáblájával
(Forrás: a szerző felvétele)

1921 szeptemberében munkát kapott az egyik adai iskolában. 1922 februárjában Cseh irányításával Adán is elkezdődött – miután a délszláv hatóság 1920. december 29-én betiltották és törvényen kívül helyezték a Jugoszláv Kommunista Párt tevékenységét – az illegális kommunista szervezkedés, megalakult a helyi pártszervezet.

Orosz felesége 1922-ben csatlakozhatott Adán a férjéhez. A rendőrség állandóan szemmel tartotta Csehéket: 1926 nyarán alapos házkutatást tartottak a tanítói lakásban. Elterjedt ugyani a hír, hogy az orosz nő rengeteg aranyat hozott magával, illetve hogy Károlyhoz titkos úton havi rendszerességgel nagyobb összegű pénz érkezik.

A hadifogságból hazatérve, 1921-ben sportvezetőként ismét bekapcsolódott a helyi sportéletbe: az adai focicsapat az 1920-as években a Plava zvezda (magyarul: Kék Csillag) nevet vette fel. Cseh Károly nevéhez fűződik a birkózás népszerűsítése, valamint az adai Természetbarátok Körének megszervezése, amelynek tagjai gyalogtúrákat, valamint irodalmi, politikai és tudományos vitákat is szerveztek.

 

Cseh Károly a Tisza szerelmeseként kitűnően úszott, szívesen evezett, halászott és vadászott is. Több lapnak is tudósított, elbeszélési, cikkei, tanulmányai és kritikái is megjelentek a Híd című folyóiratban. Szívesen festett.

A rendőrség többször letartóztatta. Büntetőperek folytak ellene, többször elítélték. Az egyik legemlékezetesebb ellene indított bírósági per az 1928-as ún. „adai majompör” néven került be a köztudatba. Történt ugyanis, hogy a tanítót feljelentették és „azzal vádolták, hogy a tanonciskolában azt tanítja, hogy az ember a majomtól származik, a tanulóknak a sötétben képeket mutogat, és ezzel erkölcstelen és államfelforgató tanokat hirdet.” Hosszas, egy évig tartó eljárást követően azonban a bíróságnak meg kellett hajolnia a tanító tudományos érvei előtt: megszüntette az ellene folytatott pert.

Az 1929-ben bevezetett királyi diktatúrát követően üldöztetése fokozódott. 1932-ben illegális kommunista tevékenység miatt ismét letartóztatták. Előbb Szabadkán, majd Belgrádban raboskodott. Közben felesége, elkeseredésében és férje elvesztésétől való félelmében öngyilkos lett. Egy évvel később idős édesapját is elvesztette – a temetésen hosszú idő után viszontlátta Romániában élő János bátyját.

Cseh Károlyt 1932 decemberében végleg elbocsájtották tanítói állásából. Ezt követően szűkösen és bizonytalanságban élt: szőlőt művelt, asztalos munkát vállalt, német nyelvet tanított, vagy iparossegédeket készített fel mestervizsgára.

1935-ben újranősült. Ebben az évben indult meg Szabadkán a Népszava című lap, amelynek a főszerkesztője lett. 1940/41 fordulóján a művelődési egyesületek kapcsán összetűzésbe került dr. Király Károly ügyvéddel.

Az 1941-es április háborút és a Bácska visszafoglalását követően már július 5-én letartoztatták, a topolyai internálótáborba került. 1941. november 27-e és 29-e között hűtlenség vádjával büntetőper folyt ellene és a társai ellen: 8 évre ítélték. Vácról 1944 novemberében előbb a komáromi Csillag erődbe, majd egy németországi koncentrációs táborba szállították a foglyokat. 1945 februárjában itt ért véget Cseh Károly élete, akit hivatalosan1947-ben a zentai Járásbíróság nyilvánított holttá.

 

A vajdasági Hivatalos Lapban Cseh Károly holttá nyilvánításával kapcsolatosan megjelent hirdetés A vajdasági Hivatalos Lapban Cseh Károly holttá nyilvánításával kapcsolatosan megjelent hirdetés
(Forrás: Zentai Történelmi Levéltár)

 

Cseh Károly emlékezete a rendszerváltás előtt Cseh Károly emlékezete a rendszerváltás előtt
(Forrás: Magyar Szó, 1961. április 30, május 1.)

Adán utcát és iskolát neveztek el róla.

 

A Cseh Károly nevét viselő általános iskola

A Cseh Károly nevét viselő általános iskola A Cseh Károly nevét viselő általános iskola
(Forrás: a szerző felvétele)

1972 májusában pedig a nevét viselő iskola előtt leplezték szobrát, amit 1992-ben vandálok két alkalommal is súlyosan megrongáltak, de megtörtént a helyreállítása.

 

Cseh Károly szobra Adán Cseh Károly szobra Adán
(Forrás: a szerző felvétele)

 

„Hanyattlökték a szobrot” „Hanyattlökték a szobrot”
(Forrás: Magyar Szó, 1992. október 24.)

Az, hogy a tisztelete és a megbecsülése a rendszerváltást követően is fennmaradt azt jelzi, hogy a közösség nem a kommunistát, hanem a haladó szellemű, népművelő tanítót ismerte fel benne és így emlékszik rá.

Cseh Károly életéről 1977-ben az Újvidéki TV Vicsek Károly rendezésében Fekete glóbusz címmel forgatta az első, Jugoszláviában készült magyar nyelvű tévéfilmet. Orosz Ildikó 2016-ban interjút készített Németh Árpáddal, a film operatőrével. Maga a film 27:48-tól látható.

Szólj hozzá!

Címkék: Cseh Károly Ada

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr9918126388

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Adó 1%

Programajánló

 

Ösztöndíj

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása