A szegedi 46/III. zászlóalj temetőjének lokalizálása a Mrzli Vrh északi oldalán

2012.01.25. 07:19 :: NégyesiLajos

A bécsi Hadilevéltárban a 3. hegyidandár anyagából előkerült egy, az Isonzó mellett található Mrzli Vrh védelmi rendszeréről készített térképvázlat, amelyen az alakulat kötelékében harcoló alegységek temetői is szerepelnek. A harcok során az elesett katonák egy részét az állások közelében, a hegyen temették el. 2011. október 23-25. között került sor a szegedi 46/III. zászlóalj itt található temetőjének a felkutatására.

 

A Mrzli Vrh védelmi rendszeréről 2007-ben került elő az az 1917 áprilisában készített térképvázlat, amelyen nem csak a lövészárkok és kavernák vannak feltüntetve, hanem a hegyet védelmező 3. hegyidandár kötelékében harcoló alegységek temetői is. Mivel csak néhány tucat katonáról volt szó, a temetők általában kis méretűek, 300-400 négyzetméter alapterületűek. Nem véletlen, hogy a hegyek között csak kisebb temetők létesültek, ugyanis a vékony talajréteg és a nagyobb kiterjedésű vízszintes területek hiányában a sírokat rendszerint a lejtőkön kialakított teraszokra helyezték.

A szegedi 46/III. zászlóalj Mrzli Vrh oldalában található temetőjéről készült vázlat a bécsi Hadilevéltárból A szegedi 46/III. zászlóalj Mrzli Vrh oldalában található temetőjéről készült vázlat a bécsi Hadilevéltárból

A háború után az itt eltemetett katonákat exhumálták és a települések környékén kijelölt gyűjtőtemetőkbe szállították. A temetők területén épített emlékművek részben megmaradtak, de az esetek többségében a környezeti hatások és az emberi tevékenység miatt rongáltan. Több temető szinte teljesen eltűnt.

A temető vázlata az egyik halotti kartonon A temető vázlata az egyik halotti kartonon

A 46. gyalogezred emlékének ápolása és az első világháborús harcainak megismerése, az utóbbi években egyre bővülő együttműködést hozott a szegedi Meritum Egyesület és olasz valamint szlovén civil szervezetek között. Ennek fontos részét képezik a helyszíni kutatások, az emlékhelyek azonosítása és megjelölése. 2011. október 23-25 között az egyesület, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadszíntérkutató Osztályának szakmai támogatásával a 46-osok temetőjének lokalizálását tűzte ki célul. A kutatóút első napján a Doberdón fekvő San Martino del Carso hagyományőrzőivel találkoztunk és megtekintettük a 46-osok parancsnoki dolináját. A későbbiekben esély lehet ennek megjelölésére és látogathatóvá tételére. Október 24-én következett a Mrzli Vrh.

A havas Krn a parkolóból A havas Krn a parkolóból

A remek szlovén hegyi úthálózatnak köszönhetően, viszonylag gond nélkül, gyorsan értük el az 1000 méter felett fekvő parkolót, ahonnan alig egy órás séta a hegy. Az előző napok heves esői után, kegyes volt hozzánk az időjárás. Csak hideg és az északi oldalon 2-3 centis hó volt.

A Mrzli Vrh csúcsán, jobbra a völgyben az Isonzó szalagja A Mrzli Vrh csúcsán, jobbra a völgyben az Isonzó szalagja

A kutatás

A levéltári vázlat az 1917-es állapotot ábrázolja, ezért első lépésként azonosítani kellett azokat az objektumokat, melyek napjainkban is léteznek és lehetővé teszik a temető helyének meghatározását. Ennek érdekében a vázlatot szkenneltük és georeferálás után a jelenlegi 1:10 000-es felbontású térképre vetítettük. Jól látszott, hogy a temető helyének azonosítása szempontjából meghatározó jelentőségű Stőger-Steiner út, napjainkban is létezik, azonban éppen a temető környékén egy új nyomvonalat alakítottak ki.

Temetők a Mrzli Vrh északi oldalán Temetők a Mrzli Vrh északi oldalán

Az első terepbejárások során a GPS mérések éppen az új út területére jelezték a temető helyét, azonban az erdős-hegyes terep miatt a GPS pontossága általában 15-17 méter körül mozgott, ami egy 20x20 méteres objektumnál elég jelentős hibahatárt jelent. A vázlat ismételt tanulmányozása során feltűnt, hogy az eredeti nyomvonal mellett, a 46-os temető közelében feküdt a 80. gyalogezred temetője.

Az út ma is létezik, így a vonalvezetés jellegzetességei és távolságmérés segítségével sikerült azonosítani az egykori temető helyét, amit a hegyoldalon kialakított két tereplépcső jelzett. Feltételezve, hogy a keresett objektumot találtuk meg, a legbiztosabb megoldásnak az tűnt, hogy poláris koordinátát - irány és távolságmérés – alkalmazzunk a 46-os temető lokalizálására.

A vázlaton, a 80-asok temetőjétől 70 méterre, északi irányba jelezte a keresett objektumot. A meredek, bozótos domboldalon tájoló segítségével mértük az irányt, a távolságot pedig lézertávmérő segítségével. Mint az várható volt, a temető déli része az út új nyomvonalára esett, de ezzel együtt elkönyvelhettük az első sikert is.

A terepbejáráson velünk tartott a tolmini Peski 1915 hagyományőrző csoport vezetője, Stojan Kenda és fia. A Ratvay kút volt a találkozási pont, ahonnan gyalogosan vágtunk neki a Stőger-Steiner útnak, hogy megkeressük a 80-asok temetőjét. Mielőtt elértük volna, Stojan egy kis kitérőt javasolt, mivel az út mellett falmaradványokat figyeltek meg. Megnéztük a helyszínt, de nem tudtunk magyarázatot adni a falazás funkcióját illetően.

Kőfal maradványa az út mellett Kőfal maradványa az út mellett

Folytatva az eredeti programot, rövidesen sikerült megtalálni a 80-as temetőt, mely a meredek hegyoldalba vágott kettős tereplépcső. Innen az irány és távolságmérés után, elértük az utat, szinte pontosan ott, ahol Stojan a falmaradványokat mutatta.

Az egyik terasz nyoma Az egyik terasz nyoma

A temető alaprajzán a déli oldalon kőfal látható, melyből középen négyszög alaprajzú fülke nyúlik ki. Az út menti rézsűben, ennek maradványait láttuk már korábban. Ezután az út alatti lejtőt vizsgáltuk át, ahol az egykori kőfal vonalában több helyen habarcs maradványokat figyeltünk meg. Két helyen a teraszozás nyomát is azonosítottuk. A felszínen több helyen összehurkolt drótdarabokat találtunk, valamint egy emberi combcsontot.

Combcsont maradvány a temető helyén Combcsont maradvány a temető helyén

A dróthurkok belső átmérője alapján, valószínűsíthető, hogy kar vastagságú karókat erősítettek egymáshoz – kerítésnek vagy kereszteknek. Az emberi csont az exhumálás során maradhatott a helyszínen.

A kutatás végén Szanka József „vette át a parancsnokságot” és méltó emlékhelyet építettünk a csontmaradvány és a temetőben egykor nyugvó hősök tiszteletére. Rövid tiszteletadással emlékeztünk az elesettekre.

Emlékjel a temető helyén Emlékjel a temető helyén

A temető

A temetőbe 66 főt temettek, nagyobbrészt egyes sírokba, de két tömegsír a jelentősebb összecsapások emlékét őrzi. A 61-es sírba 1916. augusztus 2-án temettek nyolc, a 66-osba pedig 1916. június 28-án négy katonát. A 104-106-os sírokban az 1917. október 24-i caporettói áttörés során elesettek nyugszanak. A halotti kartonok tanúsága szerint a 104-es sírba Kiss János hadnagyot temették. A Mrzli Vrh temetőiről szóló anyagok között van három lista melyek szerint a 854-es és az 1186-os magassági pontnál volt egy-egy temető, valamint megnevez egy harmadik temetőt is, mely valószínűleg azonos az északi oldal általunk azonosított temetőjével. Az ide temetettek névsora nem azonos a másik két nyilvántartásban szereplő 66 fővel, azonban 9 fő szintén 1917. október 24-25-én lett eltemetve. Valószínűleg a 46/III. zászlóalj halottait az áttörés első két napján a Mrzli Vrh-re szállították vissza. Az alábbi táblázatban a temetőben nyugvó 66 fő és a feltehetően szintén ide temetett 13 fő neve szerepel.

sírszám név születési hely
57 Dobó József  
58 Friedosek Ruzsina  
59 Simon József  
60 Bakai János  
61 Ábrahám János  
Ágoston Péter őrvezető  
Baló Antal  
Bíró József  
Terhes András Nagyszentmiklós
Hajdú Sándor  
Huszta Michael őrvezető  
Paraylov Tamás  
62 Popovics Sándor  
63 Markovic István  
64 Vastag József  
65 Pintér Ferenc szakaszvezető  
66 Konya Vincze  
Kozura László  
Mezei Sándor  
Stangesen János őrvezető  
67 Ung Miklós  
68 Papp András Szeged
69 Nyani Mátyás  
70 Atymas Demeter  
71 Csiszár István Szeged
72 Király András Csongrád
73 Krise István Kunbaja
74 Ábrahám Pál – géppuskás osztag Újpest
75 Császár Putyi Illés Szeged
76 Ernyes János  
77 Nagy Lajos  
78 Ordok Johann Szeged
79 Ismeretlen  
80 Kormányos István Szeged
81 Szabó Lajos Hódmezővásárhely
82 Kiss István  
83 Martala József Szeged
84 Ivancev Georgy Besenyő
85 Ismeretlen  
86 Palcso Johann Jászdózsa
87 Relkes Jozsef őrvezető Szeged
88 Ismeretlen  
89 Lovas János Szeged
90 Német István Sövényháza
91 Lippai István Szatymaz
92 Kiss Imre  
93 Prekus Deszka  
94 Ismeretlen  
95 Juhász Károly Apatelve
96 Ismeretlen  
97 Ismeretlen  
98 Ismeretlen  
99 Ismeretlen  
100 Ismeretlen  
101 Ismeretlen  
102 Hajdú István tizedes Csongrád
103 Ismeretlen  
104 Kiss János hadnagy  
105 Jakabffy Árpád törzsőrmester  
106 Bakanov Andryos törzsőrmester  
122 Szeles Mátyás  
123 Mészáros Sándor  
  Adok Lajos Földeák
  Ago Imre  
  Asztalos Gyula Hódmezővásárhely
  Bálint György Torontál
  Böusz László Sövényháza
  Juhász Florián Hódmezővásárhely
  Kiss Johann Torontál
  Kiss Mihály Hódmezővásárhely
  Kriska István Pitvaros
  Lázár György Torontál
  Paduczel Viczlius Szörény
  Todor Johann Temes
  Vajda Johann Csongrád


A Tolmin (Tolmein) közelében fekvő Javorca kápolnában fatáblákba égetve szerepel a 3. hegyidandár elesetteinek névsora.

A Javorca kápolna egy korábbi felvételen A Javorca kápolna egy korábbi felvételen

A Mrzli Vrh 46-os temetőjében nyugvó katonák közül azonban csak kevesek – alig 20 fő – neve került fel, valószínűleg a háborús nyilvántartás esetlegessége miatt.

Kiss Imre és Lippai István neve a fatáblán Kiss Imre és Lippai István neve a fatáblán

Ezt a feltételezést bizonyíthatja, hogy a Mrzli Vrh temetőjének nyilvántartásában 11 katona ismeretlenként szerepel, a Javorcában feltüntetettek pedig elsősorban az 1915-1916-ban elesettek közül kerültek ki.

A további lépések

Az út mellett fekvő falmaradvány lehetőséget ad a temető helyének megjelölésére. Kedvező körülmény, hogy a hegyre menő forgalom jelentős része erre halad, ami értelmet ad a hegyen, korábban elhelyezett információs táblák sorába illeszkedő tábla elhelyezésére.

A Mrzli Vrh kaverna kápolnája előtt 2011 nyarán felállított többnyelvű emléktábla A Mrzli Vrh kaverna kápolnája előtt 2011 nyarán felállított többnyelvű emléktábla

A táblán több nyelven, rövid tájékoztató szerepelhet a temető történetéről, feltüntethetjük az itt eltemetettek névsorát, valamint mellékeljük a temető alaprajzát.

14 komment · 1 trackback

Címkék: mrzli vrh szegedi 46–os gyalogezred javorca kápolna jakabffy krn

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr243575174

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: scr888 v3 2019.05.12. 06:51:30

Rólunk - Házmestermedve

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

freiwilliger 2012.01.25. 15:23:26

Ez nagyon érdekes volt. Le a kalappal a kutató társaság előtt! S mi lett az exhumáltakkal, most hol nyugszanak, lehet tudni?

negyesil 2012.01.26. 10:27:58

@freiwilliger: A helybeliek szerint a hegy tövében fekvő Tolmin katonatemetőjébe szállították őket, azonban a sírokról mára már eltűntek a névtáblák, csak a fejkövek vannak meg.

MTi 2012.01.26. 17:17:52

Makó Imre: Életünket és vérünket! - Az Első Világháború hódmezővásárhelyi áldozatat c. kötetében a következő adatokat találtam:

Szabó Lajos kőművessegéd; Jókai u. 55.; H., 1892. márc. 21.; Szabó Lajos - Czékmán Julianna; Kis Julianna. Népf. Bevonult 1914. okt. után. 46 gyal. ezd. III. zlj. A 3. hegyidandár lelkészi hivatalának a tp. 373. alól jött értesítése szerint 1916. nov. 4-én hősi halált halt Bruckban. Eltemetve: Küstenland (Mrzli vrh). Holt. nyiv.: 1916. nov. 4. 8A veszteséglajstrom szerint a szept. 17. és nov. 23. közötti időben halt meg.)

Asztalos Gyula gazdálk.; Szt. István u. 27.; H., 1886. ápr. 7.; Asztalos Zsuzsanna; Fári Mária. Őrv. bevonult 1914. júl. 29-én (28-án). 46. gyal. ezd. 9. majd 11. szd. (Avtovác). A nov. 10-én kiadott veszteséglajstrom szerint megsebesült a szerb harctéren, a dec. 12-én kiadott jelentés szerint alcomb-lövéssel a Vöröskereszt trieszti tart. kórházban ápolták. A felső-isonzói olasz fronton 1917. okt. 24-én elesett Mrzli vrh-en. (Csicsatéri emlékmű.)

Juhász Flórián kisbirt.; Garay u. 5.; H., 1886. márc. 2.; Juhász Lajos napsz. - Röszler Katalin (Nyárfa u. 28., koábban Pu.) Gyal. Bevonult 1914. júl. 28-án. 46. gyal. ezd. III. zlj. 10. szd. Avtovác. Tp. 78. 1915. máj. 31-én hősi halált halt a felső-isonzói olasz harctéren, Tolmein mellett.

Kiss Mihály mint Kis Mihály kisbirt.; Csillag u. 11.; H. 1887. ápr. 24.; Kis Ferenc - (P.) Tóth Ezsébet; Kisalbert Lídia. B) népf. Bevonult 1915. jan. 16-án. 46. gyal. ezd. 11. szd. Avtovác. A felső-isonzói olasz fronton 1917. okt. 24-én elesett a Mrzli vrh-en.

Kanyó Ferenc: Világháborúk szegedi hősi halottai c. kötetében (sajnos kevés adattal):
Csíszár István 1887-1917
Kormányos István Lajos 46. gye. 1896-1916

Babos Krisztina · http://nagyhaboru.blog.hu 2012.01.29. 13:42:31

Egy korábbi poszt nagyhaboru.blog.hu/2010/08/18/emlekul_maczusnak kapcsán előkerült Jakabffy Árpád törzsőrmester is (szerepel a poszt tárgyát képező fotólapon), akiről Jakabffy Gábor küldött néhány adatot: "Jakabffy Árpád 1892-ben született Szegeden, Csongrád megyében lakott, a cs. és kir. 46. gyalogezred törzsénél volt őrmester, és 1917. október 24-én esett el Tolmeinnél, a Mrzli Vrh nevű hegynél."

freiwilliger 2012.01.29. 22:41:45

@negyesil: Köszönöm, az ottani sírokról nem készült temetői nyilvántartás? Vagy ezt már az olaszoknál kellene keresni?
@MTi: @Natasa Gajdarova: Nagyok vagytok, köszi, megszemélyesítettétek a neveket, a sírokat, a temetőt! Most már csak az lenne még érdekesebb, ha a hozzátartozók is jelentkeznének!

magyaros17 2012.02.11. 15:12:58

Birtokomban van 4 fotólap a III/46 zlj egyik számomra sajnos ismeretlen főhadnagyának a hagyatékából. Kettő a Mrzli Vrh állásban készült éles, jól kivehető kép a zlj katonáiról. Két fotó háta feliratozva is van a képeken szereplő neveivel. Az egyik kép egy névnapi felköszöntést ábrázol a lövészárokban. Mivel érdekes képek, és a poszthoz kapcsolódnak, szivesen beküldeném, feltenném őket. Nem ellenőriztem, hogy esetleg valamelyik később elesett is szerepel-e rajtuk.

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2012.02.11. 18:32:58

@magyaros17: Örömmel vennénk, várjuk a szerkesztőségi címünkre!

PTI 2012.02.28. 21:19:31

Szeretném megköszönni ezt a nagyszerű ismertetőt!
Itt szeretnék MTi hozzászólásához csatlakozni, aki Makó Imre : Életünket és vérünket! című nagyszerű munkájából idézett.
A mű adattárának átolvasása után és az itt lévő listát is alapul véve a következő képen lehet (lehetne )javítani illetve pótolni.

A könyv adattárában a következő MRZLI VRIH-en elesettek adatait lehet megtalálni:

BECSEI (BÉNI) IMRE 90.old +1916.01.01 46. temető külön sír 46/11
BODROGI IMRE 99.old +1917.10.16 46 gye
GROSÁN GYÖRGY 148.old +1915.05.31 46/3
HERCEG ISTVÁN 159.old +1917.08.19 16 társával közös sír 46/3
HÖS NAGY ISTVÁN 167.old +1915.11.26
JUHÁSZ SÁNDOR 175.old +1915.10.31-12.02 46/3
KATONA SÁNDOR 183.old +1917.08.19 MRZLI VRIH
KECSKEMÉTI IMRE 184.old +1917.08.18 46/3
KIS IMRE 191.old +1917.04.06 92.sír 46/?
KIS MIHÁLY 194.old +1917.10.24 számozatlan sír 46/11
LÁZÁR PÉTER 216.old +1917.09.24 46/3
MESZLÉNYI SÁNDOR 227.old +1917.10.13 46/3
MÉSZÁROS SÁNDOR 227.old +1917.09.19 123.sír 46/3
MIHÁLY FLÓRIÁN 228.old +1917.09.02 46/3
MUCSI BÁLINT 237.old +1917.08.19 (29) 46/3
OLASZ SÁNDOR 258.old +1915.05.31 46/9
PINTÉR ISTVÁN 270.old +1917.09.02 46/3
SZABÓ JÁNOS 294.old +1915.05.03-06.04 46/10
SZABÓ LAJOS 295.old +1916.11.04 BRUCK! /névelírás? 46/3
TÖRÖK BÁLINT 330.old +1915.05.31 46/3
VETRÓ JÓZSEF 344.old +1917.08.19 46/3

PTI 2012.03.03. 21:22:38

Javítanám önmagamat, mivel helyesen a mondat így akart szólni, : A könyv adattárában a következő MRZLI VRIH-en elesett hódmezővásárhelyiek adatait lehet megtalálni.

kisateri 2012.05.16. 11:37:58

Teljesen véletlenül kerültem ide erre a blogra, olvasgattam, nézelődtem, majd egy ötlet, hogy rákeresek nagyapámra Kisa Mihályra aki az I.vh-ban vesztette életét. Azonban ahogy a szegedi 46/III.zászlóaj temetőjének.... cikket olvastam, legnagyobb megdöbbenésemre, rábukkantam a mostoha nagyapám Kriska István -ra halálának körülményeire, aki szintén itt vesztette életét. Szegény nagyanyám, aki elvesztette fiatalon az első férjét, majd újra férjhezment, és rövid időn belül elvesztette a 2. férjét is, és a gyerekeit egyedül nevelte fel.
Amennyiben valaki tudna valamit Kisa Mihályról (Tótkomlós), kérem írja meg.

hechtgrau 2012.05.16. 13:35:39

Róla van szó?:
Kissa Michael, LstInfst., IR. Nr. 101. 13. Komp., Ungarn, Békés, Tótkomlós, 1893; verw. (KM népfelkelő gyalogos, 101. közös gyalogezred, 13. század, szül. 1893-ban, sebesülés)
A cseh országos levéltár honlapján kerestem rá a kiadott veszteséglisták (Verlustliste) között:
kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do?lang=en
A szkennelési és helyesírási hibák miatt érdemes többféleképpen keresni, pl. "Verlustliste Kis* Tótkomlós".
Sok sikert!

Albert Iván 2014.08.08. 11:35:35

Köszönet a szerzőnek a remek cikkért, amelyben ízelítőt kaphattunk az emberségről és a katonai temető feltérképezésének szakmai kulisszatitkairól.
Köszönöm!

Buna Katalin 2016.01.15. 21:06:53

@kisateri: Kerestem a Nagyapját, az ezred emlékkönyvben sem találtam adatot. Viszont kitettem a békéscsabai 101.gyalogezred emlékcsoportba hátha valaki tud róla . www.facebook.com/groups/381597835325474/

Buna Katalin 2016.01.15. 21:36:13

@kisateri: Mégis csak találtam: Kiss A. Mihály Tótkomlós, talán elírás lehetett, csak a neve szerepel az ezred emlékkönyvben .

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása