„Látszik rajtuk, mennyire örülnek a mi katonáinknak…”

2023.07.31. 07:00 :: PollmannFerenc

Somogyi Lajos első világháborús naplója – 7. rész

1915 júniusának első napjaiban előbb a sztriji fűrészüzem égése, majd Przemyśl visszafoglalásának híre kelt izgalmat. Az orosz visszavonulásnak nem csupán a helyi lakosság örül… Közben az üteg zenekara tovább bővül, a katonák sikeres műsort adnak elő. Diadalmas bevonulás Stanislauba. Kétszer is. Előkerül a focilabda is. A naplóíró kalandjai két igáslóval. A kellemes napoknak az vet véget, hogy a muszkák üldözését folytatni kell. Márpedig azok most igen gyorsan távolodnak, félő, hogy tán utol se lehet már őket érni…

 

Június 1. A Beobachtung 200-ra van az ágyúktól. Délután szalad be az öreg, Stry újra a mienk. Persze a zenekar folyton játszott, már gitárunk is van. Este az orosz felgyújtotta a városban levő nagy fűrészgyárat, ami egész éjjel égett.

Fűrészüzem látképe Turkában, a Sztrij folyó völgyében Fűrészüzem látképe Turkában, a Sztrij folyó völgyében
(Forrás: www.jewishgen.org)

Kézírással a naplóban az ún. Höfer-jelentés részlete:

Június 1.

A Dnyestertől délre Linsingen hadsereg szövetséges csapatai tegnap a támadás folytatásaképpen behatoltak az oroszok védelmi állásaiba. Az oroszokat megverték és Stryt elfoglalták. Az ellenség a Dnyeszter irányában visszavonulóban van, 53 tiszt, 9000 fogoly, 8 ágyú, 15 géppuska a hadizsákmány.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

2. Még mindig ég a gyár. Sört faszolunk, jön a jelentés, Przemysl 2 erődje a mienk.

3. Éjjelenkint nagy a csönd, semmi lövés. Már hárman kapunk 1 kenyeret. Délben jön a hír, Przemysl elesett, újra a mienk. Éjjel a tiszti lombsátornál vagyok dienstben. A prímás mesésen szólózik.

Osztrák–magyar csapatok a visszafoglalt Przemyślben (1915. június 3.) Osztrák–magyar csapatok a visszafoglalt Przemyślben (1915. június 3.)
(Forrás: ww1blog.osborneink.com)

4. Reggelre megszökött a muszka, délben jön a parancs: Abmars. Lejövünk újra a síkságra, addig a helyig, ahol az oroszok beásták magukat, mindenfelé a harc nyomai, hullák egészen megfeketedve, szerelékek, szétlőtt árkok. Véres harc volt. A házak fele összelőve, ami megmaradt, mindent elvittek. Már vonul a sok infanterista és tüzérség. Estére a következő faluban alszunk. Nagy eső van.

Kézírással a naplóban az ún. Höfer-jelentés részlete:

Június 4.

Linsingen hadseregének támadásai újabb sikereket értek el. Az oroszok ma reggel óta a hadsereg elől teljes visszavonulásban vannak.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

5. 1/2 3-kor Abmars, 1 faluval tovább, az út mellett várjuk a parancsot. Végtelen hosszú sorban vonul a katonaság, egész ökörcsordákat hajtanak utánuk. Később megint 1 faluval odább, kapunk tejet-vajat- gyöngyvirágot. Estére kiderül, megérkeznek Pestről az újoncok, köztük pár öreg is. A zenét bemutatjuk, van köztük 5 önkéntes, remekül énekelnek. 1 műkedvelő pompás táncos és énekes. Olyan kabaré kezdődik a szántóföldön, hogy megáll az egész előnyomulás. Ketten ruthén lányok ruhájába bújtak, ketten parasztnak, úgy ment a tánc, ének-móka. Oly jól sikerült, hogy bármelyik pesti cabarett táblás házat csinált volna. Annyit nevettem, hogy egész berekedtem. Este későn feküdtünk le a szántásban. Mi az, hogy háború?

6. Reggel nagy fürdés a patakban. hoztak 1600 orosz foglyot, mind hatalmas, jól táplált legények, örültek a fogságnak. Abmars. Tikkasztó melegben, kifáradva érünk egy nagy majorba, ott menázsi, utána kabaré, majd a Hymnust énekeljük, amit az ottlevő magasrangú tisztek levett sapkával hallgatnak. Közben apránként hozzák az orosz foglyokat. Este tovább újból egy szántáson alszunk.

Kézírással a naplóban az ún. Höfer-jelentés részlete:

Június 9.

A szövetséges csapatok sokszoros üldöző harc után győzelmesen előrenyomulva elfoglalták ottyniai magaslatokat, este birtokukba vették Stanislaut és tovább nyomultak Halics felé!

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

7. Éjjel 1-kor parancs – Abmars. Keményen marsolunk, míg egy erdőben Stellungba állunk, az ágyúkat beássuk – drótokat kifektetjük, és már alszik az egész banda. Közben az öreg egész délutánig keresi az oroszt, végre is nem találja, megint Abmars, a muszka megszökött. Ez már sok. Három napja zavarjuk és nem tudjuk utolérni őket, tönkre vagyunk gyalogolva, de muszáj menni. Végre láttunk megint srapnell füstöt és halljuk a fegyverropogást. Beállunk egy falusi ház kertjébe – ott a Stellung. Kifektetjük a drótot. A többi üteg már lő – mind a házak között van. Én olyan helyre jutok, ahol vajat, tojást, mindent kapni. Estére Abmars.

8. Reggel korán újból Abmars, megint egy majorig megyünk, ott pihenő. Tiszta-csinos faluba vagyunk, tiszta házak, feltűnően jómódú tiszta népek és igen csinos lányok. Kenyeret is kapunk. Sajnos ebéd után újból Vormars, egy folyóhoz érünk, a Lomnicához, kompon megyünk át, a pionérok 1/2 óra alatt hidat vertek. Felmentünk egy hegyre, onnan már látni a lövészárkokat. Estére megint szökik a muszka – mink a faluban maradunk.

9. Reggel Abmars, ahogy a tetőre érünk, előttünk jobbra látszik Stanislau, a környéken még dúl a harc. Faluba megyünk, az árkok 3 km-re vannak, az útszélén megállunk és onnan lövünk. A faluban mindent lehet venni, pedig az orosz egész télen bent volt, csak két napja ment ki. Délután gránáttal lövi a falut, egy házat felgyújt, a parasztok őrülten menekülnek a batyukkal, marhákkal. Én maródi vagyok, a reggeli Abmars előtt, 2 Zugspferd hátba rúgott, hogy rögtön elájultam, de hamar eszméletre tértem – csak a hátam égett. Este kapjuk a postát, olvasom az otthoni drágaságot, mink 3 főtt tojást kapunk egy hatosért, 1 kiló friss vajat 1 koronáért, szép nagy fehér kenyeret 3 hatosért. Azonkívül olyan mesés nagyszemű babot ettünk - amit Pesten sem lehet kapni.

10. Honvédektől halljuk, közeledünk a Dnyeszterhez. Délután dühösen lő a muszka nagy ágyúkkal. 50 m oldalra csapkodnak le a gránátok, a parasztok menekülnek, de mink is, mert nagy veszélyben forgunk. A sötétség beálltával 2 km-rel hátrább megyünk, kis erdő szélén lagerozunk. Stanislau már közel van hozzánk.

11. Egész délelőtt alszunk, ebéd után párat lövünk, rossz helyen állunk, nagy a hőség – a közelben nincs víz. Este cabarett előadás, az ott levő 17-es honvédtüzérekkel. Az öreg újra felfedez egy cigányt és 1 vándorcirkusz igazgatót, persze nem engedi el őket, besorozza a zenekarba. Így tehát a zenekarunk kibővült és pedig 2 prímás, 1 kontrás, 1 harmonikás és 1 mandolinás, ezenkívül 3 műkedvelő színész és 1 igazgató. A „társulat” teljes, hozzájön még az énekkar is. A cigányok remekül játszanak, operákat is.

12. Minek a harctéren pénz. Ezt sokan mondják, pedig ma lent jártam a faluban és ha 50 kor[ona]. van, mint ahogy nem volt – az is elfogyott volna. Ugyanis a falu, ami 7 km-re van Stanislautól, kikerült a tűzvonalból, és elkerülte az oroszok pusztításait. Így hát mindent lehetett vásárolni. Érdekesnek tartom az árakat feljegyezni. 1/2 kg. finom méz 1.20 kor. 1 kiló vaj 2.40 kor. 4 főtt tojás 20 fillér. 1/2 kg. finom kolbász 1.80 K. 2 kilós rozskenyér 1.20, 1/2 liter tej 20 fill. Persze a pénznek egy-kettő vége lett, utolsó vasig elvásároltuk. Ettünk is annyi mézet, hogy két napig ment a hasunk tőle. Az öreg is vett a Batt.nak tejet, este kapott mindenki 1/2 litert. Este tánc, ének, cigányzene szép ruthén lányok asszisztálásával.

13. Az éjjel beborult, szakad az eső. Az öreg bement Stanislauba a műkedvelő színészek részére kosztümöt vásárolni. Alig ér a városba, jön a parancs: Abmars! Délután indulunk a város felé. A város előtt egyesülünk az I. Zuggal és megyünk Stanislauba. Már látjuk a várost, szép fekvése, remek épületei.

Stanislau, Goluchowski utca Stanislau, Goluchowski utca
(Forrás: garystockbridge617.getarchive.net)

Vasárnap délután! A lakosság ünneplőbe kijött az utcákra sorfalat állni. A Batterie rendben megy. Elől a tisztikar, a 3 cigány, a „dalosok” utána az ágyúk. Már a külvárosban remekül fogadnak, a lányok hozzák a sok szép virágot, mire beérünk, tele vagyunk virággal a sapkán, blúzon, fegyveren virág. Rágyújtunk a jó bakanótákra, a lakosság kitódul, hozzák a süteményt-cigarettát, látszik rajtuk, mennyire örülnek a mi katonáinknak. A fiatalság, fiúk-lányok, körülfognak, alig tudunk masírozni. Boldog volt az, aki adhatott valamit. Gyönyörű bevonulás volt – akár a Béke is itt lehetne. Lelkes ovációk között danolva mentünk a városon át, egy félórányira levő majorságig, ott pihenőn vártuk az öreget, ki stellungot ment keresni. Addig a közeli faluba mentem, ahol enni, inni adtak a parasztok. Jövök vissza, lefekszem, pár perc múlva jön a parancs: Abmars.

Tovább megyünk, este 10-kor egy nagy vízhez érünk, a hidat a muszka felégette, muszáj nekivágni a víznek. Na, ez gyönyörű vasárnap este. Parancs: a legénység félmeztelenre vetkőzzön, a víz mellig ér, át kell rajta gázolni. Páran levetkőztek és bementek a hideg vízbe, mikor a túlsó partról ordítják, hogy az elégett hídon át lehet jönni. Nosza, oda az egész és egyenként, mint a légtornászok a lelógó-üszkös gerendákon tornászva mászkáltunk át. Az ágyúkat persze a vízen át húzták, ami csak hosszas kínlódásos kötelek segítségével történhetett. Végre odaát van az egész, megyünk fel a hegynek, az út össze van lőve gránátokkal.

14. Parancsra várunk, jön az öreg – már talált Stellungot, erdőben egy szép kis tisztásra megyünk. A megfigyelőnk egy majorban van, az öreg fa tetején ül, onnan irányít, balra tőlünk a szántásban 3 gépfegyverünk dolgozik a muszkákra, akik bent vannak a laposban a Bistrica folyó partján. A gépfegyverüket, ami a vasúti állomáson van, széjjellőjük. Majd elhallgattatjuk a tüzérségét is. A majorban 2 Regiment német halálfejes huszár és ulánus táborozik. Este visszalovagolnak.

15. Reggel korán jönnek a német huszárok és befeküsznek a gyalogság közé. Az idő őszes – éjjel hideg van. Ma támadás volt, de nem jutottunk előbbre. A németek egy kis muzsikára ellátogatnak hozzánk. Este, amint újra visszalovagolnak, a banda már várja őket zeneszóval.

16. Borús-csúnya idő, már korán reggel lövünk. Az orosz pont a víz partján van beásva, egész nap lőjük. Délután bemegyek a közeli faluba, tele van német katonasággal.

17. Reggel 5-kor Abmars. Stanislau előtt megállunk, az öreg beszédet tart a sarzsiknak, hogy nagyon hosszú kb. 45 km mars előtt állunk stb. Bevonulunk St[anis].lauba, megint énekkel-zenével, persze nagy az ováció. A piactéren megállunk, valahonnan footballt kerítünk és a város közepén őrült rugdalódzást végzünk. A lakosság mind odacsődült. Persze, akinek még dohánya volt, az közben összevásárolt mindent. Teljesen kifáradva a footballozástól, 1 órai ebéd után vágtunk neki a hosszú marsnak. Este 1/2 9-ig egyfolytában mentünk, végre egy szép kastély kertjében ledöglöttünk. Már 3 üteg elment innen, mert a helyet belőtte a muszka.

18. Reggel korán megyünk a hadnaggyal a rajvonalba. Az öreg a kastély tornyából irányít, a gyönyörű kastély, össze-vissza van lőve, a falak áttörve, a szobák szétrombolva, de azért 2 szoba sértetlen maradt, az egyikben remek zongora, mesés fotöjök, szekrények vannak. Végigdűlünk a pamlagokon, az egyik zongorázik, rágyújtunk a nótákra, közben már szállingóznak a nehézgránátok. Kifektetjük a vezetéket a tűzvonalig, egész odáig, ahol az előretolt őrszemek állnak. Az orosz őrszem kb. 50 lépésre van, de a mieink hamar szétlövik őket. A megfigyelőnk magas fára mászott. Délután ott kellett hagyni a kastélyt, mert a muszkák ronggyá lőttek volna nehézágyúkkal. Mire felszedjük a drótot, az üteg már elment. Utána a telefon lóval. A másik szárnyra megyünk, egy hegyi úton beérjük az ágyúkat. Az eső zuhog, irgalmatlan sár van, nagy erdőbe jutunk, koromsötétség, a harc a közelünkben tombol, állandóan rakéták röppennek fel. 11 óráig mentünk, bőrig ázva. Kegyetlen erdei masírozás volt, a sötétben nekimentünk a fáknak, árkokban felbuktunk, nem hittem, hogy ilyesmire képesek leszünk. Támolyogtunk, mint akiben élet nincs. Végre elfásultan kiérünk egy tisztásra, nem mehetünk tovább, az orosz fényszórókkal világítja a terepet, szerencsére domb van előttünk. Bőrig ázva, leroskadunk a hideg, lucskos földre, fölibénk ponyvát terítünk és átvacogjuk az éjjelt.

19. Reggel még didergünk, csak a feketekávé és a felkelő nap önt belénk életet. Az oroszok nincsenek messze, Halics előtt vannak beásva. Már itt van a Bertánk, a 30 1/2-es motorágyú és lövi a muszkát. De csak minden 5. lövése explodál. Érdekes, amikor jön a löveg. Fent a magasban úgy hallatszik lassan, méltóságosan kullog, majd hirtelen óriási robajjal lecsap. Este a 81-esek zenekara játszott, biztosan az oroszok is meghallották.

Következő rész: „Olaszország hadat izent, valószínűen Tirolba megyünk”

Összes rész: Somogyi Lajos első világháborús naplója

Szólj hozzá!

Címkék: orosz front tüzér 1915 stryj stanislau Somogyi Lajos

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr4318182307

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása