Tisztavatás a Ludovikán 1917. augusztus 17-én

2019.08.21. 07:20 :: KajonÁrpád

Képek az asztalfiókból 10.

A Ludovika Akadémián az uralkodó születésnapján került sor a frissen végzett tisztek avatására. Ferenc József idején ez augusztus 18-át, míg IV. Károly esetében augusztus 17-ét jelentette. Az asztalfiókunkból most az 1917. évi avatás néhány fotója került elő a korabeli sajtó beszámolójával együtt. Írásunkban röviden a tisztképző történetét is áttekintjük.

A Ludovika Akadémia rövid története 1808–1918 között

II. József uralkodása alatt már felmerült egy magyar tisztképző iskola létrehozása, de a bécsi kormány újabb és újabb nehézségeket gördített a megvalósítás útjába. A napóleoni háborúk hatására a viszonyok kedvezőbbé váltak, és az 1808-as országgyűlés törvényt fogadott el az akadémia felállításáról, amit I. Ferenc harmadik feleségéről, Ludovika királynéról neveztek el, egyúttal mintegy 1 300 000 Ft felajánlás érkezett a célra. A háború folyása azonban kedvezőtlen fordulatot vett és az 1811-es devalváció a felajánlások értékét a töredékére csökkentette, ami ismét hátráltatta az intézet megalakulását. A következő években több épület is szóba jött lehetséges helyszínként, de igazán egyik sem felelt meg a célnak. Az 1820-as évek végére újabb lendületet kapott az ügy, s az Orczy-családtól megvették az ún. Orczy-telket, ami különböző adományokkal tovább bővült. József nádor 1829-ben megbízta Pollack Mihályt a tervek elkészítésével, az épület pedig 1830–36 között fel is épült.

Az Akadémia azonban nem nyitotta meg kapuit, mivel az 1830-as országgyűlés határozata szerint az oktatás magyar nyelven folyt volna, amit a kormány hevesen ellenzett és álláspontjából egyik fél sem engedett. A szabadságharc alatt, 1849 januárjában ugyan elindult az oktatás, de a hamarosan bevonuló császári csapatok kórházat alakítottak ki az épületben, ami 1872-ig ekként is működött.

A kiegyezés után végül 1872-ben az épületet megkapta a honvédelmi minisztérium és még abban az évben megindulhatott az oktatás. Eleinte a törvényi keretek miatt csak a honvédséghez már besorozott egyének vehettek részt a tanfolyamokon. Három képzés futott párhuzamosan: egy 8 hónapos előkészítő a tisztképző tanfolyamhoz, az 1 éves tisztképző tanfolyam és a felsőbb tiszti tanfolyam. Ez utóbbi egy előkészítő volt azoknak a tiszteknek, akik bécsi hadiiskolába szándékoztak felvételizni.

1883-ban változtattak a rendszeren. Kettéválasztották a tartalékos és a tényleges tisztek képzését. Az előbbi 1890-ben meg is szűnt az akadémián, mivel a megnövekedett létszám miatt a honvédkerületeknél zajlott. A tényleges tiszti képzés pedig lényegében hadapródiskolai jellegű lett, a 14–16 éves fiatalokat 4 év oktatás után tanulmányi eredménytől függően hadnagyokká (a két legjobbat), hadapród-tiszthelyettessé (jeles és igen jó eredménnyel) illetve hadapród-őrmesterré nevezték ki.

Végül 1897-ben, hosszas politikai csatározások után, báró Fejérváry Géza hadügyminiszternek sikerült elérnie, hogy a Ludovika ténylegesen tisztképző akadémia legyen, a bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémiával teljesen egyenértékű. Az 1898-tól induló, új rendszerű, 3 éves képzés után az összes akadémikust immár hadnaggyá avatták fel.

A háború kitörése idején, 1914. augusztus 1-én felavatták és a harctérre indították az akkori III. éveseket, majd október 15-én a korábbi II. évfolyamot is. 1915. március 15-én, alig másfél évnyi tanulmány után, az I. évfolyam is harcba indult, őket követték alig 10 hónapos képzéssel az új I. évesek 1915. augusztus 18-án.

Mivel a népfelkelési kötelezettséget a 18 évesekre is kiterjesztették, ezért törvényt kellett módosítani, hogy az ennél fiatalabbakat felvehessék az Akadémiára. A létszámot évfolyamonként 120 főre bővítették a képzési idő pedig két év lett. 1916. augusztus 1-től 1 éves tanfolyamot hirdettek, a legalább 3 hónapos harctéri szolgálattal rendelkező, 18 éves és középiskolát végzett fiatalok számára. Így 1917. augusztus 17-én egyszerre avatták fel két éves képzés után az akadémikusokat, illetve az egy éves akadémia tanfolyamot végzőket. Erről az eseményről készültek az alábbi képek.

Tisztavatás 1917. augusztus 17-én

Az 1917. augusztus 17-én, IV. Károly születésnapján tartott tisztavatásról így számolt be a Magyarország című lap 1917. augusztus 18-ai száma.

A király születésnapja alkalmából fényes ünnepség keretében avattak fel ma százhuszonkét akadémikust és kilencvenhat tanfolyam-hallgatót. A Ludovika Akadémia homlokterén emelt oltár körül állottak fel a felavatandó tisztek. A tér baloldalán a gyalogos, középen a lovas, jobboldalán a tüzér hadnagyok helyezkedtek el. A tér körül díszőrséget Ludovika növendékei, a Ludovika százada és a honvédtisztikar tartalékos tisztiiskola növendékei állottak sorfalat. Pontban nyolc órakor érkezett meg Auguszta főhercegnő Majthényi Anna udvarhölgy kíséretében, pár perccel később pedig József Ferenc főherceg, a király képviselője, tábori főhadnagyi egyenruhában. A fenségek az oltárral szemben felállított, vörös bársonynyal letakart térdeplőkön foglaltak helyet.

Az ünnepélyen ott voltak: Tabajdy Kálmán honvédelmi államtitkár, Karg János báró honvédfőparancsnok, honvédkerületi parancsnok és Kornhaber Adolf altábornagyok, Fluck Rezső vezérőrnagy, a katonai parancsnokság képviselője, von Dörlenbach német ulánusőmagy, számos törzstiszt és tiszt, valamint előkelő hölgyközönség. Auer Jenő dr. akadémiai apátplébános szentbeszédet tartott, majd tábori misét celebrált.

Ludovika Előkelőségek a tisztavatáson. A székek előtt a főhercegnő és udvarhölgye valamint József Ferenc főherceg, középen Auer Jenő apátplébános, hozzánk legközelebb pedig Bartha Lajos vezérőrnagy, az akadémia parancsnoka áll.

Ezután Hrusztek Ernő százados-segédtiszt felolvasta az eskümintát, amelyet a felavatandó tisztek érces hangon mondottak utána. Az eskütétel után a kardszentelés volt, majd Bartha Lajos tábornok, a Ludovika parancsnoka, mondott ünnepi beszédet, amelyben hangoztatta, hogy a honvédek hősiességének elismerése, hogy most első ízben történik, hogy a király képviselőjének jelenlétében avatják fel a honvédő tiszteket, akikről reméli, tudja, hogy csak újabb dicsőséget, újabb fényt szereznek a honvéd névnek. Beszédét háromszoros Éljen a király! – felkiáltással fejezte be.

Ludovika Az eskü

Ludovika Bartha tábornok beszéde

József Ferenc főherceg, a király képviselője, üdvözölte ezután a felavatott tiszteket a következő szavakkal: — Örömmel teljesítem azon legmagasabb megbízást, hogy a Ludovika Akadémia mai felavatási ünnepélyén Ő császári és királyi Felsége legmagasabb személyét képviseljem.

Legfelsőbb Hadurunk nevében, az Ő legteljesebb bizalmáról biztosítva, szívem egész melegével üdvözlöm Önöket.

A Ludovikások a magyar vitézségnek és hű kötelességtejesítésnek tündöklő példányképei a mai világháborúban. Meg vagyok győződve, hogy önök is, a Ludovikások ezen jóhírnevéhez méltóan fognak harcolni.

Szívből szerencsét kívánok pályájukon és útnak bocsátom önöket e jelszóval: Istennel, Királyért és Hazáért!

Ludovika József Ferenc főherceg beszéde

Zúgó éljenzés követte a fenség beszédét, aki ezután cerklét tartott. Kezet fogott a felavatott tisztekkel és mindegyikkel elbeszélgetett.

Ludovika

Ludovika A főherceg kezet fog és elbeszélget a felavatott tisztekkel

A cerkle végén Bartha tábornok a főherceget üdvözölte, aki messze ország határáról, a lövészárokból jött el, hogy részt vegyen a felavatandó tisztek ünnepén. Az ifjúság szeretét, ragaszkodását tolmácsolta. Beszéde végén zúgó éljenzés közben a tisztek vállukra kapták a főherceget és kocsijáig vittek. Az ünnepély további folyamán Bartha tábornok az akadémiától és a szülőktől búcsúztatta el a felavatott tiszteket, akiknek nevében Somlyódy Árpád és Vály Béla hadnagyok válaszoltak. Ezután a díszszázadok vonultak el a felavatott tisztek elölt, akiknek tiszteletére tizenegy órakor villásreggeli volt.”

Ludovika Bartha tábornok búcsúzik a hadnagyoktól

A felavatott akadémikusok névsora itt érhető el.

A felavatott akadémiai tanfolyam hallgatóinak a névsora itt érhető el.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr9515017454

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Kiadványaink

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

Nincs aktuális programajánló.

Utazás

Dér Zoltán visszaemlékezései

Kiállítás

Kiállítások az I. világháborúról

süti beállítások módosítása