„A hatvanas család tagjának érzem magam”

2012.09.06. 06:46 :: BartókBéla

A császári és királyi egri 60. gyalogezred hagyományainak ápolását szolgálták a Nagy Háború befejezése és a 60-as Bajtársi Szövetség megalakulása után rendezett ezrednapok, mai kifejezéssel veterántalálkozók. Ezeken a nagygyűléseken több száz vagy több ezer egykori katona jelent meg, ahol felelevenítették háborús élményeiket, amelyek fontos epizódjait képezték az ezred háborús történetének, mert a haditetteikről szóló könyv a két világháború között nem jelent meg.

 

A korabeli Heves vármegyei lap tudósítása és Habsburg József Ágost főherceg alább közölt beszéde emlékeztet bennünket arra, hogy a frontharcosok több mint 20 év után sem tudták és nem is akarták elfelejteni a háború közösen átélt eseményeit. Az újság tudósításában vagy a felugró buborékokban közölt jegyzetekben természetesen előfordulhatnak még ezután is pontatlanságok, amelyek kijavítását az ezred nagy háborús tevékenysége kutatása céljából a posztot beküldő Hatvanas nevű olvasónk szívesen veszi, és a segítségért előre is köszönetet mond.


Mezőkövesd, 1936. április 27.

A zászlódíszbe öltözött matyó városra melegen mosolygott a tavaszi nap. A kora reggeli óráktól kezdve mozgalmas utcákon minden oldalról gyülekeztek a régi katonák. Az arany, ezüst, bronz vitézségi érmek ragyogtak a civil kabátokon, a nagyot dobbanó katonaszívek felett. Mert Szita tábornok úr sorakozót fúvatott a 60-as ezred régi fiainak, és a mezőkövesdi járás minden falujából, Egerből, Heves megyéből, ahonnan csak lehetett, mindenünnen idegyülekeztek a régi harcosok.

Egerből autóbuszon, autókon, teherautón és lovas kocsikon több mint kétszáz volt hatvanas érkezett a bajtársi találkozóra Szita Mihály nyugalmazott tábornok a 60-as Bajtársi Szövetség elnökének vezetésével. De eljöttek a mezőkövesdi hatvanas napra vitéz Subik Károly prelátus, oldalkanonok, Frindt Jenő pápai kamarás, érseki titkár, ezredlelkész, és az egri Dobó István 14. honvéd gyalogezred tisztikarának küldöttsége vitéz Galánthay István ezredes ezredparancsnok vezetésével. Díszes küldöttség élén Zsóry Lajos a mezőkövesdi kerület országgyűlési képviselője fogadta a község határában az egri vendégeket, a mezőkövesdi hatvanasok nevében itt Dudás Mátyás ipartestületi elnök, volt 60-as szakaszvezető köszöntötte az egri bajtársakat.

A mezőkövesdi magyar királyi katolikus gimnázium épülete A mezőkövesdi magyar királyi katolikus gimnázium épülete
(forrás: keptar.oszk.hu)

Kilenc óra ötven perckor érkezett autóján József királyi herceg, akit a község bejáratánál készített diadalkapu előtt vitéz Borbély Maczki Emil Borsod vármegye főispánja fogadott az előkelőségek élén. A községben Polgáry Lajos főjegyző köszöntötte a főherceget, aki ezután kíséretével villásreggelin vett részt Csepela Lajos tiszteltbeli kanonok, mezőkövesdi apátplébánosnál.

A királyi katolikus gimnázium tágas udvarán tíz órakor tábori misét celebrált Csepela Lajos apátplébános. Az evangélium után vitéz Rédey Gerő ciszterci gimnáziumi helyettes igazgató, a volt 60. gyalogezred tábori lelkésze mondott szentbeszédet, és abban megható kegyelettel emlékezett meg az elesett bajtársakról, akik a népek közötti nagy történelmi hivatást betöltő magyar nemzetnek örök emlékű hősei maradnak.

A tábori mise alatt Gál István kántor vezényletével a hírneves mezőkövesdi matyó énekkar szebbnél szebb egyházi énekszámokat adott elő. A miskolci 18. honvéd gyalogezred zenekara ugyancsak egyházi énekszámokkal emelte a tábori mise áhítatát.

Habsburg József Ágost főherceg Habsburg József Ágost főherceg
(forrás: www.vitezirend.co.hu)

A tábori mise végeztével a gimnázium udvarán feketéllő sok ezer főnyi ünneplő tömeg ajkáról felzengett a Magyar Hiszekegy hazafias imádsága, azután a hatvanasok ezreinek üdvözlő éljenzése között fellépett a szószékre Szita Mihály tábornok. Az ősz katona, a régi parancsnok látása feledhetetlen emlékeket ébresztett a hatvanasok lelkében és örömkönnyeket csalt a bajtársi szemekbe. Szita Mihály tábornok mint a 60-as Bajtársi Szövetség elnöke az egybegyűlt bajtársak nevében hódolattal és szeretettel köszöntötte József főherceg tábornagyot, a hatvanasok rajongva szeretett hadvezérét, akit régi kapcsolatok fűznek ehhez a színmagyar ezredhez, mert fenséges atyja négy éven át tagja és dísze volt a dicső múltú ezrednek.

Szita Mihály tábornok üdvözlő szavait megilletődve fogadta József királyi herceg, aki a közönség viharos éljenzése közepette emelkedett a szószékre és ünnepi beszédében a következőket mondotta: „Azért jöttem el ide, mert a hatvanas család tagjának érzem magam. Azért jöttem el ide, hogy újra azt mondhassam nektek, amit annak idején a harctéren mondottam: Az Isten áldjon meg benneteket, szeretett fiam!”

A főherceg ezután megemlékezett a 60. gyalogezred történetének jelentősebb eseményeiről kiemelve az 1809-ben vívott asperni csatát, amelyben a legyőzhetetlennek hitt Napóleon francia császár hadainak jobb szárnyát a magyar hatvanas bakák tízszeres rohammal verték ki Apernből. Azután a világháború véres napjait elevenítette fel a főherceg. 1914-ben augusztus 27-én a komarowi csatában ötven százalékos veszteséget szenved a 60. gyalogezred, de három nappal később ismét rohamozik, majd hősies önfeláldozással veri vissza egymaga egy egész kozák hadosztály meg-megújuló lovas rohamát.

A cs. és kir.60.gyalogezred emlékműve Egerben Kienle György alkotása A cs. és kir.60.gyalogezred emlékműve Egerben Kienle György alkotása
(forrás: szoborlap.hu)

„Első találkozásom a hatvanasokkal 1915-ben volt a Doberdón. – folytatta beszédét a főherceg – Itt láttam mire vagytok képesek, ti, hatvanasok. A második isonzói csatában az én öt hadosztályom tizenhét olasz hadosztállyal állott szemben, az én 250 ágyúmmal ezer olasz ágyú. Kétségbeejtő helyzet volt. Egy sziklán álltam a fiammal és onnan vezettem a csatát. Elszorult szívvel adtam ki a parancsot: az utolsó tartalékom, a hatvanasok foglalják vissza a magaslatot, a Monte dei Sei Busit! És a hatvanasok elindultak a rohamra! Legalább 600-800 gránát vágott soraik közé mégis dalolva rohamoztak. És megtörtént a csoda. Amit remélni sem mertem, visszafoglalták a dombot. Egy 5-6 főből álló kis csoportot láttam, akik az utolsó pillanatban oldaltűzbe fogták az olaszokat, és javunkra döntötték el az ütközetet leírhatatlan bátorságukkal. Szabó Lajos káplár, noszvaji hatvanas vezette a bátor maroknyi csapatot, akit be is adtam ezért arany vitézségi éremre. Fónagy István 60-as őrmester mellére én tűztem fel az arany vitézségi érmet és hazaküldtem a harctérről, hogy tanítsa példájával otthon a katonákat. Kért, hogy maradhasson és küzdhessen fegyverrel tovább. Megengedtem neki és harmadnapra hősi halált halt. Ilyenek voltatok, ti, hatvanasok! Méltó utódai Dobó Istvánnak. Az ezred megszűnt, de ragyogó hősi szelleme tovább él az utódokban […]”

A főherceget hosszasan és lelkes tüntetéssel ünnepelte a hatalmas számú hallgatóság. A bajtársi ünnepélyt Dudás Mátyás ipartestületi elnök szavai zárták be.

(Eger-Gyöngyösi Újság, 1936. április 28. 2-3.)

4 komment

Címkék: egri 60. közös gyalogezred József főherceg

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr754736462

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

pasztorl92 2016.02.05. 18:07:05

Magasztos ünnepet ül ma ősi Eger városa és Heves vármegyek, hiszen dicső fiainak a híres 60-as bakáknak emlékét avatjuk.
Hirdesse az emlékmű a Késő utódoknak is, időtlen időkig, hogy a 60-asok Eger és Heves fiai, hősök voltak a szó legnemesebb értelmében és dicső hazafiak, akik dalolva mentek a halálba szent magyar hazánk épségéért.
60-asok Vitéz Bajtársaim! Hűséges ragaszkodással köszöntelek e szép napon és úgy mint hajdan a Doberdó rémséges poklában azt mondtak Nektek: „A 60-asok hősiessége győzni fog”- Ti győztetek is a 2. Isonzó csatában a legszörnyűbb tusában! Úgy ma is azt mondom: „A Ti lelketek győzni fog hazánk balsorsában is. Föl a főt tehát és előre a nagy erkölcsi küzdelemben szent hazánk feltámadásáért.”
Törhetetlen szeretettel üdvözlöm e fönséges napon Eger és Heves vármegye minden lakosát, a 60-asok véreit, azon szilárd meggyőződéses tudatban, hogy drága hőseink lelke, hazafiassága tovább él szívünkben, azt kívánom, hogy az Isten áldja meg mindnyájunkat és tegye boldoggá majdan a föltámadt, virágzó nagy Magyarország új ezer esztendejében.
------Ezt a beszédet mondta a cs.és.kir. 60. gyalogezred emlékművének avatásakor József főherceg. Forrás: Hevesvármegye 1932.okt.9 III.évf. 10-11.szám

Karl F.Tietze 2020.09.23. 08:14:23

A 60-as ezred a magyar 101-esek. A birodalom szinte minden háborújában ott harcoltak, kivéve a dániai csatát, és a kínai boxerlázadást. A Napóleon seregeit Arspennél megállító legendás alakulatnak később maga 2. Napóleon, a sasfiók is főtisztje volt. Hosszasan lehetne sorolni a 60-asokkal, kapcsolatos különlegességeket, de ami a legéedekesebb, hogy újra van 60-as ezred Egerben, amely így a MH legtöbb háborúban részt vett alakulata (csapatjelzésünkön a legtöbb csillagot viseljük), amely törekszik felnőni a legendás ősök vitézségéhez, bátorságához. ☝️

BartókBéla 2020.09.23. 23:39:06

@Karl F.Tietze: Egriként örülök a hagyományőrzésnek, de hadd tegyek néhány megjegyzést. Aspernnél valóban vitézül harcolhattak a hatvanasok Napóleon csapatai ellen, 1832-1843 között pedig Napóleonnak Habsburg Mária Lujzától született fia, Franz Bonaparte (a Sasfiók) reichstadti herceg a másodparancsnoka volt az ezrednek.
A 2. Vattay Antal Területvédelmi Ezred 60. Mike József Területvédő Zászlóaljának neve viszont kissé pontatlan. Mike József ezredes már a hatvanasok utódezredének a m. kir. 14. Dobó István honvéd gyalogezrednek 1942. okt. 3-án a Don mellett hősi halált halt parancsnoka volt. Mike József egyébként a Nagy Háborút a cs. és kir. 86. báró Steininger gyalogezred kötelékében harcolta végig, amelynek a boldog békeidőkben a törzse és egyik zászlóalja Szabadkán, a többi pedig Budapesten és a boszniai Visegradon volt elhelyezve. Mike József 1893-ban született Lugoson, 1913-tól zászlósként, 1914-től hadnagyként szolgált a 86-osoknál, 1918 májusában többször kitüntetett főhadnagy volt az ezrednél. Úgy érzem, hogy a tartalékosok tévedésből vették fel a nevét, Nickl Károly aki szintén a 14. gyalogezred parancsnoka lett később már alkalmasabb lenne névadónak, mert ő valóban a hatvanasoknál szolgált 1915-től hadnagyként.

BartókBéla 2020.09.23. 23:57:02

A fenébe a billentyúkkel! II. Napóleon 1831. júniusában lépett be az ezredbe és 1832. július 22-én halt meg.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Kiadványaink

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

Könyvajánló

Szentgál 

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Adó 1%

Művészek a háborúban 

Programajánló

Nincs aktuális programajánló.

Utazás

Dér Zoltán visszaemlékezései

Kiállítás

Kiállítások az I. világháborúról