„Vígan megyünk a szerbek ellen…”

2023.08.21. 07:00 :: PollmannFerenc

Somogyi Lajos első világháborús naplója – 10. rész

Az osztrák–magyar hadvezetés, úgy tűnik, ragaszkodik hozzá, hogy valahányszor fontos hadműveletbe kezd, Somogyi Lajos ütege abban részes legyen… Így hát nem csoda, hogy 1915 őszén, amint a Szerbia elleni újabb hadjárat napirendre kerül, hőseinket máris Dél-Magyarországra rendeli a menetparancs. Ezúttal Kövess Hermann 3. hadseregében a XXII. német tartalékhadtesthez kerülnek és részesei lehetnek a szerb főváros elleni nagyszabású akciónak. A Cigánysziget elfoglalása és a szávai átkelés után az üteg részt vesz a szívósan védekező szerbek visszaszorításában.

 

III. rész
A SZERBIAI OFFENZÍVA

1915. szeptember 21-én.

Villachból Klagenfurt, Marburg, Újdombovár, Baja, Szabadka, Újvidéken át megérkeztünk 23-án Indijába.

„A klagenfurti laktanyában ünnepélyes éremkiosztás” 

„A klagenfurti laktanyában ünnepélyes éremkiosztás” „A klagenfurti laktanyában ünnepélyes éremkiosztás”
(Fotók a naplóból Somogyi Lajos képaláírásával)

Ahogy Magyarországba értünk, mindenfelől katonavonatokkal találkoztunk. Újdombóváron a német tüzérség vonata állt. Breszt Litovszk alól jöttek, és amint mondják az egész Mackensen Armeé lejön, össze kell törni Szerbiát pár hét alatt. Bajától kezdve minden 1/2 órában katonavonattal találkozunk.

„Vígan megyünk a szerbek ellen” „Vígan megyünk a szerbek ellen”
(Fotók a naplóból Somogyi Lajos képaláírásával)

23. Indijából az 1 órányira levő gróf Pejacsevics uradalmában levő majorságba mentünk, itt lágeroztunk. A majorságban csak magyarok laknak. Korán reggel már ágyúgyakorlat és telefonjelzések. Az idő meleg, éjjel teljesen hideg. A majorság neve: Mojavola puszta.

A Pejacsevics majorság központi épülete korabeli képen A Pejacsevics majorság központi épülete korabeli képen
(Forrás: www.makeheritagefun.com)

25. A vonatok folyton szállítják a németeket, rengetegen vannak már itt lent.

26. Karabiner, mondur stb. vizit, délelőtt-délután. Este cigányzene mellett nagy táncmulatság, a kapitány örömére. A helybelieknek vagy a férje, vagy a testvére esett el a fronton, de azért vígan ropták a csárdást.

„Kávé kiosztás a Mojavola pusztai ifjúságnak” „Kávé kiosztás a Mojavola pusztai ifjúságnak”
(Fotó a naplóból Somogyi Lajos képaláírásával)

27. Nagy Angriffot rendezünk a körte és almafák ellen. Semmi különös, a főhadnagynak bélelem báránnyal a blúzát, 4 koronát fizet.

Október hó. 1. A lovaink nagyon rossz állapotban vannak, ha nem javulnak meg, pár hétig itt kell maradnunk.

3. Ma az egyik parasztasszonynál ebédelünk. 2 huszár fia elesett a fronton. Este nagy tánc, cigányzenével, még a vénasszonyok is a csárdást járták.

„4-es hegyi tüzér vagyok én recece” „4-es hegyi tüzér vagyok én recece”
(Fotó a naplóból Somogyi Lajos képaláírásával)

„Bemutatjuk a jassz táncot” „Bemutatjuk a jassz táncot”
(Fotó a naplóból Somogyi Lajos képaláírásával)

4. Marsbereit! Utoljára még az ismerős asszony megvendégel 2 órakor nagy bőgés közepette elbúcsúzunk. Indiján keresztül Új-Pázuára megyünk, hol az éjszakát töltjük.

5. Tovább masírozunk Szurcsinba a falvak mind tele német katonasággal, Szurcsinban lagerozunk. Várjuk a további parancsot.

6. Az éjjel nagy Angriff lesz, át akarnak rohamozni a Cigányszigetre. A német Oberst parancsára mi leszünk az elsők, akik a gyalogság után átkel a Száván. Mert a híd még nem kész, csak pontonokon lehet átjutni. Este indulunk a vasúti töltésnél, zuhogó esőben, bőrig ázva húzódozunk meg a töltés oldalán, mert a fényszórók mindenfelől dolgoznak. Ázunk, mint a verebek, agyonfáradva a vizes, sáros földre fekszünk 1 órakor és már 3-kor felriadunk, óriási Angriff van. 6 db. 30 1/2 és 2 db. 42-es és valami 50 db. nagy kaliberű ágyú lövi Belgrádot és a környékét. A fényszórók az egész vidéket bevilágítják, világos reggelig dörögnek az ágyúk, pokoli muri van, az Angriff még sem sikerült, mert a pontonokon átkelő németeket kézi gránátokkal szétlőtték. Mink addig a közeli szőlőbe kirándultunk és leszedtük az idei termést. 11 órakor jött a parancs, vissza Szurcsinba a Lagerba.

7. Egész nap dolgozom az irodában, blúzokat bélelek, az eső szakad.

8. Tovább dolgozok, késő estig, majd hirtelen parancs jön. Abmarsch! – a németek a Cigányszigeten átjutottak, már Belgrádban vannak, Belgrádot a mi honvédeink vették be. Megindulunk a Száva partig, bokáig érő sárban és zuhogó esőben, a töltés mellett, mocsaras helyen érjük el a Szávát. Késő este van, a pontonokat a rácok összelőtték, csak 2 ponton maradt meg, ami szállítja a Cigányszigetre a katonaságot.

9. Egész éjjel ázva a vízparton, végre reggel reánk kerül a sor. Lassanként megy az átszállításunk, a két ponton össze van kötve, egy motorcsónak húzza. Közben szétnézek a parton, végig német hullák feküsznek. 2 perc alatt átérünk. A szigeten közvetlen a vízparton van a szerb lövészárok, félig vízzel telve. Derékig álltak a szerbek a vízben és úgy lőtték és dobálták kézigránáttal a rohamozó németeket. Súlyos véráldozatba került, míg sikerült a szigetet bevenni. A szigetről már kész hídon megyünk át Szerbiába. A tüzérség alapos munkát végzett, minden ház összelőve, sok helyen a civil halottakkal és a berendezés mindenütt ottmaradt. Megy is a rekvirálás nagyban, mindenki telerakja magát finom befőttekkel és fehérneművel, a házakból zsákszám hozzák a lisztet, babot, kávét, a lakásokban sok szerb sebesült maradt. A hatalmas cukorgyár még most is ég, ahová kis idő múlva Stellungba megyünk és már lövünk is. A nehézágyúk még mindig a túlsó partról dolgoznak, nemsokára a szerbek is lőnek nehézgránáttal, egy lövésük a vízbe megy, mesésen felvágja a vizet. A többi az ágyúnk körül explodál. Közben az egyik házban találnak 5 nagy hordó Rakiát, úgy isszuk, mint a vizet, persze páran dögrészegek lesznek tőle. Éjjel már az öregnél dienstet tartunk.

Kézírással a naplóban az ún. Höfer-jelentés részlete:

okt. 9.

Kövess gyalogsági tábornok osztrák és magyar csapatai tegnap benyomultak Belgrád északi részébe és rohammal vették be a város védőbástyáit. Ma reggel német csapatok nyugat felől törtek maguknak utat a Konak felé.

A szerb királyok palotáján osztr.-magyar-német zászlók lengenek.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

Kézírással a naplóban a német főhadiszállás jelentésének a részlete:

Német Főhadiszállás!

okt. 9.

Miután Kövess tábornok hadseregéhez tartozó német csapatok hatalmukba kerítették a Cigányszigeteket és a Belgrádtól délnyugatra levő magaslatokat, osztrák és magyar csapatok rohammal bevették a Citadellákat, a német csapatok pedig a Konakot.

A német főhadiszállás jelentésének az eredeti szövege a korabeli sajtóból A német főhadiszállás jelentésének az eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

10. Egy km.-rel előbbre megyünk, elegáns villák mellett van a Stellung. Én felmegyek a B.-ra, ami a volt szerb lövészároknál van. Köröskörül szerb halottak fekszenek és sok sebesült. A gránátok folyton jönnek. Épp hogy kifeszítettem a drótot, a hátam mögött levág egy gránát és szétszakítja a drótot. A sebesültek jajgatnak, sírnak, könyörögnek, hogy ne hagyjuk ott őket, mert a saját gránátjuktól pusztulnak el. Sajnos nem tehetünk semmit értük, a magunk bőre is veszélyben van. Éjjel egy összelőtt kastélyba megyünk a telefonnal a német Majorhoz.

Kézírással a naplóban a Höfer-jelentés részlete:

okt. 10.

A Belgrádba bevonuló szövetséges csapatok a várost elkeseredett utcai harcok után megtisztították az ellenségtől és most a délkeletre-nyugatra levő magaslatok ellen intéznek támadást.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

11. Az ágyúknál nagyban megy a zabálás, a fiúk találtak lisztet-zsírt, leöltek disznót és tyúkokat, pompás sült disznót és paprikás csirkét ettünk, hatalmas ezüst tálakban, amit otthagytak menekülés közben. Csinos kis bankett volt, utána pogácsával. Délután megérkeztek cigányaink, óriási publikum hallgatta őket, csupa német, köztük egy berlini színész, ki magánszámokat adott le.

Kézírással a naplóban a Höfer-jelentés részlete:

okt. 11.

A Belgrádon át nyomuló szövetséges csapatok kiűzték a szerbeket a város mögött levő elsáncolt állásaikból.

Csapataink rohammal bevették a „Zöld hegyet” és „Velky Vracart”.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

12. Vormars. Annyira előre jutunk, hogy a Feldwachék állítanak meg. A német infanteristák abban a hiszemben, hogy szerbek vagyunk, ránk akarnak lőni. Visszafordulunk, egy domb mögé állunk. Lábunk mögött házak. Alig lövünk párat, észrevesz a szerb tüzérség és egymásután kapjuk a srapnell és gránáttüzet. Szerencsére jó fedezékek vannak, a felesleges legénység ott deckol, a többi a legnagyobb srapnell záporban letérdepelve dolgozik az ágyúk mögött. Egész délelőtt zuhogott a sok srapnell, ha kis szünet állt be, a legénység rögtön megrohamozta a tyúkokat és disznókat. Egy-kettőre öltük le a malacokat-tyúkokat, a házakba hullott a golyó, még az ablakot is bevágta. Az ágyúnál két ember megsebesült, srapnell kuglitől, egyik a lábán, másik a hátán. A német sebesültek egymás után jöttek, mi láttuk el őket kötéssel, egész nap tartott a munka, nagyon jól lőttek a szerbek.

13. Angriff lesz. Leitungot vezetünk a swarmléniába, ahol a Feldwachék állnak. Az Angriff már megkezdődött, mink úgy nézzük, mint a néző a színházi előadást. A németek előttünk mentek rohamra, de alig fejlődtek ki rajvonalba a belátott területen, vissza kellett futniok az erdőbe, ahol mi álltunk. Azalatt a balszárny lassan nyomult előre, a középen is megkezdték újra, de okulva az előbbin széles rajvonalban. Így nem is kaptak tüzet és szépen átment 6 rajvonal egymás után. Mink meg már szedtük is a Leitungot lefelé, mert nem tudtunk olyan messze lőni, ahol a szerbek voltak. Éjjel elszakadt a Leitung, ami a Majorhoz vezetett, 2 óra hosszat kerestük a hibát.

14. Megyünk előre, folyton zuhog az eső. Egy kis völgyben leállunk és erős deckungot építünk. A közeli faluban sok mézet találunk. Egész nap deckungot ásunk, ami csak arra volt jó, hogy hiába ne ázzunk a nagy esőben, mert egész nap egyet sem lőttünk.

Kézírással a naplóban a Höfer-jelentés részlete:

okt. 14.

Csapataink tegnap Belgrád környékéről délkelet felé előnyomulva rohammal vették be a Cunakon levő erődítésszerűen elsáncolt hadállásokat. Az ellenség, amelynek a foglyok előadása szerint parancsa volt, hogy az utolsó szál emberig kitartson, rendetlen futásban menekült az Avala hegy felé. Vesztesége rendkívül nagy. Nehéz tüzérségünknek mint hasonló haditetteknél minden esetben e siker kivívásánál is dicső része volt.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

15. Ronda, esős idő, megyünk tovább egy erdő széléig, ott ázunk tovább, majd onnan is tovább megyünk, be egy faluba, ott meg a házak mögött kell maradni, mert előttünk van az Avala hegy, onnan belátnak minket a szerbek. Este lesz, mire Stellungba állunk, a telefonnal bemegyünk az Öreg lakására. Végre postát kapunk.

16. Reggel korán megyünk előre a falu túlsó végén Stellungba állunk, folyton jönnek a német infanteristák a 201-202-203 Regiment. Én a Majorhoz vezetek Leitungot, 10 spulni drótra van szükség. Alig érünk oda, az első zugunk megint előre ment. Éjjel a Majornál vagyunk, a Leitung 3-szor elszakad a sárban, vízben egész éjjel a hibát kell keresni.

17. A II. zug is megy előre. A Majortól leszedjük a drótot. A németek körülvették az Avalát – a rajta levő rácokat elfogták. A Batterie egy szép völgyben áll és vár a parancsra, egész nap nyugalom. Este jön a parancs, megyünk előre, a trén is velünk Jön. Gyalázatosan rossz utak vannak, késő éjjel érünk Stellungba.

Kézírással a naplóban a Höfer-jelentés részlete:

okt. 17.

Szövetséges zászlóaljak tegnap átkaroló támadással északról és nyugatról rohammal vették be az Avala hegyen levő szerb állásokat.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

18. Korán hozzálátnak a Deckung építésnek, én bevégzem a tűzmester blúzát. Közben a hegytetőn észreveszünk alakokat, körülkerítjük őket, kiderül, hogy német tüzértisztek. Alig hogy kész a Deckung, megyünk megint előre. Az út magas, keskeny töltésen vezet, vagy 4 km.-en megrekedt a sok tüzérség kolonne stb., mink azonban a taliga ágyúinkkal átvergődünk rajtuk és eljutunk a Stellunghoz. Egy Szerém megyei asszony kertjében állanak az ágyúk. A túlsó végén a falunak még bent vannak a szerb civilek, a németek összeterelik őket és hátra zavarják. Az éppen most elhagyott házakban késő éjjelig fosztogatunk. Találunk pálinkát, zsírt, szalonnát, aszalt szilvát, gyönyörű kötényeket és remek hímzett mellényeket (pruszlikot). Estére nagy szalonnasütés, van zsír!

Kézírással a naplóban a Höfer-jelentés részlete:

okt. 18.

Az Avala szakaszon megvert szerb hadosztályok a dél felé vivő út mindkét oldalán vonulnak vissza.

Höfer

A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból A Höfer-jelentés eredeti szövege a korabeli sajtóból
(Arcanum Digitális Tudománytár)

19. Reggel Leitungot húzunk az első árokig. Közben észrevesznek és erősen lőnek srapnellel-gránáttal, de szerencsésen átlógunk. Kimegyünk az első rajvonalba, ami erős srapnell tűz alatt van. Odafekszünk az infanteristák közé, egy kukoricás szélére és már lőjük is a szerbeket. Észrevesszük az ellenséges Battrit, egy hegy mögött áll, lövünk rá gránáttal. Ő is visszalő ránk, pontosan a fejünk fölé talál, de az előttünk levő fától nem történik semmi bajunk. Végre elhallgattatjuk az üteget. A Major odajön és megbeszéli a tisztekkel a támadást.

Következő rész: „Egész nap irgalmatlanul marsoltunk a hegyek között…”

Összes rész: Somogyi Lajos első világháborús naplója

Szólj hozzá!

Címkék: Belgrád tüzérek Somogyi Lajos Cigánysziget Avala hegy

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr418197051

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása