Az osztrák–magyar hadsereg Romans és Versa olasz katonai kórházaiban elhunyt katonái

2019.12.12. 07:55 :: GianfrancoSimonit

1915-ben Romans és Versa két kis település volt pár kilométerre az Osztrák–Magyar Monarchia olaszországi határától. A falubéli férfiak előző nyáron bevonultak Ferenc József seregébe, hogy Szerbiában és a Kárpátokban küzdjenek. 1915. május 24-én, 15 óra 30 perckor a háború beköszöntött Versába, amikor bevonultak az első lovas bersaglierik. Következő nap az olasz csapatok elérték Romans első házait, miután átkeltek a Judrio patakon, aminek a fahídját még a hadüzenet előtti napon égették fel az osztrák–magyar csapatok. A két településtől néhány kilométerre keletre, a Karszt-fennsíkon merevedett meg a frontvonal, s a falvakba olasz tábori kórházak települtek, ahol sok osztrák–magyar sebesült hadifoglyot is ápoltak. – Gianfranco Simonit írása.

 

A Monarchia csapatai nem fejtettek ki ellenállást a határon, amely a síkságon terült el, hanem rögtön az Isonzó túlpartján, a Karszt-fennsík dombjain alakították ki az első védelmi vonalat.

Harctéri helyzet 1916 nyarán az Isonzó alsó folyásánál a két település jelölésével Harctéri helyzet 1916 nyarán az Isonzó alsó folyásánál a két település jelölésével

Romans és Versa a többi front melletti megszállt településhez hasonlóan a pár kilométerre húzódó első vonal ellátó központja lett. A környéken körülbelül 15 000 katonát összepontosítottak, akik felváltva pihentek és tartózkodtak a lövészárokban. A katonákat leginkább a falvak határában szállásolták el, de erre a helyi lakosság által rendelkezésre bocsátott magánházakban, barakkokban, istállókban és pajtákban is sor kerülhetett.

Romans – panoráma, a háttérben a Monte San Michele 1916 februárjában a 76. és a 92. tábori kórház jelölésével Romans – panoráma, a háttérben a Monte San Michele 1916 februárjában a 76. és a 92. tábori kórház jelölésével

Különleges jelentőséggel bírtak a nagy számban létrejövő tábori kórházak, ahova a közeli Doberdóról szállították a sebesülteket. Romansban számos, egyenként 50 ágyas tábori kórházat állítottak fel, ahol orvosi, és sebészeti eljárásokat is végeztek. Itt a 76., 78., 80., 87., 92., 98., 99., 100., 208. és 239. számú kórház működött.

Ezek a 2. Alessandria, 4. Piacenza, 5. Verona, 6. Bologna, 10. Nápoly, 11. Bari és a 12. Palermo egészségügyi század alárendeltségébe tartoztak, illetve ideiglenesen itt tartózkodtak a 87-es Olasz Vöröskeresztes egység mentői, valamint a kiszolgáló egységeik.

A romansi IX. Olasz Vöröskeresztes gépkocsis egység 1916 januárjában A romansi IX. Olasz Vöröskeresztes gépkocsis egység 1916 januárjában

A romansi IX. Olasz Vöröskeresztes gépkocsis egység parancsnoksága 1916-ban A romansi IX. Olasz Vöröskeresztes gépkocsis egység parancsnoksága 1916-ban

A romansi IX. Olasz Vöröskeresztes gépkocsis egység parancsnoksága ma A romansi IX. Olasz Vöröskeresztes gépkocsis egység parancsnoksága ma

A faluban működő kórházak közül a 76-os a Prandi grófok villájában, a 92-es Lang gróf palotájában és a 200 férőhelyes 239. számú a romansi téglaégető kemencéknél működött. A többi a Paleologo villában, vagy az iskolában, és a Modiano cigarettaüzem papírgyárában kapott helyet.

Romans – a 76. tábor kórház 1916 márciusában Romans – a 76. tábor kórház 1916 márciusában

Romans – a 76. tábor kórház helye ma Romans – a 76. tábor kórház helye ma

Romans – a 76. tábori kórház belseje Romans – a 76. tábori kórház belseje

Romans – a 76. tábor kórház ma Romans – a 76. tábor kórház ma

Romans – a 76. tábor kórház ma Romans – a 76. tábor kórház ma

Romans – a 76. tábor kórház egyik belső terme ma (Daniel Zorzin fotója) Romans – a 76. tábor kórház egyik belső terme ma (Daniel Zorzin fotója)

Romans – a 76. tábor kórház lépcsője, a falat azért vésték ki, hogy meg lehessen fordulni a hordággyal (Daniel Zorzin fotója) Romans – a 76. tábor kórház lépcsője, a falat azért vésték ki, hogy meg lehessen fordulni a hordággyal (Daniel Zorzin fotója)

Romans – a 92. tábor kórházzal szemben 1916 májusában Romans – a 92. tábor kórházzal szemben 1916 májusában

Romans – a 92. tábor kórházzal szemben, ma Romans – a 92. tábor kórházzal szemben, ma

Romans – a 92. tábor kórház ma Romans – a 92. tábor kórház ma

Ápolók a 92. tábor kórházban, 1916 Ápolók a 92. tábor kórházban, 1916

Romans – a 92. tábor kórház a háború után Romans – a 92. tábor kórház a háború után

A romansi téglaégető kemencéknél az Olasz Vöröskereszt 239. kórházának romjai A romansi téglaégető kemencéknél az Olasz Vöröskereszt 239. kórházának romjai

A romansi téglaégető kemencéknél az Olasz Vöröskereszt 239. kórháza ma A romansi téglaégető kemencéknél az Olasz Vöröskereszt 239. kórháza ma

A Modiano üzemet 1873-ban alapította az 1840-ben Szalonikiben született Saul Davide Modiano. Az első telephelyet Triesztben, a via dei Leóban nyitotta, majd a 20. század elején először Fiumében és Romansban, utána pedig Budapesten, a magyar fővárosban is nyílt egy üzeme.

Az Olasz Vöröskereszt 87-es mentője, Romans 1915 júliusában, jobbra a Modiano papírgyárban működő 80. tábori kórház Az Olasz Vöröskereszt 87-es mentője, Romans 1915 júliusában, jobbra a Modiano papírgyárban működő 80. tábori kórház

Romans, jobbra a volt Modiano papírgyár épületében üzemelő 80. tábori kórház ma Romans, jobbra a volt Modiano papírgyár épületében üzemelő 80. tábori kórház ma

Romans, a volt Modiano papírgyár épületében üzemelő 80. tábori kórház ma Romans, a volt Modiano papírgyár épületében üzemelő 80. tábori kórház ma

Romans, az iskola épületében üzemelő 80. tábori kórház ma Romans, az iskola épületében üzemelő 80. tábori kórház ma

Ma a Lang palotában, a 92-es kórház székhelyén magánlakások és boltok üzemelnek. A Paleologo villa a Del Torre család birtokában van. A Modiano gyárat, a Prandi grófok villáját, illetve a romansi kemencéket sorsukra hagyták, míg az utóbbi majdnem teljesen össze is omlott. A volt iskolai kórház épületében ma Romans d’Isonzo fő polgári iskolája működik.

Versában a 006. kórház az iskolákban, a 73. és a 77. a Xillovich házban és a 75., illetve az angol egészségügy kezelésében működő a mai hősök tere melletti Claricini villában működött. A 76., 80. és 89. számú kórházat a falu további épületeiben, mint például a Godina házban, és a környező területen állították fel.

A versai 006. kórház az iskoláknál A versai 006. kórház az iskoláknál

A versai 006. kórház helye az iskoláknál ma A versai 006. kórház helye az iskoláknál ma

Xillovich ház, a 73. és a 76. tábori kórház ma Xillovich ház, a 73. és a 76. tábori kórház ma

Versa, villa Claricini tábori kórház Versa, villa Claricini tábori kórház

A versai kórház helye ma A versai kórház helye ma

Ezek az 1. Torino, 2. Alessandria, 8. Firenze, 9. Roma, 10. Nápoly, 11. Bari és a 12. Palermo egészségügyi század alárendeltségébe tartoztak szállító és kiszolgáló egységekkel. Ma a Xillovich ház elhagyatott, a Claricini villa magánlakás, és a 006. kórháznak helyet adó iskola a környék gyerekeinek a bölcsődéje.

Ezekbe a kórházakba számos, a doberdói frontról származó magyar sebesült hadifoglyot szállítottak, akik közül páran itt haltak meg, és így nyoma maradt tragikus sorsuknak. Közülük néhányról már szereztünk adatot az utóbbi években a magyar levéltárakban történő kutatások során. Romansban sajnos a caporettói visszavonulás után, illetve ezt követően is elpusztították a település irattárát.

Az egyházi levéltárakban nem szerepel azok neve, akik a falu kórházaiban haltak meg, hiába temették el őket a falusi temetőben. Itt csak a romansi lakosok halálozási adatait jegyezték fel.

A romansi temető, ahogy 1916 februárjában kinézett A romansi temető, ahogy 1916 februárjában kinézett

A romansi temető ma A romansi temető ma

A romansi temető 1916-ban A romansi temető 1916-ban

A romansi temető ma A romansi temető ma

Temetés 1916-ban a romansi temetőben Temetés 1916-ban a romansi temetőben

A romansi temető ma A romansi temető ma

Versa plébániáján viszont egy a helyi lakosokétól elkülönülő külön nyilvántartásban feljegyezték az 1915 és 1917 között meghalt személyek adatait. Ezen nyilvántartásban szerepelnek mindazok, akik a háborús évek alatt haltak meg a falusi katonai kórházakban, és akiket a versai polgári temetőben temettek el. Ezen kimutatás adatait a 76. tábori kórház tábori káplánja, Salvatore Stanca rögzítette, akit később Achille Benedetti, és az udinei érsekséghez tartozó Lino Molaro váltott fel. Ők Ermenegildo Uliant, az olasz csapatok megérkezésekor letartóztatott, és a hátországban internált plébánost helyettesítették. Ebben a nyilvántartásban szerepel pár, a versai katonai kórházakban 1915 és 1916 között meghalt magyar katona.

A versai temető ma A versai temető ma

A versai temető ma A versai temető ma

A halottak neve nem szerepel sem a Fogliano Redipuglia-i, sem a palmanovai osztrák–magyar katonai temetők hivatalos nyilvántartásában. Valószínűleg exhumálták őket és a polgári temető csontkamrájába kerültek.

Szertartás a romansi csontkamránál az 1920-as években Szertartás a romansi csontkamránál az 1920-as években

A romansi temető csontkamrája ma A romansi temető csontkamrája ma

A romansi temető hátsó fala pár első világháborús sírfelirattal, a falakon belül a csontkamra is látszódik A romansi temető hátsó fala pár első világháborús sírfelirattal, a falakon belül a csontkamra is látszódik

A romansi temető külső falának egyik sírfelirata A romansi temető külső falának egyik sírfelirata

A mai napig bezárólag fellelt, Romans és Versa katonai kórházaiban meghalt osztrák–magyar katonák névsora a következő:

 1. Aladar Dominy, honvéd hadnagy, Budapesten született 1892-ben és a romansi katonai kórházban halt meg 1916. július 8-án. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 196, A. pag. 5.
 2. Dauber Nikola, közlegény, 1896-ban született Petrozsényben, Erdélyben, és a romansi 92. katonai kórházban halt meg 1916. augusztus 16-án. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 167, D. pag. 4.
 3. Kádar Pál, m. kir. közlegény a 3. honvéd [gyalogezredből?], 1896-ban született a Csongrád megyei Csongrádon, Magyarországon, a versai 006. kórházban halt meg 1915. október 23-án sebesülés következtében, katolikus vallású, Kádar Pál és Csanádi Etel fia. Forrás: Csongrád 1917/275 e El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 48, K. Pag. 2. A versai halotti anyakönyvben rögzítették, 77. kivonat, a versai 006. katonai kórházban 1915. október 23-án halt meg és a versai temetőben temették el 1915. október 24-én, a beírást dr. Achille Benedetti helyettes rektor rögzítette.
 4. Kurka Vaclav, a 4. honvéd gyalogezred közlegénye, 1888-ban született Riskában, Magyarországon, András fia, 1916. augusztus 18-án a romansi 76. tábori kórházban halt meg. Fonte dei dati: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 4195, K. pag. 88.
 5. Kurta Nikola, a 4. honvéd gyalogezred közlegénye, András fia, 1888-ban született Kiskohón (Magyarország), 1916. augusztus 18-án halt meg a 76. tábori kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 4216, K. pag. 88
 6. Miszlai Istvan, közlegény, 1875-ben született a Tolna megyei Tamásiban, Magyarországon, a romansi 76. kórházban halt meg 1916. augusztus 10-én hadifogolyként, súlyos sebesülések és hashártyagyulladás következtében. Forrás: HL 334/14178 - El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 2389, M. pag. 50.
 7. Sanda Jan, a 43. gyalogezred közlegénye, 1885-ben született a Karánsebes vármegyei Goleczben, Magyarországon, Alessandro fia, a romansi 76. kórházban halt meg 1916. október 13-án. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 271, S. pag. 2.
 8. Teckes Sandor (Tékes Sándor), a 39. gyalogezred második századának közlegénye, földműves, református vallású, a bihari Bagaméron, Magyarországon született, a romansi 92. kórházban halt meg légcsőhurut, mell- és saroksérülés következtében. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 202, T. pag. 5. és KA1872/210.
 9. Tuboly Stefan (István), az 5. műszaki zászlóalj 3. szakaszának parancsnoka, kőműves, katolikus, 1878-ban született Nagykanizsán, Zala megyében, Magyarországon, József és Teréz fia, a 11. egészségügyi század kezelésében álló romansi 76. kórházban halt meg 1916. augusztus 17-én, egy a hátát ért puskalövés következtében, hadifogoly, a romansi falusi temetőben temették el. Forrás: C93/052 e El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 1013, T. pag. 22.
 10. Xerso (Herso) Ladislaus, közlegény, Magyarországon, Csongrádon született, a versai 75. kórházban halt meg, 1915. július 18-án. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 4, X. pag. 1.
 11. Thalhammer (Lorinez) Lőrinc, a 2. (1.) kir. honvéd gyalogezred, 3. zászlóalj, 2. szakasz 3. raj közlegénye, 1895-ben Budapesten, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében született, a versai 006. sz. kórházban halt meg 1915. október 24-én mell-lövés következtében, Versában temették el. Forrás: HL 294/2/a-23/2252 e El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 302, T. pag. 7. A versai halotti anyakönyvben rögzítették, 103. kivonat, a versai 006. katonai kórházban 1915. október 24-én halt meg és a versai temetőben temették el 1915. október 25-én, a beírást dr. Achille Benedetti helyettes rektor rögzítette.
 12. Popp Demeter (Elek), közlegény, Magyarországon született, a versai 006. kórházban halt meg 1915. november 1-jén. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 2280, P. pag. 48. A versai halotti anyakönyvben rögzítették, 134. kivonat, a versai 006. katonai kórházban 1915. november 1-jén halt meg és a versai temetőben temették el 1915. november 2-án, a beírást dr. Achille Benedetti helyettes rektor rögzítette.
 13. Pelle Szilard (Petru), a 4. honvéd gyalogezred közlegénye, 1895-ben született Magyarországon, Versában halt meg 1916. június 11-én. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 909, P. pag. 19. A versai halotti anyakönyvben rögzítették, 325. kivonat, a versai 77. katonai kórházban 1916. augusztus 11-én halt meg és a versai temetőben temették el 1916. augusztus 11-én, a beírást Lino Molaro helyettes rektor rögzítette.
 14. Hőrompo (Kőrompo) Laszlo, közlegény, 1895-ben született Budapesten, 20 éves. Forrás: A versai halotti anyakönyvben rögzítették, 202. kivonat, a versai 77. katonai kórházban 1915. november 25-én halt meg és a versai temetőben temették el 1915. november 26-án, a beírást dr. Achille Benedetti helyettes rektor rögzítette.
 15. Iubak Stefano, az 5. műszaki zászlóalj közlegénye, Giuseppe fia, 1878-ban született Nagykanizsán, Zala vármegyében, 1916. augusztus 17-én halt meg a romansi 76. tábori kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 1355, I. pag. 29.
 16. Belohlavek Iohan, közlegény, 1916. november 20-án halt meg a romansi 92. kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 1124, B. pag. 24
 17. Bertoklavek Foyamo, közlegény, 1915. november 24-én halt meg a romansi 92. kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 1450, B. pag. 31.
 18. Faber Nicola, közlegény, 1916. szeptember 18-án halt meg a romansi 92. tábori kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 6, E. pag. 1.
 19. Bugno Eduard, a 24. gyalogezred közlegénye, 1895-ben szletett Jaryczow Lembergben (Galícia), 1916. augusztus 15-én halt meg a romansi 76. kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 3154, B. pag 66.
 20. Drohomireki Johann, közlegény, 1893-ban született Ostra Buczacsban (Galícia), 1916. október 13-án a romansi 92. kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 1075, D. pag. 23.
 21. Deda Franciszek, közlegény, Maria fia, Pruszka Limbachban született (Galícia), 1916. augusztus 16-án halt meg a romansi 76. kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 232, D. pag. 5.
 22. Elgin Filippo, közlegény, 1916. október 11-én halt meg a romansi katonai kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 227, E. pag. 5.
 23. Elles Martin, a 3. Jager ezred közlegénye, Giuseppe fia, a versai 006. katonai kórházban halt meg 1915. október 24-én. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 237, E. pag. 6.
 24. Kery Gyulane, közlegény, 1915. december 9-én a romansi 92. tábori kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 943, K. pag. 20
 25. Orios Schor, közlegény, 1918. június 19-én halt meg a romansi sebészeti ambulancián. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 393, E. pag. 9.
 26. Strain Anton, a 156. Landwehr ezred közlegénye, Maria és Giovanni fia, Muggiában született (Trieszt), a versai 75. tábori kórházban halt meg 1915. július 24-én. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 3986, E. pag. 84
 27. Vegh Antal, a 39. gyalogezred közlegénye, Luigi fia, 1897-ben született Feldenben (Csehország), a romansi 76. tábori kórházban halt meg 1916. augusztus 24-én. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 373, E. pag. 8
 28. Brumat Elio, munkás, Marko fia, 1874-ben született Gradiscában, 1915. július 13-án halt meg a versai 76. tábori kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 2938, E. pag.62.

A listában a hősi halottak és a családtagok neve, illetve a születési helye úgy szerepel, ahogy azok a fellelt dokumentumokban olvashatók. Biztosan hiányoznak ékezetek és egyes neveket biztosan rosszul írtak át. A versai plébánia halotti anyakönyvi kivonatában a halottak nevei latinul szerepelnek.

A versai temetőből számos magyar katona testét exhumálták és szállították át a Fogliano Redipuglia-i osztrák–magyar katonai temetőbe, akik nem szerepelnek a versai katonai kórházak halotti anyakönyvi kivonataiban, de feltűnnek a Fogliano Redipuglia-i sírkert halottainak a listájában. Feltehetően az alábbiak máshol haltak meg, és csak később temették el őket Versában, ahogy legalábbis ezt magyar levéltári források sugallják:

 1. Kovacs Andras, Antal fia, 1896-ban született Magyarországon és 1916. október 27-én halt meg a viscói 35. tábori kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 2885, K. pag. 61,
 2. Olak Antul (Antal) Ferenz fia, 1877-ben született Megyeren és 1916. október 13-án halt meg a medeai 91. tábori kórházban. Forrás: El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 181, O. pag. 4,
 3. Bergus Antal 1916. március 7-én halt meg, Laszlo Floronizic 1915. november 25-én halt meg,
 4. Reador Pal 1915. október 23-án halt meg,
 5. Adane Perzka,
 6. Banes Istvan,
 7. Boz Frankon,
 8. Dielics Janos,
 9. Iklodie Karl,
 10. Izent Iosef,
 11. Kaplan Ianos,
 12. Ludnvig Ianos,
 13. Muk Iosef,
 14. Nereski Ferenz,
 15. Pahas Josef,
 16. Schmelzer Miklos,
 17. Tosesek Antol,
 18. Vatrmat Kino.
Rövidítések feloldása

El. Cad. s. cam. M.d.G. n° d’ordine 181, O. pag. 4 – az olasz Hadügyminisztérium 1925-ös kiadványa a fronton, vagy hadifogságban elesett külföldiekről. A nevek abc sorrendben vannak, amin belül a n° d’ordine jelzi a bejegyzést, és a pag. pedig a betűn belüli számot. Az oldalszámozás újrakezdődik mindegyik betűnél.

Teljes cím: Elenco dei militari appartenenti agli eserciti austro-ungarico, bulgaro, germanico, e turco. Caduti e raccolti sul campo dalle truppe italiane nella guerra 1915–1918 oppure deceduti durante la prigionia di guerra in Italia. Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1925.

Részlet néhány a romansi és versai kórházakról szóló visszaemlékezésből

Angelo Comuzzi, romansi lakos visszaemlékezése a romansi villa Prandiban található 76. tábori kórházból származó hangokra és képekre: „Hallottuk a szegény embereket, amint üvöltöttek, így operáltak, altatás nélkül. Karokat, lábakat amputáltak a sebesüléstől függően. Akik meghaltak, azokat egy ló és öszvér vontatta szekéren vitték ki a temetőbe. A temető tele volt.”

Bonaventura Pupin, romansi lakos visszaemlékezése a romansi Lang palotában működő 92. tábori kórházra. „A Quindici Ter-rel (olasz tehergépkocsi típus) szállították őket, egy tömör gumis, luxus gumis tehergépkocsival. Ezzel szállították a gázosított katonákat, szegény katonákat, és az Iskoláknál rakodták ki őket… Leginkább a Langnál és a Paleologónál rakták ki őket és ott, az utcán haltak meg a legsúlyosabb esetek. Ötven százalékuk meghalt.”

Gregorio Soldani, egy a romansi 92. katonai kórházban szolgálatot teljesítő orvos naplójából:
„1916. április 12. A fronton gyakori tüzérségi lövések. Talán újabb munkát készítenek nekünk! Közben a részlegemre került két súlyos ellenséges sebesült: egy magyar és egy román. Nagyon súlyos az állapotuk, 19 évesek! Cserében nagyon félnek tőlünk. […]
1916. április 15. Egy sebesült román azt mondta a tolmácsnak, hogy csodálja az emberséget, amellyel bánunk vele; sohase hitte volna. És ez is a mi egyik győzelmünk, habár csak erkölcsi…
1916. július 6. Ma a 10-es részlegen egy a lábán megsebesült toszkánt ápoltunk, amikor egy mellén sérült kadétot hoztak. A toszkán a San Michelén kapott sebesülései miatt panaszkodott. Az osztrák egy kicsit értett olaszul, és kijelentette: »San Michel, San Michel! Én is San Michel!«. »Áh igen! – felelte a toszkán – kutya fattya, most adok én neked San Michelét!« és megragadott egy majolika tálcát, hogy az arcába vágja. Nem kevés rábeszélésre volt szükség, amíg lecsillapítottuk és nyugton maradt.”

Passeri főhadnagy naplójából, a 47. Ferrara gyalogezredből:
„1916. július 1. Versában vagyunk, a falu és a temető között táborozunk… Egész nap folyamatosan láttuk a gáz hatását. Nem lehetett eltemetni az összes halottat Sdraussinában, ahogy az Isonzó mentén és máshol sem. Így ezeket a környező falucskák temetői között osztják fel. Ide, Versába a zászlóalj szekerei minden fordulóval húsz, vagy több holttesttel érkeznek, vagy öt, vagy 10 tisztével, miközben két hatalmas sírt ásnak, amely mindenkit egyszerre fog befogadni….
1916. július 5. Még mindig a versai fedetlen táborhelyen tartózkodunk. A zászlóalj szekerei továbbra is járják a temetőt a megszokott szomorú rakományukkal…”

Másik visszaemlékezés a versai kórházból:
„1915. október 23., Versa, 77. tábori kórház:
Egy az olyan utcára néző teremben, ahol az összes ágyú elhalad: ez egy gyászos környezet, az ágyakban súlyos sebesültek vannak; egyikük nem régen halt meg. Ebben az élet és halál között egyensúlyozó, sebesültekkel teli teremben senki se volt, hogy inni adjon a haldoklóknak, és vigaszt nyújtson nekik. Az ápolók helyett pár népfelkelő katona, akik éppen most öltötték fel az egyenruhát. Igen szomorú látvány ezeket a szerencsétleneket magukra hagyatva látni. Nem túl messze egy másik egység van, egy iskolában, ahol a sebesülteket, habár állapotuk nagyon súlyos, kissé jobb állapotok között tartják. Itt egy első vonalbéli kórházban vagyunk…”
Az iskolában működő 006. sz. tábor kórházról szóló visszaemlékezés napján halt meg Kádar Pál, amint azt a halotti nyilvántartásból tudjuk.

[Giusep]Pina Bauzon naplójából:
„Versa, 1915. augusztus 8. A toll visszariad a szörnyű mészárlások megörökítésétől, elég, ha csak a sebesültelosztó állomásra gondolunk, amely 100 férőhelyes, mégis 220 sebesültet ápoltak itt, az előtérig telezsúfolva a sátrak alatt… Ekkoriban a faluban terjeng a kolera….
Versa, 1915. augusztus 29. Egy kicsiny időt se töltünk az ablak mellett, ami alatt egy nagyobb halálra szánt emberi nyáj halad, halad, halad el. Ágyúk, tüzérség és ladikok, mert az osztrák[–magyar]ok gránátokkal rombolják le a hidakat. Akkora hangzavar van a faluban, hogy szinte észre se vesszük a Sagrado felé irányuló tüzérségi és puskalövéseket. A piszkos kékes füst jelzi a nagy csatákat. Körülvesznek a sebesültek, az eltemetett halottakat már nem is számoljuk, az állomáson naponta négyen, vagy akár hatan vannak. Nyögések és kiáltások hallatszanak; menekülnénk és nem lehet, és a katonák csak mennek, mennek, mennek. A hordágyak mindig véresen érkeznek, és gyakran látni vércsíkokat a földön. Vér, vér, vér.”

A cikk olasz nyelven is olvasható. A magyar fordítást Juhász Balázs készítette.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr8915348868

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Kiadványaink

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

Nincs aktuális programajánló.

Utazás

Dér Zoltán visszaemlékezései

Kiállítás

Kiállítások az I. világháborúról

süti beállítások módosítása