Egy tábornok élete képekben

2022.01.28. 07:00 :: KajonÁrpád

Schamschula Rezső tábornok fotóhagyatéka 2. rész

Schamschula Rezső tábornok életrajzi könyvének a megírásakor igen bajban voltunk az illusztrációkkal, hiszen alig 10–20 személyes fotóval rendelkeztünk. A kötet megjelenése után mintegy fél évvel, legnagyobb meglepetésünkre, a család Ausztráliába emigrált ágától visszakerültek a Magyarországon élő leszármazottakhoz a tábornok kitüntetései és fotóhagyatékának egy része. Ezek a képek így nem kerülhettek bele a könyvbe, de úgy vélem, hogy érdekesek lehetnek a blog olvasói számára. A sorozat mostani részében az 1915–1916-os évben orosz fronton készült képeket mutatom be.

Téli állások a BerestianyBoguslawkaKarpilowka vonalban

1915. augusztus 28-ával a 41. hadosztályt az arcvonalból kivonták, mivel a szerb harctéren akarták bevetni. Emiatt Lublinba irányították, ahova szeptember 5-én érkezett meg. Pár nap pihenő után megkezdődött a vasúti berakodás és szállítás. A hadihelyzet alakulása miatt azonban a szállítmányokat visszafordították és a hadosztályt Luck környékére irányították. Szeptember végén az osztrák–magyar csapatok beszüntették az előrenyomulást, a 41. hadosztály Lucktól mintegy 50 km-re keletre, a Berestiany–Boguslawka–Karpilowka vonalban állapodott meg. Bár októberben még heves harcok zajlottak, a front lassan „elcsendesedett”, egyik fél sem erőltette különösebben a támadást a beálló télben.

Ebben az aránylag nyugodt időszakban az ezredek feltöltötték a hiányzó létszámot a beérkező menetalakulatokból, sőt még a teljes hadilétszám felett egy-egy tartalék zászlóaljat is tudtak képezni. Az első vonal kiépítése után még két másik védelmi vonal is létesült. A gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre álló faanyagból egész kis „falvak” épültek a frontvonal mögött. A 31-esek ezredtörténetében ezt olvashatjuk: „A hátsó tartalékok alapos kivitelezésű, egészséges barakkokban laktak és rendes laktanyai napirenddel éltek. Tiszti és legénységi üdülők épültek, könyvtárakat létesítettek. A rendes napi foglalkozás békebeli kereteket öltött a szokott vasárnapi istentiszteletekkel. Nyugodalmas élet folyt, még szórakozásról is történt gondoskodás. A vadászok pedig Európa leggyönyörűbb vadászterületén hódolhattak szenvedélyüknek .”

 

1915. október elején fogságba ejtett kozákok 1915. október elején fogságba ejtett kozákok

 

Főhercegi szemle Silnón, 1915. december 26. József Ferenc főherceg (a fehér ponttól balra), a 4. hadsereg parancsnoka szemlét tart a hadosztály valamelyik gyalogezrede felett. A kép előterében pont egy sebesültvivő osztag látható Főhercegi szemle Silnón, 1915. december 26. József Ferenc főherceg (a fehér ponttól balra), a 4. hadsereg parancsnoka szemlét tart a hadosztály valamelyik gyalogezrede felett. A kép előterében pont egy sebesültvivő osztag látható

 

A 41. honvéd gyaloghadosztály-parancsnokság szállása Silnón, 1915 vége-1916 eleje A 41. honvéd gyaloghadosztály-parancsnokság szállása Silnón, 1915 vége-1916 eleje

 

Hadosztályparancsnoki lakás Silnón, 1915 vége-1916 eleje Hadosztályparancsnoki lakás Silnón, 1915 vége-1916 eleje

 

Horváth Kálmán vezérkari alezredes, a hadosztály vezérkari főnöke egy beosztottjával, 1916. február 1. Ezt a képet Horváth Kálmán küldte Schamschula tábornoknak, aki éppen szabadságon volt, azzal az üzenettel, hogy megkapta a végleges kinevezését a hadosztályparancsnoki beosztásba Horváth Kálmán vezérkari alezredes, a hadosztály vezérkari főnöke egy beosztottjával, 1916. február 1. Ezt a képet Horváth Kálmán küldte Schamschula tábornoknak, aki éppen szabadságon volt, azzal az üzenettel, hogy megkapta a végleges kinevezését a hadosztályparancsnoki beosztásba

 

A trónörökös (középen, a kissé világosabb köpenyben látható) látogatása Silnón, 1916. február 4. A trónörökös (középen, a kissé világosabb köpenyben látható) látogatása Silnón, 1916. február 4.

 

A trónörökös Silnón. Horváth Kálmán vk. alezredes, József Ferdinánd főherceg, a 4. hadsereg parancsnoka, Károly, Julius Kaiser altábornagy, a II. hadtest parancsnoka. (Schamschula tábornok ekkor nem találkozott a trónörökössel, mert szabadságon volt) A trónörökös Silnón. Horváth Kálmán vk. alezredes, József Ferdinánd főherceg, a 4. hadsereg parancsnoka, Károly, Julius Kaiser altábornagy, a II. hadtest parancsnoka. (Schamschula tábornok ekkor nem találkozott a trónörökössel, mert szabadságon volt)

 

Hazai Samu honvédelmi miniszter látogatása. Villásreggeli utáni társaság. Silnó, 1916. március 15. Hazai Samu honvédelmi miniszter látogatása. Villásreggeli utáni társaság. Silnó, 1916. március 15.

 

Hazai Samu honvédelmi miniszter távozik a 41. honvéd gyaloghadosztály parancsnokságáról. Silnó, 1916. március 15. Hazai Samu honvédelmi miniszter távozik a 41. honvéd gyaloghadosztály parancsnokságáról. Silnó, 1916. március 15.

 

Schamschula tábornok jelentkezik a honvédelmi miniszternél. A minisztertől jobbra Julius Kaiser altábornagy, a II. hadtest parancsnoka, tőle jobbra pedig Tabajdy Kálmán vezérőrnagy, a 73. honvéd gyalogdandár parancsnoka Schamschula tábornok jelentkezik a honvédelmi miniszternél. A minisztertől jobbra Julius Kaiser altábornagy, a II. hadtest parancsnoka, tőle jobbra pedig Tabajdy Kálmán vezérőrnagy, a 73. honvéd gyalogdandár parancsnoka

 

Báró Hazai Samu hadügyminiszter a m. kir. soproni 18. honvéd gyalogezred temetőjében, 1916. március 15. Az ezred a 37. honvéd gyaloghadosztályhoz tartozott, mely a 41. hadosztály déli szomszédja volt. A hadügyminisztertől jobbra, Schamschula tábornok előtt Tabajdy Kálmán vezérőrnagy, a 73. honvéd gyalogdandár parancsnoka látható Báró Hazai Samu hadügyminiszter a m. kir. soproni 18. honvéd gyalogezred temetőjében, 1916. március 15. Az ezred a 37. honvéd gyaloghadosztályhoz tartozott, mely a 41. hadosztály déli szomszédja volt. A hadügyminisztertől jobbra, Schamschula tábornok előtt Tabajdy Kálmán vezérőrnagy, a 73. honvéd gyalogdandár parancsnoka látható

 

„Kaiser altábornaggyal, a II. hadtest parancsnokával megyek a Molnár féle rajágyunk megtekintésére. 1916. március 30.” – Molnár Dezső vezérőrnagy a 40. honvéd gyalogdandár parancsnoka volt. A „rajágyú” a rajvonalba beépített, általában régebbi típusú ágyú volt „Kaiser altábornaggyal, a II. hadtest parancsnokával megyek a Molnár féle rajágyunk megtekintésére. 1916. március 30.” – Molnár Dezső vezérőrnagy a 40. honvéd gyalogdandár parancsnoka volt. A „rajágyú” a rajvonalba beépített, általában régebbi típusú ágyú volt

 

Ismeretlen civil látogatása a hadosztálynál Silnón, 1916 március-április Ismeretlen civil látogatása a hadosztálynál Silnón, 1916 március-április

 

A vendég Schamschula tábornokkal és tisztjeivel beszélget A vendég Schamschula tábornokkal és tisztjeivel beszélget

 

A vendég a hadosztály tisztjeivel együtt egy színielőadást tekint meg A vendég a hadosztály tisztjeivel együtt egy színielőadást tekint meg

 

Schamschula tábornok és a vendége valamelyik ezredzenekar előadását hallgatják Schamschula tábornok és a vendége valamelyik ezredzenekar előadását hallgatják

 

József Ferdinánd főherceg vezérezredes látogatóban a hadosztálynál, 1916. április 5. József Ferdinánd főherceg vezérezredes látogatóban a hadosztálynál, 1916. április 5.

 

József Ferdinánd főherceg és Schamschula tábornok vadászatra indul, 1916. április 10. Schamschula tábornoktól jobbra Czapp Gusztáv ezredes, a tüzérdandár parancsnoka és Horváth Kálmán vezérkari alezredes, a hadosztály vezérkari főnöke áll József Ferdinánd főherceg és Schamschula tábornok vadászatra indul, 1916. április 10. Schamschula tábornoktól jobbra Czapp Gusztáv ezredes, a tüzérdandár parancsnoka és Horváth Kálmán vezérkari alezredes, a hadosztály vezérkari főnöke áll

 

„Indulás vadászatra!” „Indulás vadászatra!”

 

„Dermankai gazdasági szemle és sofiewkai ebéd után” Dermankai gazdasági szemle és sofiewkai ebéd után”

 

A vadászat eredménye, természetesen a főherceg lőtte a nagyobb kakast. Schamschula tábornok egyébként – több más dolog mellett –  küldött egy itt elejtett, kitömött fajdkakast a veszprémi múzeum részére. A vadászat eredménye, természetesen a főherceg lőtte a nagyobb kakast. Schamschula tábornok egyébként – több más dolog mellett – küldött egy itt elejtett, kitömött fajdkakast a veszprémi múzeum részére.

 

Schamschula Rezső altábornagy, József Ferdinánd főherceg vezérezredes, Tabajdi Kálmán és Molnár Dezső vezérőrnagyok kávéznak, 1916. áprilisában. Schamschula Rezső altábornagy, József Ferdinánd főherceg vezérezredes, Tabajdi Kálmán és Molnár Dezső vezérőrnagyok kávéznak, 1916. áprilisában.

 

„Éva lovam, eladtam 4200 koronáért Sauber (?) német huszárfőhadnagynak” „Éva lovam, eladtam 4200 koronáért Sauber (?) német huszárfőhadnagynak”

 

Egy másik vadászat eredménye, 1916 május. Egy másik vadászat eredménye, 1916 május.

A Bruszilov-offenzíva

1916. június 4-én hajnalban megkezdődött a Bruszilov-offenzíva. A 41. hadosztály állásait nem érte komoly támadás, de tőlük 24 km-re délre, Olykánál az oroszoknak sikerült áttörni a frontot, és 7-én már 35 km-re voltak a hátuk mögött. Június 6-án nem maradt más, mint a visszavonulás. A honvédek nehéz szívvel hagyták ott, a több mint fél évig épített és tökéletesített védelmi állásaikat, anélkül, hogy egy lövést is leadtak volna. Június 8-án már a Styr folyó mögött foglaltak állást, majd súlyos harcok után, július elején, a közeli Stochod folyó mögé vonultak vissza. Itt szintén erős orosz támadásokat kellett visszaverni, főleg július végén, amikor az oroszok Kowel felé akartak törni.

Július 29-én a cári csapatok áttörték a 31. honvéd gyalogezredhez északról csatlakozó 4. hadosztály arcvonalát, és széles sávban, nagy tömegben előrenyomulva a 31. ezred háta mögé kerültek, ami nemcsak a veszprémiek, de a szomszéd 20. honvéd gyalogezred sorsát is megpecsételte. A két ezred nagy részének megsemmisülése ellenére a hadosztály kisebb visszavonulás után tartani tudta az arcvonalat, az oroszok nem tudtak áttörni. Ezután lassan kifulladt a Bruszilov-offenzíva, a hadosztály megerősítette állásait és a csapatok a lehetőségekhez képest igyekeztek pótolni a nagy veszteségeket. December elején érkezett a parancs, hogy a hadosztályt átszállítják az olasz frontra, egész pontosan az Isonzóhoz .

 

„Nagasow Konstantin, orenburgi 12. kozák ezredbeli főhadnagy, géppuskás osztag parancsnok, sebesülten fogságba esett. 1916. június 12.” „Nagasow Konstantin, orenburgi 12. kozák ezredbeli főhadnagy, géppuskás osztag parancsnok, sebesülten fogságba esett. 1916. június 12.”

 

„Kötött léggömb Janowkán, 1916. június 20.” „Kötött léggömb Janowkán, 1916. június 20.”

 

Repülőgép ellen működő ágyú Janowkán, 1916. június 20. Repülőgép ellen működő ágyú Janowkán, 1916. június 20.

 

„Őrtorony Mielnicán, 1916. augusztus” „Őrtorony Mielnicán, 1916. augusztus”

A sorozat első része itt érhető el.

Szólj hozzá!

Címkék: orosz front Schamschula Rezső m. kir. veszprémi 31. gyalogezred 41. hadosztály m kir nagykanizsai 20 gyalogezred m kir szatmárnémeti 12 gyalogezred m kir dési 32 gyalogezred

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr616823762

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Kiadványaink

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

Nincs aktuális programajánló.

Utazás

Dér Zoltán visszaemlékezései

Kiállítás

Kiállítások az I. világháborúról

süti beállítások módosítása