„Drága fiunk! Sírodnál virraszt szüleid nehéz fájdalma!”

2022.09.30. 07:00 :: MolnárTibor

A Nagy Háború zentai zsidó hősi halottai

Az első világháborút megelőzően Zenta a bácskai Tisza mentén élő zsidóság központjának számított. A háborúban a zentai származású zsidó katonák is részt vettek, közülük 21-en életüket adták a hazáért. Hárman a zentai zsidó temetőben alusszák örök álmukat…

 

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Magyarkanizsán 266 (az összlakosság 1,56%), Adán 403 (3,20%), Moholon 181 (1,76%), Péterrévén 425 (4,23%), Óbecsén 594 (3,07%), míg Zentán 1325 (4,48%) zsidó élt.

Zentán az 1910-es népszámlálás szerint 29666 lélek élt, felekezet szerint:

Felekezet Lélekszám (fő) Népességi arány (%)
római katolikus 26023 87,71
görögkatolikus 28 0,09
görögkeleti 2076 7,00
evangélikus 62 0,21
református 135 0,46
unitárius 3 0,01
izraelita 1325 4,48
egyéb 11 0,04
összesen 29666 100,00

 

Noha a zsidóság Zenta lakosságának csak kis hányadát képezte, mégis jelentős szerepet játszottak a város gazdasági és társadalmi életében is, lévén zömük kereskedelemmel foglalkozó vállalkozó, vagy értelmiségi pályán – ügyvédek, orvosok – tevékenykedett.

A Nagy Háború 1914-es kirobbanását követően a hadkötelesek – köztük az izraelita vallásúak is – hadba vonultak: az osztrák–magyar haderő zsidó katonái a harctéren saját hitsorsosaikkal is szemben találhatták magukat.

A háború során összesen 21 zentai születésű, vagy zentai illetőségű izraelita felekezetű katona vesztette életét, hármójuk földi maradványai a zentai zsidó temetőben nyugszanak:

Bíró Miklós (Zenta, 1895), t. zászlós a cs. és kir. 14. tábori tarackosezredben. Felső kereskedelmi iskolát végzett joghallgató, nőtlen. Hadba vonult 1916-ban. Elesett a Galíciában (orosz hadszíntér) vívott harcokban 1916. szeptember 26-án, elsődlegesen ott temették el. Kitüntetései: II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Bronz Vitézségi Érem. Földi maradványait 1924-ben hazaszállították, és a zentai zsidó temetőben helyezték örök nyugalomra.

 

Bíró Miklós (1895-1916) t. zászlós síremléke a zentai zsidó temetőben, felirata: „Földi maradványait a tworamyrkai katonai temetőből hazahozattuk, és itt helyeztük örök nyugovóra 1924 évi június hó 15-én. Élete hajnalán, erőben, erényben gazdagon eltűnt. S egy fiatal szívnek forró dobogása megállt. Drága fiunk! Sírodnál virraszt szüleid nehéz fájdalma!” Bíró Miklós (1895-1916) t. zászlós síremléke a zentai zsidó temetőben, felirata: „Földi maradványait a tworamyrkai katonai temetőből hazahozattuk, és itt helyeztük örök nyugovóra 1924 évi június hó 15-én. Élete hajnalán, erőben, erényben gazdagon eltűnt. S egy fiatal szívnek forró dobogása megállt. Drága fiunk! Sírodnál virraszt szüleid nehéz fájdalma!”
(A szerző felvétele)

Burg Jenő, katona. Zentai lakos. Eltűnt a háborúban.

Deák Bertalan (28 éves), őrvezető a m. kir. szabadkai 6. honvéd gyalogezredben. Zentai lakos, gazdász. Elesett a Drohobicz (Galícia, orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) melletti csatatéren az 1915. május 19-e és 2-e között vívott harcokban. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 812/1915 sz. alatt.

 

Deák Bertalan (1896–1915) őrvezető halálesetének bejegyzése a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvében Deák Bertalan (1896–1915) őrvezető halálesetének bejegyzése a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvében
(Forrás: HIM HM, Hadtörténelmi Levéltár 297/6/a-14/1376)

 

Deák Bertalan (1896–1915) őrvezető halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben Deák Bertalan (1896–1915) őrvezető halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben
(Forrás: Történelmi Levéltár Zenta. Zentai anyakönyvek)

Engel Gyula (Zenta, 1893), egyéves önkéntes tizedes a cs. és kir. 76. gyalogezred 3. századában. Nőtlen. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság Gn. 6278/3/1921 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. július 2-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 254/1925 sz. alatt.

 

Engel Gyula (1893–1915) egyéves önkéntes tizedes születési anyakönyvi kivonata Engel Gyula (1893–1915) egyéves önkéntes tizedes születési anyakönyvi kivonata
(Forrás: Történelmi Levéltár Zenta, Zentai Járásbíróság Pk. 6278/1921 ügyszám)

 

Értesítés Engel Gyula (1893-1915) egyéves önkéntes tizedes eltűnéséről

Értesítés Engel Gyula (1893-1915) egyéves önkéntes tizedes eltűnéséről Értesítés Engel Gyula (1893-1915) egyéves önkéntes tizedes eltűnéséről
(Forrás: Történelmi Levéltár Zenta. Járásbíróság, Zenta Pk. 6278/1921 ügyszám)

Farkas Móric (Berettyóújfalu, 1881) honvéd a m. kir. 3. honvéd gyalogezredben. Kereskedő, felesége Rosenfeld Ilona (házasságkötés: Zenta, 1911. június 6.). Hadba vonult 1914-ben. Elhunyt – harctéren szerzett sebesülés következtében – a debreceni városi közkórházban 1914. november 2-án.

Fischer Jenő (Zenta, 1876), népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Kereskedő, felesége Bellák Szeréna. Elesett Tatarka Rebencsik (orosz hadszíntér) mellett 1916. december 11-én. A halálesetét nyilvántartásba vette a zentai Járásbíróság Pk. 3926/1917 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 574/1917 sz. alatt.

Fischer Lajos katona. Zentai lakos. Eltűnt a háborúban.

Fischer Zsigmond (31 éves), katona. Zentai lakos, kereskedősegéd, felesége Salamon Jolán. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánította a battonyai Járásbíróság 5460/1942 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1917. december 31-e. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 414/1942 sz. alatt.

Goldstein Dezső (Zenta, 1894) t. hadnagy. Szigorló gyógyszerész. Az olasz hadszíntéren, a Piavenál vesztette életét 1918. október 11-én, elsődlegesen San Stino di Livenzában temették el. Földi maradványait 1921-ben hazaszállították, és a zentai zsidó temetőben helyezték örök nyugalomra.

 

Goldstein Dezső (1894-1918) t. hadnagy síremléke a zentai zsidó temetőben, felirata: „Hősi halált halt életének 24-ik évében 1918. október 11-én a Piave mellett. Ideiglenes nyugvóhelyéről San Stino di Livenzából hazahoztuk, és 1921. november 18-án helyeztük örök pihenőre. Drága Dezsőnk, siratunk a viszontlátásig!”  Goldstein Dezső (1894-1918) t. hadnagy síremléke a zentai zsidó temetőben, felirata: „Hősi halált halt életének 24-ik évében 1918. október 11-én a Piave mellett. Ideiglenes nyugvóhelyéről San Stino di Livenzából hazahoztuk, és 1921. november 18-án helyeztük örök pihenőre. Drága Dezsőnk, siratunk a viszontlátásig!”
(A szerző felvétele)

Hauer Lipót (Zenta, 1890), őrvezető a m. kir. szabadkai 6. honvéd gyalogezredben. Fakereskedő. Hadba vonult 1915-ben, a Drohobicznál (Galícia, orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) vívott ütközetben fejlövést kapott. Elhunyt a sátoraljaújhelyi hadikórházban 1915. június 25-én, eltemetve ugyanott. A halálesetet nyilvántartásba vette a zentai Járásbíróság Pk. 951/1917 sz. ügyiratával.

 

Hauer Lipót (1890-1915) őrvezető halálesetének bejegyzése a m. kir. szabadkai 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvében  Hauer Lipót (1890-1915) őrvezető halálesetének bejegyzése a m. kir. szabadkai 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvében
(Forrás: HIM HM, Hadtörténelmi Levéltár 297/6/a-31/3058)

Jellinek Sándor (Homokrév, 1887) gyalogos a cs. és kir. 29 gyalogezeredben. Zentai lakos, kereskedő, felesége Deák Szeréna. Elesett Pohorylce (Galícia, orosz hadszíntér) mellett – fejlövés következtében – 1915. július 1-jén. A zentai zsidó temetőben nyugszik.

 

Jellinek Sándor (1887-1915) gyalogos síremléke a zentai zsidó temetőben, felirata: „Ezen a zentai Chevra Kadischa által felajánlott díszsírban nyugszik az északi harctéren édes magyar hazánk védelmében hősi halállal kimúlt Jellinek Sándor élt 31 évet. Magyar hazafiak kegyelete, hitvese és szüleinek gyásza tartják fenn emlékezetét.” Jellinek Sándor (1887-1915) gyalogos síremléke a zentai zsidó temetőben, felirata: „Ezen a zentai Chevra Kadischa által felajánlott díszsírban nyugszik az északi harctéren édes magyar hazánk védelmében hősi halállal kimúlt Jellinek Sándor élt 31 évet. Magyar hazafiak kegyelete, hitvese és szüleinek gyásza tartják fenn emlékezetét.”
(A szerző felvétele)

Kohn Sámuel (Zenta, 1884), katona. Kereskedő, felesége Weisz Franciska (házasságkötés: Ada, 1910. február 22.). Hadba vonult 1915 februárjában, megsebesült és eltűnt Lembergnél (Galícia, orosz hadszíntér, ma: Lviv, Ukrajna) 1915-ben. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság Gn. 5808/1921 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. december 26-a. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 616/1924 sz. alatt.

Liebermann Sándor (Sárospatak, 1879), katona. Zentai lakos, könyvelő, felesége Klein Paulina (házasságkötés: Zenta, 1910. április 10.). Fegyveres őrszolgálatot teljesített. Elhunyt – betegsége következtében – Grödingben (Ausztria) 1915-ben.

Montág Vilmos (30 éves), tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Zentai lakos, fakereskedő, felesége Ehrenfeld Szerafina. Elesett a Han Brazinánál (ma: Brasina, Szerbia) mellett 1914. szeptember 23-án. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 187/1915 sz. alatt.

 

Montág Vilmos tizedes halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben  Montág Vilmos tizedes halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben
(Forrás: Történelmi Levéltár Zenta, Zentai anyakönyvek)

Neu Illés katona. Zentai lakos. Eltűnt a háborúban.

Neu Ödön (28 éves), honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Budapesti lakos, kereskedő, felesége Pekhály Erzsébet. Elesett a Drohobicznál (Galícia, orosz hadszíntér, ma: Drohobics, Ukrajna) 1915. május 19-e és 21-e között vívott harcokban. A halálesetet nyilvántartásba vette a zentai JB Pk. 2444/1918 sz. ügyiratával. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 803/1915 sz. alatt.

 

Neu Ödön honvéd halálesetének bejegyzése a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvében  Neu Ödön honvéd halálesetének bejegyzése a m. kir. 6. honvéd gyalogezred halotti anyakönyvében
(Forrás: HIM HM, Hadtörténelmi Levéltár 297/6/a-15/1428)

 

Neu Ödön honvéd halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben Neu Ödön honvéd halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben
(Forrás: Történelmi Levéltár Zenta, Zentai anyakönyvek)

Polacsek Jakab (Mohol, 1880) katona. Zentai lakos, vaskereskedő, felesége Weiner Mária (házasságkötés: Zenta, 1914. március 8.). Eltűnt a háborúban.

Singer Pál (1884) t. hadnagy a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Zentai lakos. Elesett a Kárpátokban 1915. április 1-je és 15-e között vívott harcokban. Halálesetét nyilvántartásba vette Zenta város 884/1915 sz. alatt.

 

Értesítés Singer Pál (1884-1915) t. hadnagy halálesetéről Értesítés Singer Pál (1884-1915) t. hadnagy halálesetéről
(Forrás: Történelmi Levéltár Zenta, Haláleset-felvétel, Zenta 884/1915 ügyszám)

Timár/Steinberger Elemér dr. (26 éves), t. zászlós a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Zentai lakos. Elhunyt Krenburgban (Németország) 1914. november 29-én. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 502/1915 sz. alatt.

Timár/Steinberger Elemér t. zászlós halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben Timár/Steinberger Elemér t. zászlós halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben
(Forrás: Történelmi Levéltár Zenta, Zentai anyakönyvek)

Timár István (29 éves), t. hadnagy a cs. és kir. 29. gyalogezredben. Egyetemi hallgató, felesége Bukovszki Ágnes. Elhunyt Charlottenburgban (Németország) 1918. szeptember 23-án. A zentai AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 530/1919 sz. alatt.

 

Timár István t. hadnagy halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben Timár István t. hadnagy halálesetének bejegyzése a zentai polgári halotti anyakönyvben
(Forrás: Történelmi Levéltár Zenta, Zentai anyakönyvek)

Weisz Juda katona. Zentai lakos. Eltűnt a háborúban.

A Nagy Háborúban életét vesztett 21 izraelita vallású katona az 1009 név szerint ismert zentai hősi halott 2,81% teszi ki, illetve az összes zentai lakosság 0,07%-át képezi.

A hősi halott zentai zsidók katonai alakulatok szerint

Alakulat
cs. és kir. 29. gyalogezred 2
cs. és kir. 76. gyalogezred 1
cs. és kir. 86. gyalogezred 1
cs. és kir. 14. tábori tarackosezred 1
m. kir. 3. honvéd gyalogezred 1
m. kir. 5. honvéd gyalogezred 1
m. kir. 6. honvéd gyalogezred 5
ismeretlen 9
összesen 21

 

A hősi halott zentai zsidók foglakozásuk szerint

Foglalkozás
gazdász 1
kereskedő 9
könyvelő 1
egyetemi hallgató 2
gyógyszerész 1
ismeretlen 7
összesen 21

 

A hősi halott zentai zsidók életkoruk szerint

Életkor
20 éves korig --
21-30 éves korig 10
31-40 éves korig 7
40 éves kor felett --
ismeretlen életkorú 4
összesen 21

 

A hősi halott zentai zsidók a halálesetük éve szerint

Év
1914 3
1915 8
1916 2
1917 1
1918 2
1919 vagy később --
ismeretlen 5
összesen 21

 

Elmondható, hogy a zentai zsidók is kivették részüket a Nagy Háború küzdelmeiből, és teljesítették a haza iránti kötelességüket: béke a hősi halottak poraira!

Szólj hozzá!

Címkék: Zenta zsidó katonák

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr9517943244

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Kiadványaink

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

Nincs aktuális programajánló.

Utazás

Dér Zoltán visszaemlékezései

Kiállítás

Kiállítások az I. világháborúról

süti beállítások módosítása