Gyerekjáték

2012.02.15. 07:37 :: Nagy Háború szerkesztőség

A háborút, akárcsak a kormány bármely más termékét, el kell adni a lakosságnak. […] A háborús propaganda többek között azzal veszi rá a lakosságot a háború terheinek vállalására, hogy bagatellizálja a vérontást. A fiúk jó helyen vannak, csak egy kis kirándulásra mentek, s mire a falevelek lehullanak, itthon lesznek.

 

(Sam Ehrlich - Con Conrad: There’s nobody at home but me. Első világháborús brit hazafias dal, a kotta kiadva New Yorkban, 1918)

A garden gate, a lad of eight
dressed in a uniform of brown.
Across the way, a troop that day,
we’re getting volunteers in town.
“Who’s home with you my boy,” they cried.
The child saluted and replied:

My brother’s over in the trenches
And sister’s gone to nurse out there
While Daddy’s making ammunition,
My Mama also does her share.
I’ve got my uniform all ready,
A soldier boy, I’d like to be
So if you’re over here
For a brave volunteer,
There’s nobody home but me.

A snow white bed, a curly head,
a mother kisses baby dear
her sleepy boy awakes with joy
and cries, “The soldier boys were here,
they came to take us all away,
and mother I was proud to say:

My brother’s over in the trenches…”
Egy kerti kapu, egy nyolcéves fiú,
barna uniformisba öltözött.
Szemközt egy csapat: a városban aznap
önkénteseket verbuválnak.
„Ki van itthon nálatok, fiú?” kérdezik.
A gyerek szalutál, és így válaszol:

Bátyám odaát van a lövészárokban
Nővérem is ott nővérkedik
Papa muníciót készít
és Mama is a dolgát teszi.
Nekem kész az egyenruhám,
szívesen lennék katonagyerek,
úgyhogy ha egy derék
önkéntesért jöttek,
akkor nincs más itthon, csak én.

Egy hófehér ágy, egy göndör fej,
egy anya megcsókolja drága gyermekét:
álmos fia örömmel ébred,
és azt kiáltja: „A katonafiúk
itt voltak, hogy mindenkit elvigyenek,
és anya, büszke voltam, hogy azt mondhatom:

Bátyám odaát van a lövészárokban…”
 

A háborút, akárcsak a kormány bármely más termékét, el kell adni a lakosságnak. Edward Bernays, a modern propaganda atyja és az amerikai első világháborús propagandakampány szervezője „engineering of consensus”-nak, a konszenzusteremtés technikájának nevezte a propagandát, s ha valamihez, hát a háborúhoz igazán szükség van konszenzusra. Hitler a Mein Kampf-ban a silány német propagandában látta az első világháború elvesztésének egyik fő okát, amit David Welch azzal egészít ki a Germany, Propaganda and Total War, 1914-18-ban (2000), hogy nem annyira a propaganda minőségével, mint inkább a súlyával volt a baj, azzal, hogy a császár és a hadvezetés nem tulajdonított nagy jelentőséget a közvélemény nyomásának s ebből következően befolyásolásának.

A háborús propaganda többek között azzal veszi rá a lakosságot a háború terheinek vállalására, hogy bagatellizálja a vérontást. A fiúk jó helyen vannak, csak egy kis kirándulásra mentek, s mire a falevelek lehullanak, itthon lesznek. A képeslapok és plakátok is többnyire a tábori pihenőn vidáman szórakozó legényeknek, vagy a puskacsőre támaszkodva a hegyek ormán merengő romantikus ifjaknak ábrázolják a katonákat.

E maszkírozás technikái között külön műfaj a katonák infantilizálása, kisgyerek formában való ábrázolása, ahogy azt már a japán háborús kimonókon is láttuk. Ezek a képek szerves folytatásai annak a propagandának, amely papírkatonákkal készítette fel a kisfiút a háborúra. A kisgyerek csak a papírkatonásdit folytatja odafönn a Kárpátokban vagy a verduni mezőn, nem árt senkinek, s ővele se történhet semmi baj. A tisztelt szülő ne nyugtalankodjék: játék az egész, szép hazafias játék.

Florence Notter: Soldier Bob guarding Mother’s Land, az egyik legnépszerűbb első világháborús brit hazafias gyerekkönyv, 1915 k. Florence Notter: Soldier Bob guarding Mother’s Land, az egyik legnépszerűbb első világháborús brit hazafias gyerekkönyv, 1915 k.

Az első világháborúban több hadviselő fél is jelentetett meg olyan rajzokat, amelyek korabeli katonának öltözött gyerekeket ábrázolnak. Ezeknek a képeknek a referenciája szándékosan ingadozik: nem határozható meg pontosan, vajon bájos kisgyerekként ábrázolt igazi katonákról van-e szó, vagy a korabeli harci cselekményeket imitáló gyerekekről, akik egyszersmind így készülnek fel a nekik szánt szerepre. Az alábbiakban egy orosz képeslap-sorozatot látunk a világháború elejéről.

Én az ellenséggel nem hiába harcoltam, lám, milyen trófeát szereztem! Én az ellenséggel nem hiába harcoltam; lám, milyen trófeát szereztem!

Első, felületes pillantásra azt hinné az ember, hogy az orosz katonácska orosz sasos zászlót tart a kezében, de közelebbről megnézve nem, ez egy másik sas, a Kárpátokon ideátról.

 

Nis. Csapataink összehangolt támadásával sikerült elfoglalnunk az ellenségtől fővárosunkat, az ostromlott Belgrádot. A sikerbe vetett hitünk és királyunk iránti szeretetünk segítettek nekünk a főváros visszafoglalásában. Belgrád a miénk! Nis. Csapataink összehangolt támadásával sikerült elfoglalnunk az ellenségtől fővárosunkat, az ostromlott Belgrádot. A sikerbe vetett hitünk és királyunk iránti szeretetünk segítettek nekünk a főváros visszafoglalásában. Belgrád a miénk!

A szerb újsághírnek álcázott, de orosz nyelvű szöveg a képeslap-sorozat keletkezését is datálja. Belgrádot 1914. november 30-án foglalta el az Oskar Potiorek vezette osztrák-magyar hadsereg, akiktől a szerbek Radomir Putnik marsall vezetésével december 15-én foglalták vissza. 1915. október 9-én ismét osztrák-magyar kézre került egészen 1918. november 5-ig. A sorozatot tehát valamikor 1915 elején adhatták ki.

Kicsi a bors, de erős. Kicsi a bors, de erős.

A békés lakosság védelmezője. A békés lakosság védelmezője.

Téli hideget, nyári meleget, mindent elvisel a mi őrszemünk. Téli hideget, nyári meleget, mindent elvisel a mi őrszemünk.

A katonának fegyver a barátja, kondér a tányérja, füst a melege. A katonának fegyver a barátja, kondér a tányérja, füst a melege.

Ó, kedvesem, vajon hogy élsz nélkülem? Ó, kedvesem, vajon hogy élsz nélkülem?

Levél haza. Levél haza.

Nincs annál rosszabb, mint feleségnek férje, férjnek felesége nélkül. Nincs annál rosszabb, mint feleségnek férje, férjnek felesége nélkül.

Álmodozás „Róla”. Álmodozás „Róla”.

Когда мы были на войне… (Mikor háborúban voltunk). Kozák dal a Русичи előadásában. Köszönet a felvételért Natasának a Nagy Háború Blogról!

Когда мы были на войне,
Там каждый думал о своей
Любимой или о жене.

И я, конечно, думать мог,
Когда на трубочку глядел,
На голубой ее дымок.

Но я не думал ни о чем,
Я только трубочку курил
С турецким горьким табачком.

Как ты когда-то мне лгала,
Но сердце девичье свое
Давно другому отдала.

Я только верной пули жду,
Чтоб утолить печаль свою
И чтоб пресечь нашу вражду.

Когда мы будем на войне,
Навстречу пулям полечу
На вороном своем коне.
mikor háborúban voltunk,
ki-ki saját kedvesére
gondolt, vagy feleségére

gondolhattam volna én is
mikor pipára gyújtottam
a pipának kék füstjénél

de nem gondoltam én arra
hanem csak a pipát szívtam
keserű török dohányát

hogy énnekem hogy hazudtál
de azt a leányszívedet
régen odaadtad másnak

már csak azt a golyót várom
bánatomat hogy kioltsa
gyűlöletnek véget vessen

mikor háborúban leszünk
vígan nyargalok elébe
fekete holló paripámon
 

Öröm rágyújtanunk a forró ütközet után. Öröm rágyújtanunk a forró ütközet után.

A képen látható mahorka, a Nicotiana rusticá-ból előállított jellegzetes orosz kapadohány öt-tízszer annyi nikotint tartalmaz, mint a nemes dohány, a Nicotiana tabacum, s ezért a katonák fájdalomcsillapítónak és enyhe kábítószernek is használták. Az első világháborúban külön gyűjtést rendeztek rá a katonák számára, de a második világháborúban is kedvelt volt a vöröskatonák és az SS-be lépett észt fiúk között egyaránt.

Három erősségi fokozatban Három erősségi fokozatban

„Dohányra a katonáknak. Adakozzatok május 20-21-én.” A füstfelhőből a „Спасибо – Köszönöm” felirat rajzolódik ki „Dohányra a katonáknak. Adakozzatok május 20-21-én.” A füstfelhőből a „Спасибо – Köszönöm” felirat rajzolódik ki

Balra: az ostlandi (azaz észt) német protektorátus (1941-44) fővárosában, Revalban (Tallinn)  készített mahorka. Jobbra: „A front mahorkára vár! Muszáj mahorkát adnunk a Vörös Hadseregnek!” Balra: az ostlandi (azaz észt) német protektorátus (1941-44) fővárosában, Revalban (Tallinn) készített mahorka. Jobbra: „A front mahorkára vár! Muszáj mahorkát adnunk a Vörös Hadseregnek!”

Sok fáradságba került egy géppuskát összebarkácsolnom Sok fáradságba került egy géppuskát összebarkácsolnom

Az ünnepet is megültem, fenyő nélkül nem maradtam. Az ünnepet is megültem, fenyő nélkül nem maradtam.

Tartásáról, kiállásáról megismerni a tapasztalt katonát. Tartásáról, kiállásáról megismerni a tapasztalt katonát.

Nem jelöli sem kő, sem kereszt, ahol / az orosz zászlót dicső sírba tettük / egyedül a tenger hullámai magasztalják / a Varjag hősi halálát. Nem jelöli sem kő, sem kereszt, ahol / az orosz zászlót dicső sírba tettük / egyedül a tenger hullámai magasztalják / a Varjag hősi halálát.

Ez a négy sor annak a népszerű dalnak az utolsó versszaka, amely a „Varjag” (Varég) cirkáló pusztulását beszélte el. A cirkálót az orosz-japán háború legelején, 1904. február 9-én a koreai Csemulpo kikötőjében, tehát semleges vízen támadta meg a japán flotta. A legénység a túlerővel szemben is felvette a harcot, majd amikor már reménytelennek látszott a védekezés, felrobbantották a hajót, hogy ne kerüljön ellenséges kézre. A csatáról 1946-ban Viktor Ejszymont rendezésében film is készült, amelyben a Varjag szerepét nem kisebb „színész” alakította, mint maga az Aurora hadihajó. Az alábbi videón ennek jelenetei kísérik a Vörös Hadsereg Kórusa által előadott dalt.

A dal és a film a valóban hősies gesztus mellett nem emlékezik meg néhány apróságról. Az egyik, hogy csak a hajó veszett oda, s a legénységnek sikerült partra szállnia. A másik, hogy a japánok kiemelték és megjavították a Varjagot, amelyből aztán Soya néven a japán haditengerészet cirkálója lett. Sőt mi több, a „jeltelen sírba” süllyesztett zászlót is megtalálták, amelyet Japán 1945-ös veresége után Korea vásárolt meg az amerikaiaktól, s ők adták nemrégen hosszú távú múzeumi kölcsönbe Oroszországnak. De amiről 1915-ben végképp nem eshet szó, az az, hogy a dal szövegét osztrák költő, a pacifista Rudolf Greinz írta a csata után németül, a háborút elítélő szöveggel, s csak Jevgenyija Sztugyenszkaja 1904. áprilisában megjelent orosz fordításában lett a ma is ismert hazafias dallá.

A Varjag hősi haláláról egyébként egy másik, korábbi himnusz is létezik, amelynek Плещут холодные волны, „Hideg hullámok háborognak” kezdetű szövegét J. Repinszkij írta mindössze két héttel a csata után, dallamát pedig a sztavropoli székesegyház kántora, V. Benevszkij és N. Bogorogyickij egyetemi hallgató szerezték. Az egyházi zene stílusában íródott, s a „Szent András-keresztes zászlót” emlegető gyászdal azonban érthető módon 1917 után háttérbe szorult, annyira, hogy orosz fórumokon még ma is sokan rácsodálkoznak, noha egyszersmind meg is állapítják, hogy „ez a Varjag igazi dala!”

 

Akár levesen, akár kásán – kemények a mi fiúink! Akár levesen, akár kásán – kemények a mi fiúink!

Nézzetek erre a csodára, a szörnyű török flottára. Nézzetek erre a csodára, a szörnyű török flottára.

A század kutyája és én elválaszthatatlan barátok vagyunk. A század kutyája és én elválaszthatatlan barátok vagyunk.

„Nyelvet fogtam!” „Nyelvet fogtam!” (erről lásd még itt is)

Felirat: Пожертвуйте, adakozzatok! – Mért mentek mind el mellettem, a dobozkámba semmit sem tesztek. Felirat: Пожертвуйте, adakozzatok! – Mért mentek mind el mellettem, a dobozkámba semmit sem tesztek.

Bezzeg kétszer is meggondolták volna, ne félj, hogy továbbmennek-e adakozás nélkül, amikor maga Alekszej Nyikolajevics trónörökös állt ki dobozkájával gyűjteni a hadsereg számára!

 

Arra jó a csuka a tóban, hogy a kárász ne aludjon. Arra jó a csuka a tóban, hogy a kárász ne aludjon.

És vajon mit csinálnak a fiúk ott a messzi távolban? Talán valami rosszat tesznek a szomszéd fiúknak, mint ez a kép sugallja? Szó sincs róla. Játszanak, kérem, játék az egész!

Már csak azért is, amit itt láttam, biztosan kitüntetnek a kereszttel. Már csak azért is, amit itt láttam, biztosan kitüntetnek a kereszttel.

A bátor kozáknak szórakozás csupán a támadás. A bátor kozáknak szórakozás csupán a támadás.

Az ellenség itt csak bajra talál szárazon és vízen. Az ellenség itt csak bajra talál szárazon és vízen.

Az ágyúdörgés meg nem szűnik, az ellenség fogyatkozik. Az ágyúdörgés meg nem szűnik, az ellenség fogyatkozik.

A lövészárokban. A lövészárokban.

Sőt kifejezetten azért mentek ki a határba, hogy barátkozzanak a szomszéd fiúkkal.

A subája bárányból, de a szíve emberből. A subája bárányból, de a szíve emberből.

Szűkösen, de nem mérgesen. Szűkösen, de nem mérgesen.

És még ha olykor összezördülnek is, az sem véresen komoly. Katonadolog.

Keserűen sír a Vili gyerek, alaposan megkapta a magáét. Keserűen sír a Vili gyerek, alaposan megkapta a magáét.

Váratlan vendég a tatárnál rosszabb. Váratlan vendég a tatárnál rosszabb.

Aki másnak vermet ás, maga esik bele Aki másnak vermet ás, maga esik bele

Éggel, széllel ne barátkozz, légy hű drága Földanyánkhoz. Éggel, széllel ne barátkozz, légy hű drága Földanyánkhoz.

Éljenek derék fiaink, a félelmet nem ismerő orosz pilóták! Éljenek derék fiaink, a félelmet nem ismerő orosz pilóták!

És persze a harctér legfőbb vonzereje az ápolónő-romantika.

A szem, nem a golyó járja át a szívet. A szem, nem a golyó járja át a szívet.

Tűrj, kozák, atamán leszel. Tűrj, kozák, atamán leszel.

Jobb ahhoz nem hozzászokni, akinek majd el kell menni. Jobb ahhoz nem hozzászokni, akinek majd el kell menni.

Vigasztalás nekem a séta a nővérrel az ütközet után. Vigasztalás nekem a séta a nővérrel az ütközet után.

A nővér tekintete vigasztalás a forró ütközet után. A nővér tekintete vigasztalás a forró ütközet után.

Vigasztalást nyújt nekünk a nővér a harc mezején. Vigasztalást nyújt nekünk a nővér a harc mezején.

Az utolsó képek gyerekkatonákat ápoló gyereknővérei egyszersmind arra is rávilágítanak, amire egyébként a beköszöntő dal megfelelő sora is: hogy mit vár el a haza a nőktől, s milyen szerepre készíti fel az ilyen képekkel játszó kislányokat. Ahogy Celia Malone Kingsbury megfogalmazta For Home and Country: World War I Propaganda on the Home Front (2010) c. könyvében:

A fiatal lányokat arra tanítják, hogy táplálják és vigasztalják a katonákat, akik a dicsőségért harcolnak. A legelső egységet, a családot, s gyermekeik szolgálatán keresztül az államot szolgálják. Ezek a lányok majd férjhez mennek, s ők lesznek a holnap anyái, akik összetartják a családot, míg a férj elmegy a munkába vagy a háborúba, s később, amikor az állam többet kíván, elküldik fiaikat, a gyermekkatonákat is a háborúba, és lányaikat, hogy ápolják őket.

És így megy előre a világ.

Brit, francia, belga és amerikai frontkórházi nővérek. Lányok számára készült kivágós játék. Reilly and Britton Company, 1918 Brit, francia, belga és amerikai frontkórházi nővérek. Lányok számára készült kivágós játék. Reilly and Britton Company, 1918

A poszt eredetileg a Wang folyó versei blogon jelent meg,
szerzője Sajó Tamás.

8 komment

Címkék: zene propaganda képeslap belgrád potiorek táborszernagy radomir putnik vajda

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr814106716

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

freiwilliger 2012.02.15. 15:38:13

Az elején mindenki azt gondolta, hogy csak "gyerekjáték" lesz, ezzel az elképzeléssel teljesen egybecsengenek ezek a képeslapok, s ezen nem szabad csodálkozni. S azon sem, hogy a militarizmus bizonyos formái propaganda nélkül is benne voltak/vannak a hétköznapokban. A háború csak ráerősít. Szerintem még állami propaganda se nagyon kell hozzá, viszi azt az emberek lelkesedése is a háborúért. Legalábbis egy ideig... Utána kell a propaganda! Akkor az úrigyerekek ólomkatonával, a szegényebbek meg fapuskával játszottak. Ma meg a számítógépet gyilkolják, a jobbik esetben...

Mikor, a háború mely időszakában készültek egyébként ezek az orosz lapok?

Egyébként nagyon érdekes és adatgazdag poszt, gratulála a szerzőnek!

Brájen 2012.02.15. 20:31:19

Valóban szép anyag, tetszik a poszt. Ilyen propagandalapok amúgy készültek a németeknél és a Monarchiában is szép számmal, érdekes lenne erről is olvasni.

burqus · http://wangfolyo.blogspot.com 2012.02.15. 20:57:22

Nagyon köszönöm, a hozzászólóknak is, és az írást átvételét is a Nagy Háború blognak. Az orosz képeslapokat, ahogy a belgrádi lap alatt megpróbálom belőni, talán valamikor 1915 elején készíthették.

Babos Krisztina · http://nagyhaboru.blog.hu 2012.02.15. 21:22:31

@burqus: Örömmel tettük közzé az írásod és érdeklődve várjuk a következőket! :)

freiwilliger 2012.02.15. 22:13:29

@burqus: Köszönöm, "benéztem", valóban az egészre vonatkozik az 1915 eleje, én ezt csak a belgrádira gondoltam... Akkor ez még valóban eléggé a háború kezdete, amikor még viszonylag él háborús lelkesedés.

Később is mehetett ez a gyerek bolondítás, amikor már a valóság megtapasztalása után az emberek jelentős része inkább ideges lett, ha ilyeneket látott?

burqus · http://wangfolyo.blogspot.com 2012.02.18. 09:53:09

Az idézett irodalom szerint a gyerekbolondítás az utolsó pillanatig ment (ahogy a második világháborúban is). A bejegyzést indító kotta dátuma is 1918. És egyébként ha jól belegondolok, nem biztos, hogy a szerbiai képeslap az egész sorozatot datálja. Az összes többi képeslap ugyanis Alekszandr Lavrov (vagy ahogy a háború előtt Berlinben kiadott orosz kosztümös képeslapjait szignálta, A. Lavroff) munkája, aki a századfordulón Jelizaveta Merkulevna Bem által megteremtett édeskés gyerekes képeslap-stílust viszi tovább, míg éppen ez az egy lap eltérni látszik a figura megformálásában és a kompozícióban a többitől, amelyek tehát lehetnek éppen akár korábbiak, akár későbbiek.

freiwilliger 2012.02.18. 17:58:15

@burqus: Ez számomra elég meglepő, mert azt gondolnám, hogy azért elég gyorsan hazajutott annak a híre, hogy milyen is ez a "gyerekjáték" valójában. Szaporodtak az elesettek, a hátországban is megjelentek a sebesültek, hadirokkantak tömegei, rengetegen estek hadifogságba. A zenés, zászlós, virágos frontra indulások mellett, majd egyre inkább helyett a síró nők, anyák, feleségek, testvérek hada kísérte az katonákat, s ők maguk sem olyan könnyű szívvel mentek már a "halál torkába", ahogy itt a blogon is olvashattuk: nagyhaboru.blog.hu/2011/04/04/b_sarkozy_gergely_visszaemlekezese_a_vilaghaborura_14_resz

Szóval erről a kissé bugyuta gyerekbolondításról én azt gondolom, hogy egy idő után inkább ellentétes hatást válthatott ki, ha valóban tényleg végig folyt. De lehet, hogy rosszul gondolom.

Az amerikaiak szinte csak a legvégén kapcsolódtak be a "játékba", 1918-ban ők szinte a nulláról indultak, nekik még mindent be lehetett adni. Akkor is...

burqus · http://wangfolyo.blogspot.com 2012.02.18. 18:30:58

Ingadozok, mint a nádszál: most mégis úgy gondolom, hogy a belgrádi kép a stílusbeli eltérés ellenére is része a sorozatnak, mert egy olyan A. L. monogram van rajta, amilyet Lavrov más rajzain is találtam. Ezek szerint az egész sorozat 1915 eleji, amikor még tartott a lelkesedés.

Az idézett brit irodalom viszont azt mondja, hogy legalábbis náluk (ill. néhány szövetséges példát is idéz) a háború végéig ment a gyerekbolondítás. És hát a nácik is tudtak még megfelelő számú gyerekönkéntest küldeni a frontra a háború legvégén…

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása