„Kis balesetem volt a futballnál...”

2022.01.03. 07:00 :: JuhászBalázs

Gunesch János olaszországi hadifogolynaplója – 16. rész

Görz elesett, a Bruszilov-offenzíva sikeres a keleti fronton, Románia hadat üzent. A hadműveletekkel párhuzamosan Scandianóban és a táboron belül is forrnak az indulatok. Egyre látványosabbak a nemzetiségek közötti ellentétek, a scandianói lakosok és a hadifoglyok borsot törnek egymás orra alá, romlik az olasz hátországban az ellátás, és a frissen megalapított futball klub meccsein is folyik a vér…

 

[1916.] VII.11. Kedd. Új ruhákat kapunk. Vászonból alsó ruhákat is. Jellemző, egyikre rá volt írva olaszul: Morte ai barbari Austriaci! Evviva la civiltà Italiana. (magyarul: Halál a barbár Ausztriára! Éljen az olasz polgárság.)

VII.12. Szerda. Az itteni lapok szerint az oroszok Szilágy megye előtt állanak. Mi nem hisszük.

VII.13. Csütörtök. Semmi újság.

VII.14. Péntek. Semmi újság.

VII.15. Szombat. Semmi újság.

VII.16. Vasárnap. Minden a régiben.

VII.17. Hétfő. Semmi újság.

VII.18. Kedd. Ma egy esztendeje, hogy megkezdődött a táncz Doberdónál reggel ½ 5 órakor.

VII.19. Szerda. Ma egy esztendeje, hogy elfogtak. Nem tudtam volna elgondolni fogságom ily hosszúra fog nyúlni.

VII.20. Csütörtök. Kezdjük el egészséggel a második évi fogságot! Ma ismét fürödtem a folyóban.

VII.21. Péntek. Elvitték a tiszteket ismét más táborba. A cantinosunk rosszabb mint 77 örmény. Kiuzsorázza a foglyokat. Az orvosunk is más ember lehetne. Nem merünk panaszt emelni ellene.

VII.22. Szombat. Alezredes úr adott adott 13 pár czipőt a futball társaságnak.

VII.23. Vasárnap. Semmi újság.

VII.24. Hétfő. Kis balesetem volt a futballnál. Labda helyett egymás fejét vertük össze. Ellenfelemé, Farkas őrmester feje beszakadt. Az enyém nem, én tovább játszottam.

VII.25. Kedd. Parancs! Levelezőlapra 15, levélbe 60 sort szabad írni. Ennyit enged Ausztria is. Azt is mondják, az oroszok Homonnán túl vannak Magyarország felé. Én nem hiszem.

VII.26. Szerda. Ma két esztendeje, hogy megkezdtük a háborút, és éppen ma olvastuk olasz lapban, az olaszok kezdenek hátat fordítani az antantnak. Nagyon dicsérik Németországot.

VII.27. Csütörtök. Semmi újság.

VII.28. Péntek. Semmi újság.

VII.29. Szombat. Pénzküldeményeinkből hetenként csak kettő koronát kapunk. Attól félnek, hogy megvesztegetjük az őrséget.

VII.30. Vasárnap. Semmi különös. Szomorúan, de gyorsan telnek a napok.

VII.31. Hétfő. Ma 14 hónapja, hogy fogoly vagyok.

VIII.1. Kedd. Leveleink teljesen csődöt mondottak. Egyes levelekről megállapítjuk, hogy otthon valami epidemiás betegség lehet. A fürdést betiltották. Úgy mondják nékünk, ártalmas, mi nem vesszük észre. De itt még az intelligens nép sincs szokva a fürdéshez.

VIII.2. Szerda. Semmi újság.

VIII.3. Csütörtök. Ismét elrendelték saját kérelmünkre a fürdést.

VIII.4. Péntek. Ma voltunk fürdeni a folyóban.

VIII.5. Szombat. Sok ellentétes hírek.

VIII.6. Vasárnap. Elviszik a régi őrséget, a 40 éves népfölkelőket, helyettük sebesülteket hoznak ide őrségre, akár csak nálunk.

VIII.7. Hétfő. Érdekes, itt a katholikus papokat is egyszerűen beosztják hadi szolgálatba, mint közlegény sebesültvivőnek. Ez liberális gondolkozás, de miért lehet 1200 Líráért valaki tiszt. Azt hiszem a kettő között valami eltérés lesz.

VIII.8. Kedd. Nagy öröm van itt. Azt hirdetik a taljánok, hogy Görz elesett, sok foglyot ejtettek.

A régi őrség már eltávozott, velük a megszokott igen derék jó tisztek. Mi igen sajnáljuk.

A VII. hadtest helyzete 1916. augusztus 9-én, a doberdói kiürítés alatt A VII. hadtest helyzete 1916. augusztus 9-én, a doberdói kiürítés alatt
(Forrás: József főherceg: A világháború amilyennek én láttam. 3. kötet. Budapest, MTA, 1928. 63. sz. melléklet.)

VIII.9. Szerda. A nagy győzelemre, hogy az olaszok Görzöt elfoglalták, ma este tüntetés volt. Ide jöttek kastélyunk elé, énekeltek. Elég ízléstelenség a megkötözött oroszlánokat bosszantani. De azért nem szégyellik ma csütörtökön a mi általunk meghagyott reggeli levesért sorakozni a kapu előtt.

VIII.10. Csütörtök. Itt van az új őrzés. Mind háborús katonák. Rettenetesen begyulladt alakok. Még a puskájukat sem tudják megtölteni. Ezekkel sem sokat fognak a fronton végezni.

VIII.11. Péntek. Mindnyájan felvesszük az élelmezést és így nem jut a falu népének kiosztásra. Ez a felelet az ízléstelen éljenzésért.

VIII.12. Szombat. Ma fürdés volt a folyóban.

VIII.13. Vasárnap. Ma Bán Sanyi barátunk töltött paprikát főzött. Kitűnő volt. Így tudtuk, hogy vasárnap van.

VIII.14. Hétfő. Semmi újság.

VIII.15. Kedd. Semmi okos hír.

VIII.16. Szerda. Elrontottam gyomromat romlott hússal.

VIII.17. Csütörtök. Ismét elszállították táborunkból egy fogoly társunkat. Már sokszor volt büntetve. Az ilyeneket összpontosítják egy külön táborban. Úgy hallottuk, a mieink már ismét visszanyomták az olaszokat Görztől.

VIII.18. Péntek. A disznóhúsnak otthon Magyarországon kg-ja 11 Korona. A marhahús még drágább.

VIII.19. Szombat. Semmi újság!

VIII.20. Vasárnap. Ma Szent. István király napja. Tegnap pedig 13 hónapja, hogy rab vagyok. Ma ment el a 20 tiszti szolga is Cortemaggioréba.

A cortemaggiorei hadifogolytábor épülete, vagyis a SS. Annunziata kolostor A cortemaggiorei hadifogolytábor épülete, vagyis a SS. Annunziata kolostor
(Forrás: Wikipedia)

VIII.21. Hétfő. Ma színielőadást és kabarét szerveztünk nagy sikerrel. Én is részt vettem, cuplékat énekeltem, és egy színdarabban szerepeltem. Az összes olaszt tisztek részt vettek, még az alezredes úr is.

VIII.22. Kedd. Semmi újság.

VIII.23. Szerda. Ma … altábornagy szemlélte meg táborunkat (hadseregparancsnok) Mindent rendben talált.

VIII.24. Csütörtök. Semmi újság.

VIII.25. Péntek. Semmi újság.

VIII.26. Szombat. Semmi hír.

VIII.27. Vasárnap. Semmi újság.

VIII.28. Hétfő. Ma egy őrvezetőt azért megbüntettek, mert az orrát zsebkendő helyett a kezébe fújta. Jellemző bakáinkra.

VIII.29. Kedd. Hallottuk, hogy a magyar képviselőházban erős ülések vannak, még éjjel is. Tehát erősen támadják. Románia állítólag hadat üzent Ausztriának. Olaszország pedig a németnek. Verdun elesett, a németek előrenyomulnak Franciaországba. Ezek az értesüléseink, hogy mi igaz belőle, nem tudom.

Románia hadat üzent Románia hadat üzent
(Forrás: Az Est 1916/240. 1. o. – Arcanum)

VIII.30. Szerda. Romániával nem tudjuk, hogy állunk. Ellenünk, vagy velünk van-e? Én úgy hiszem mellettünk. Ha ellenünk volnának, már a községet felzászlózták volna. Ezt már tapasztaltuk.

VIII.31. Csütörtök. Ma végre láttuk a zászlókat (Vivát la Romania), tehát az antant pártjára állt (a pénz). Mi nem féltjük Magyarországot.

IX.1. Péntek. Tegnap volt 15 hónapja, hogy hazulról eljöttem.

A poloskák kezdenek itt is elharapózni.

IX.2. Szombat. Különféle kalandos hírek. Néha elcsípünk egy újságot. Tele van antant győzelemmel. Mi nevetjük.

IX.3. Vasárnap. Nyavalyás napok!

IX.4. Hétfő. Akik a tábornoktól kérték más táborba helyezésüket, megengedték. Ruttkai már ma megy is.

IX.5. Kedd. Ma jött Cremonából egy Forró őrmester, foglalkozása révkalauz, a Cherso szigeteken fogták el múlt év júli 9-én, 44 éves. Lissában lakik. Sok mindent mesélt a cremonai táborról. Megállapítottuk, más jobb tábor egész Itáliában nincs, mint a miénk.

IX.6. Szerda. Folyton esik az eső. Most nem hallunk híreket. Úgy látszik, a sógorok kicsit elvetették a sulykot és most hallgatnak.

IX.7. Csütörtök. Semmi hír. Egyik kutunk valószínűleg átszivárgást kap a latrinától. Ha ebből kell majd innunk, elpusztulunk.

IX.8. Péntek. Doktorkánk megvizsgálta ivóvizünket. Nem talált benne semmi veszélyeset. Erre már megint nevetni kell. Egész kiérzik a vízből a dögszag.

IX.9. Szombat. Valamivel alább hagytak az olasz lapok Románia nagy sikereivel. Azt írják, hogy Sepsiszentgyörgy és Orsova el van foglalva. Viszont Bucarestet mi pusztítjuk. Még jó, hogy beismerik.

IX.10. Vasárnap. Leveleinkben azt írják, otthon fogytán van a dohány, nem lehet küldeni. Nyomtatványokat, könyveket, miket hazulról küldenek, nem adják ki.

IX.11. Hétfő. Kezd az idő hűvös lenni. Számításom szerint még 8-10 hónapig itt kell lennünk. Étkezésünk, még mindig a régi.

IX.12. Kedd. Semmi újság.

IX.13. Szerda. Állítólag áttörték a mieink az orosz–román frontot. Ha nem is igaz az egész, de valami van a dologban. Úgy mutatkozik a hangulat.

IX.14. Csütörtök. Semmi fontosabb. Híreink nem elég megbízhatóak.

IX.15. Péntek. Az itteni „Corriere della Sera” írta. Budapesten a Zeidl-féle hentesüzletet az asszonyok megtámadták és kifosztották. Itt ezt úgy értelmezik, mert nincs már otthon elég élelme a szegény népnek.

Beszámoló a Zeidl-féle hentesüzlet kifosztásáról Beszámoló a Zeidl-féle hentesüzlet kifosztásáról
(Forrás: Pesti Napló, 1916. szeptember 5., 1916/247. 11. o. – Arcanum)

IX.16. Szombat. Az Entente félti Romániát, felszólította szövetségeseit, támogassák őt. Hát minek kezdett Románia, most nem kellene félteni. (Törököt fogtam, de nem ereszt.)

IX.17. Vasárnap. Fernandó Biaggi a cantinosunk neve, borzasztóan (snierül). 20 cent egy kg szőlő, minékünk azonban 60 centbe kerül. Egy óra alatt 100 kg-ot elad. Orvosunk jó ember. Kitűnően kezel bennünket. Majdnem olyan ügyes, mint híres magyar orvosnőnk Jáger Mária. Barbanti Guidónak hívják.

Szalai Jáger Mária egy közismert méregkeverő volt Hódmezővásárhelyen, pere 1895-ben zajlott. A fővádlottat 15 év szabadságvesztésre ítélték, de 1908-ban már feltételesen szabadlábon volt. A többiek jórészt még büntetésüket töltötték a világháború előtt. Guido Barbanti már a háború előtt is Scandianóban praktizált, mint körzeti orvos, és jelentős szerepet játszott a város higiéniai jellegű fejlesztésében. Ennek fényében Gunesch személyes ellenszenvét is érdemes figyelembe venni, amikor közvetve gyilkosként állította be a hadifogolytábor orvosát.

Állítólag a görög király Berlinben van. (Oda menekült.)

IX.18. Hétfő. Ma hallottuk, holnap jön ismét 97 fogoly táborunkba.

IX.19. Kedd. Ma 14 hónapja, hogy fogoly vagyok. Az új kollégák még nem jöttek.

IX.20. Szerda. Az itteni lap azt írja, hogy a románok Homoród vidékén vannak. Jó mulatást nekik.

IX.21. Csütörtök. Újságot nézünk majdnem minden nap, de csak bosszankodunk rajta.

IX.22. Péntek. Leveleink csődöt mondtak.

IX.23. Szombat. Ma jött ismét egy tengerész törzsőrmester. Cremonából. 47 éves szomorú alak. A többi foglyok még nem érkeztek meg.

IX.24. Vasárnap. Ma egy éve, hogy Scandianóba jöttünk. Úgy tudjuk, hogy a románok 1916. VIII. 28-án üzenték meg a háborút nékünk.

IX.25. Hétfő. Semmi új, stagnál minden.

IX.26. Kedd. Ma reggel ½ 9 órakor jöttek új fogolytársaink 95-en. Körülbelül mind akkor lett elfogva, mikor mink. Az olaszok ezt diplomatikusan kezelik. Újabb foglyokat régebbi foglyokkal nem eresztenek össze. A foglyok nagy része osztrák honos.

IX.27. Szerda. Az új fogolytársak nagyon víg ficzkók. Sokat meséltek régi lakhelyükről. Francia határon, a piemonti hegyekben volt a tábor (fogolytábor). Nagyon hideg éghajlat. Mindjárt beiratkoztak futball clubunkba is. Van közöttük sok zenész. Itt egész szabadon érzik magukat. Ott igen nagy volt a szigorúság. Lővy barátom írta, hogy otthonról a harangokat elviszik és beöntik ágyúnak. Szép helyzet!

IX.28. Csütörtök. Semmi hír.

IX.29. Péntek. Minden a régiben.

IX.30. Szombat. Ma este igazították vissza azt az egy órát, amit májusban előre toltak. Boldog lehetsz Európa. Az egyensúly ismét helyrebillent. 16 hónapja, hogy eljöttem hazulról.

X.1. Vasárnap. Minden a régiben.

X.2. Hétfő. Semmi hír.

6 komment

Címkék: hadifogság óraátállítás hadifogoly 1916 olasz hadifogság Gunesch János Scandiano román hadüzenet

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr8016801944

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2022.01.07. 20:14:03

Elég aktív (és veszélyes) ez a scandianói futball élet! :)

JuhászBalázs 2022.01.07. 20:18:15

Ha sok a felesleges energia és kevés a mozgási lehetőség...

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2022.01.07. 20:29:28

@JuhászBalázs: Na, de ennyire, törjük-zúzzuk egymást? :)

Attila Járai 2022.02.09. 09:51:17

Nagy érdeklődéssel és némi izgalommal követtem a Gunesch napló közlését. Maga a napló számomra nem jelentett újdonságot,mivel az első olvasatot én készítettem.
.Újdonságot jelentett viszont a napló tagolása,valamint az egyes részeket megelőző remek bevezetők, kiegészítések és szellemes kommentek.A kölcsönzött képmellékletek színesítették a tartalmat.Nagy kutató munka állhat Gunesch János elő- és utóéletének, családi kapcsolatainak feltárása mögött.Gratulálok és várom a mű nyomtatott megjelenését.Üdvözlettel: Járai Attila

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2022.02.20. 20:24:04

@Attila Járai: Dolgozunk rajta. :) Köszönjük itt is, hogy megkeresett bennünket a naplóval!

Visszakerestem, a levelezésünket, s most csodálkoztam rá, hogy 2020. május 23-án, az olasz hadüzenet 105. évfordulóján írt először nekünk Pollmann Ferenc tanácsára. Micsoda véletlen (?) egybeesés... :)

Attila Járai 2022.02.22. 12:48:04

A dátumok egybeesése figyelemre méltó felfedezés, egy kis csoda. Örüljünk, hogy részesei lehetünk.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása